Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
Doing Business

Рейтинг Світового банку “Doing Business (далі – Рейтинг) — це результат щорічного дослідження, що оцінює простоту ведення підприємницької діяльності за десятьма показниками у 190 країнах світу. Компоненти Рейтингу оцінюють нормативні акти, що регулюють діяльність малих і середніх підприємств протягом усього життєвого циклу, та їх фактичне використання на практиці.

“Doing Business” – це рейтинг, що існує з 2003 року. З 2018 року дані щодо Рейтингу на наступний рік готуються за станом на 30 квітня, а публікуються наприкінці жовтня поточного року.

В межах розрахунків цього Рейтингу проводиться аналіз правових норм, що застосовуються у відношенні приватних підприємств по 12 сферах (показниках) їх життєвого циклу. У цьому році десять з них були включені до сукупного рейтингу сприятливості умов ведення бізнесу: “створення підприємств”, “отримання дозволів на будівництво”, “підключення до системи електропостачання”, “реєстрація власності”, “отримання кредитів”, “захист міноритарних інвесторів”, “оподаткування”, “міжнародна торгівля”, “забезпечення виконання контрактів”, “Вирішення питання неплатоспроможності”. “Doing Business” також вимірює “Наймання робочої сили” і “Укладення контрактів з урядом” - показники, які цього року не входять до Рейтингу.

Збір та аналіз комплексних кількісних даних за напрямами (індикаторами) Рейтингу використовується для зіставлення умов регулювання підприємницької діяльності між країнами і в динаміці, тим самим проект “Doing Business” спонукає країни до більш ефективного регулювання та забезпечує вимірні орієнтири для проведення реформ.

Ці індикатори використовуються для аналізу економічних результатів і для виявлення успішних реформ у сфері регулювання бізнесу, а також для визначення, де і чому вони були ефективними. Тобто дослідження не лише вказують на проблеми, які заважають розвитку підприємництва, а й визначають їхню причину та містять рекомендації відносно проведення необхідних реформ.

Заходи щодо підвищення позицій України у рейтингу “Doing Business” здійснюються в рамках виконання плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу” (далі – План дій), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1406 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 926).

Підвищення позиції України цьому Рейтингу є одним з ключових завдань для Уряду, визначених Указом Президента України від  08.11.2019 № 837 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”. Згідно цього Указу Кабінету Міністрів України доручено до 31.12. 2019 вжити заходів стосовно розроблення та затвердження в установленому порядку плану заходів щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” (Doing Business).

Мінекономіки вже проводиться робота у цьому напрямі.

Динаміку позицій України у рейтингу “Doing Business” за 2012-2020 роки представлено на графіку.

Як видно з цього графіку позиція України різними темпами, але незмінно зростає. При цьому якщо до 2016 року Україна мала значне зростання (на 13-25 позицій) але темпи знижувалися, то починаючи з 2016 року намітилася тенденція поступового збільшення кількості сходинок, які Україна долає щороку.

Загальне місце України у цьому Рейтингу та показники за десятьма напрямами наведено у таблиці.

Ключові показники

Doing Business

2019 рейтинг

Doing Business

2020 рейтинг

Зміни

Рейтинг легкості ведення бізнесу

71

64

+7

за показниками

 

 

 

 

реєстрація підприємств

56

61

-5

забезпечення виконання контрактів

57

63

-6

кредитування

32

37

-5

захист інвесторів

72

45

+27

врегулювання питання щодо неплатоспроможності

145

146

-1

підключення до електромереж

135

128

+7

отримання дозволів на будівництво

30

20

+10

реєстрація власності

63

61

+2

міжнародна торгівля

78

74

+4

оподаткування

54

65

-11

При підвищенні загального рейтингу на 7 позицій, Україна продемонструвала зростання за п’ятьма індикаторами:

- “захист інвесторів” + 27 позицій (з 72 на 45). Посилено захист міноритарних інвесторів, шляхом запровадження вимоги більш докладного розкриття інформації про операції з зацікавленими сторонами;

- “отримання дозволів на будівництво” + 10 (з 30 на 20). Спрощено процес отримання дозволів на будівництво, за рахунок усунення вимоги щодо найму зовнішнього спостерігача і запровадження системи онлайн-повідомлень. Також здешевлено отримання дозволу на будівництво завдяки зменшенню внеску до Київської міської ради;

- “підключення до електромереж” + 7 (з 135 на 128). Спрощено процес отримання електроенергії за рахунок оптимізації випуску технічних умов і запровадження системи географічної інформації. Також підвищено надійність енергопостачання, шляхом запровадження механізму компенсації за відключення;

- “міжнародна торгівля” + 4 (з 78 на 74). Скорочено час на імпорт завдяки спрощенню вимог сертифікації відповідності для автозапчастин;

- “реєстрація власності” + 2 (з 63 на 61). Спрощено реєстрацію власності за рахунок підвищення прозорості системи управління земельними ресурсами.

За п’ятьма іншими напрямами, на жаль, було проведено недостатньо реформ, тому відбулося зниження позицій України:

- “оподаткування” -11 місць (з 54 на 65);

- “забезпечення виконання контрактів -6 місць (з 57 на 63);

- “реєстрація підприємств” -5 місць (з 56 на 61);

- “отримання кредитів” -5 місць (з 32 на 37);

- “врегулювання питання щодо неплатоспроможності” -1 місце (з 145 на 146).

За останній рік Україна суттєво покращила бізнес-клімат, але на її загальну позицію в Рейтингу вплинули й істотні позитивні зміни в інших країнах, адже багато з них у своїх внутрішніх регулюваннях орієнтуються на рейтинг “Doing Business”. Так, за статистикою Світового банку за 16 років існування цього рейтингу було впроваджено 3500 реформ.

З травня 2018 по травень 2019 років 115 країн запровадили 294 реформи, які поліпшують регулювання у всіх сферах, вимірюваних для рейтингу “Doing Business”.

Так, за інформацією з сайту Світового банку серед країн, які досягли найкращих результатів щодо поліпшення показників в “Doing Business -2020”, зокрема, Саудівська Аравія, Йорданія, Того, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Китай, Індія і Нігерія. На долю цих країн припадає п'ята частина усіх реформ в напрямі покращення бізнес клімату, здійснених з 2018 по 2019 рік.

На сьогодні Україна залишається на провідних місцях у світі за темпами зростання показників у рейтингу. Проте цьогорічні +7 пунктів – це недостатньо для потенціалу України, яка у найближчі рік-два може увійти у ТОП-30 рейтингу. Для цього потрібно зосередити зусилля на прийнятті відповідних рішень.

Так 20.09.2019 прийнято розроблений Мінекономіки Закон України № 132 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні”, який дозволить підняти Україну на декілька сходинок у рейтингу “Doing Business – 2021” за низкою напрямів.

Разом з цим, за показником врегулювання питання щодо неплатоспроможності Україна посідає 146 місце, підключення до електромереж, не дивлячись на поліпшення, залишається на низькому 128 місці.

В цьому контексті фокус уваги міністерств зосереджено на оперативному розробленні та прийнятті нових рішень за напрямами, які цього потребують.

Зазначеним Планом дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання встановлено 46 завдань за 10 напрямами.

Станом на 01.11.2019:

виконано 31 пункт (1, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46) або 68 %;

на розгляді Парламенту знаходяться законопроекти, прийняття яких дозволить виконати ще 3 пункти (29, 32, 43), що складе 7 %;

виключено – 2 пункти (4, 16) – 4 %;

відкликано, знято з розгляду або відправлено на доопрацювання – 8 пунктів (2, 5, 7, 8, 9, 14, 34, 37) – 17 %;

- завдання 2-х пунктів (26, 44) знаходяться на різних стадіях виконання – 4 %.

Структуру виконання завдань Плану дій станом на 01.11.2019 наведено у вигляді діаграми.

За результатами 2018 року та від початку 2019 у напрямі легкості ведення бізнесу здійснено низку реформ, зокрема реалізовано такі заходи з виконання Плану дій:

1. Прийнято Закони України від:

- 06.02.2018 № 2275-VIII “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”;

- 06.09.2018 № 2530-VIII “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України”;

- 18.10.2018 № 2597-VIII Кодекс України з процедур банкрутства який офіційно опубліковано 20.04.2019 (Голос України, №77) і, який, згідно прикінцевих та перехідних положень, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом;

- 20.09.2019 № 132 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні”.

2.  Прийнято у першому читанні проекти Законів України:

- 22.03.2018 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування” (реєстраційних номер 7085);

- 28.02.2019 “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, яким пропонується запровадити дієвий механізм інституту авторизованого економічного оператора (АЕО) аналогічний тому, що функціонує в ЄС, з перспективою подальшого взаємного визнання (реєстраційний номер 7473).

3.  Указом Президента України від  20.06.2019 №418 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України” визнано таким, що втратив чинність Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 “Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій”.

4.  Також прийнято:

-  розпорядження Нацкомфінпослуг від  20.11.2018 № 2006 “Про затвердження Методичних рекомендацій для кредитних спілок щодо проведення оцінки кредитоспроможності позичальників”;

-  постанову НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965 “Про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу”.

Інформацію про виконання Плану дій наведено у додатку.

Крім того, останнім часом зусилля Уряду спрямовано на оперативне розроблення та прийняття нових регулювань, зокрема і на рівні підзаконних актів.

Так, на виконання низки доручень Прем'єр-міністра України прийнято:

- постанову Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності”, імплементація норм якої дозволить удосконалити модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю, встановити тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна, надати нотаріусам доступ до Державного земельного кадастру через веб-сервіси веб-порталу “Публічна кадастрова карта” та інше.

- постанову правління НБУ від 01.04.2019 № 56 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, якою затверджено нову редакцію Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів (відсутня вимога щодо подання клієнтом в банк нотаріально посвідченої картки зі зразками підписів);

- наказом Мінрегіону від  31.01.2019 № 8 створено Робочу групу з реформування системи архітектурно-будівельного контролю шляхом впровадження електронного кабінету забудовника, онлайн-платформи “Прозора Держархбудінспекція” та розроблення нормативно-правових актів.

Інформація щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2016 №1406 “Про затвердження Плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу” станом на 01.11.2019.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2