Календар подій

15
Жовтня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
30 1 2 3 4 5 6
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Роздрукувати Doing Business

Рейтинг Світового банку “Doing Business — це результат щорічного дослідження, що оцінює простоту ведення підприємницької діяльності за десятьма показниками у 190 країнах світу. Компоненти рейтингу оцінюють нормативні акти, що регулюють діяльність малих і середніх підприємств протягом усього життєвого циклу, та їх фактичне використання на практиці.

“Doing Business” – це рейтинг, що існує з 2003 року. З 2018 року дані щодо рейтингу “Doing Business” на наступний рік готуються за станом на 30 квітня, а публікуються наприкінці жовтня поточного року. В рамках дослідження здійснюється збір та аналіз комплексних кількісних даних за 10 напрямами (індикаторами) для зіставлення умов регулювання підприємницької діяльності між країнами і в динаміці, тим самим проект “Doing Business” спонукає країни до більш ефективного регулювання та забезпечує вимірні орієнтири для проведення реформ.

Ці індикатори використовуються для аналізу економічних результатів і для виявлення успішних реформ у сфері регулювання бізнесу, а також для визначення, де і чому вони були ефективними. Тобто дослідження не лише вказують на проблеми, які заважають розвитку підприємництва, а й визначають їхню причину та містять рекомендації відносно проведення необхідних реформ.

Підвищення позиції України у рейтингу Світового банку “Doing Business” є одним з ключових стратегічних індикаторів реалізації Стратегії сталого розвитку “Україна - 2020”, затвердженої Указом Президента України від  12.01.2015 № 5.

Заходи щодо підвищення позицій України у рейтингу “Doing Business” здійснюються в рамках виконання плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу” (далі – План дій), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1406 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 926).

Динаміку позицій України у рейтингу “Doing Business” за 2012-2019 роки представлено на графіку.

Загальне місце України у цьому Рейтингу та показники за десятьма напрямами наведено у таблиці.

Ключові показники

Doing Business 2017 рейтинг

Doing Business

2018 рейтинг

Doing Business

2019 рейтинг

Зміни

Рейтинг легкості ведення бізнесу

80

76

71

+5

за показниками

 

 

 

 

 

реєстрація підприємств

20

52

56

-4

забезпечення виконання контрактів

81

82

57

+25

кредитування

20

29

32

-3

захист інвесторів

70

81

72

+9

врегулювання питання щодо неплатоспроможності

150

149

145

+4

підключення до електромереж

130

128

135

-7

отримання дозволів на будівництво

140

35

30

+5

реєстрація власності

63

64

63

+1

міжнародна торгівля

115

119

78

+41

оподаткування

84

43

54

-11

При підвищенні загального рейтингу на 5 позицій, Україна продемонструвала зростання за шістьма індикаторами:

- “міжнародна торгівля” + 41 позиція (зі 119 на 78) переважно за рахунок того, що автомобільні запчастини були виключені з переліку товарів військового використання, що полегшило процедуру їх імпорту. Це зрушення має велике значення для бізнесу, який інвестує в автомобілебудування;

- “забезпечення виконання контрактів” + 25 (з 82 на 57) за рахунок покращення якості судового процесу. Так, новою редакцією Господарського процесуального кодексу України в рамках судової реформи запроваджено спрощений порядок розгляду незначних спорів між юридичними особами, а також – попереднє засідання під час розгляду справ;

- “захист інвесторів” + 9 (з 81 на 72). Парламент ухвалив зміни до законодавства, яким запровадив обов’язковість розкриття інформації про угоди із заінтересованістю у щорічній звітності акціонерних товариств. Чим більш прозорим буде процес укладення таких угод – тим менше мажоритарні акціонери будуть діяти в своїх інтересах (а не інтересах компанії). Це правило, яке наближує українську корпоративну сферу до решти цивілізованого світу;

- “отримання дозволів на будівництво” + 5 (з 35 до 30). Було проведено кілька реформ (виключення необхідності отримувати вихідні дані для проектування у ДСНС і вимога наявності вищої освіти для проектантів та інженерів технагляду);

- “врегулювання питання щодо неплатоспроможності” + 4 (з 149 до 145). Прийняття 18.10.2018 Кодексу України з процедур банкрутства дає надію на подальше зростання;

- “реєстрація власності” + 1 (з 64 на 63). Мін’юст провів реформу, виключивши необхідність проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для нотаріального посвідчення угоди купівлі-продажу між юридичними особами. Але на імплементацію не вистачило кількох тижнів. За умови врахування наступного року –  зріст може бути суттєвішим.

За чотирма іншими напрямами, на жаль, реформ проведено не було, тому відбулося зниження позицій України:

- “оподаткування” -11 місць (з 43 на 54);

- “приєднання до електромережі” -7 місць (з 128 на 135);

- “реєстрація підприємств” -4 місця (з 52 на 56);

- “отримання кредитів” -3 місця (з 29 на 32).

За останній рік Україна суттєво покращила бізнес-клімат, але на її загальну позицію в Рейтингу вплинули й істотні позитивні зміни в інших країнах, адже багато з них у своїх внутрішніх регулюваннях орієнтуються на рейтинг “Doing Business”. Так, за статистикою Світового банку за 16 років існування цього рейтингу було впроваджено 3500 реформ. З 02.06.2017 по 01.05.2018 128 країн впровадили рекордні 314 реформ, що покращують регулювання у всіх сферах, які вимірюються для рейтингу “Doing Business”.

Водночас треба зауважити, що Україна залишилася на другому місці у світі за темпами зростання показників у рейтингу. Проте цьогорічні +5 пунктів – це недостатньо для потенціалу України, яка у найближчі рік-два може увійти у ТОП-50 рейтингу. Для цього потрібно зосередити зусилля на прийнятті відповідних рішень, одним з яких є розроблений Мінекономрозвитку комплексний законопроект 8124 щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, реалізація якого дозволить підвищити місце України у рейтингу за кількома напрямами.

Зазначеним Планом дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання встановлено 46 завдань за 10 напрямами.

Станом на 01.06.2019:

виконано 25 пунктів (1, 3, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46) або 54 %;

на розгляді Парламенту знаходяться законопроекти, прийняття яких дозволить виконати ще 12 пунктів (2, 5, 10, 14, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 37, 43), що складає 26 %;

виключено – 2 пункти (4, 16) – 4 %;

знято з розгляду або відправлено на доопрацювання – 4 пункти (7, 8, 9, 34) – 9 %;

- завдання 3-х пунктів (26, 38, 44) знаходяться на різних стадіях виконання – 7 %.

Структуру виконання завдань Плану дій наведено у вигляді діаграми.

За результатами 2018 року та від початку 2019 у напрямі легкість ведення бізнесу здійснено низку реформ, зокрема реалізовано такі заходи з виконання Плану дій:

1. Прийнято Закони України від:

  • 06.02.2018 № 2275-VIII “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”;
  • 06.09.2018 № 2530-VIII “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України”;
  • 18.10.2018 прийнято Кодекс України з процедур банкрутства, якій офіційно опубліковано 20.04.2019 (Голос України, №77)

2.  Прийнято у першому читанні проекти Законів України:

- 22.03.2018 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування” (реєстраційних номер 7085);

- 28.02.2019 “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, яким пропонується запровадити дієвий механізм інституту авторизованого економічного оператора (АЕО) аналогічний тому, що функціонує в ЄС, з перспективою подальшого взаємного визнання (реєстраційний номер 7473).

3.  На розгляді Верховної Ради знаходиться низка законопроектів, прийняття та реалізація яких може суттєво вплинути на підвищення України у Рейтингу, зокрема розроблений Мінекономрозвитку комплексний законопроект 8124 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні”.

4.  Також прийнято:

-  розпорядження Нацкомфінпослуг від  20.11.2018 № 2006 “Про затвердження Методичних рекомендацій для кредитних спілок щодо проведення оцінки кредитоспроможності позичальників”;

-  постанову НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965 “Про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу”.

Інформацію про виконання Плану дій наведено у додатку.

Крім того, останнім часом зусилля Уряду спрямовано на оперативне розроблення та прийняття нових регулювань, зокрема і на рівні підзаконних актів.

Так, на виконання низки доручень Прем'єр-міністра України прийнято:

- постанову Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності”, імплементація норм якої дозволить удосконалити модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю, встановити тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна, надати нотаріусам доступ до Державного земельного кадастру через веб-сервіси веб-порталу “Публічна кадастрова карта” та інше.

- постанову правління НБУ від 01.04.2019 № 56 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, якою затверджено нову редакцію Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів (відсутня вимога щодо подання клієнтом в банк нотаріально посвідченої картки зі зразками підписів);

- наказом Мінрегіону від  31.01.2019 № 8 створено Робочу групу з реформування системи архітектурно-будівельного контролю шляхом впровадження електронного кабінету забудовника, онлайн-платформи “Прозора Держархбудінспекція” та розроблення нормативно-правових актів.

 

Інформація щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2016 №1406

“Про затвердження Плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу”

станом на 01.06.2019

№ пункту плану дій

Зміст завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

Стан виконання

 

1

2

3

4

5

6

Реєстрація підприємств

1.

Створення сервісу реєстрації юридичних осіб за допомогою Інтернету протягом 24-х годин

реалізація Закону України від 26 листопада 2015 р. № 835-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб -підприємців та громадських формувань”

I квартал

Мін’юст

Виконано.

З метою реалізації зазначеного Закону на сайті “Онлайн будинок юстиції” за посиланням https://online.minjust.gov.ua доступний сервіс державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На сьогодні за допомогою даного сервісу можна подати в електронній формі документи для державної реєстрації фізичної особи підприємцем, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, державної реєстрації створення юридичної особи та державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01.07.2004, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

2.

Проведення одночасно з державною реєстрацією юридичної особи, фізичної особи - підприємця реєстрації такої особи як платника податку на додану вартість та платника податку за спрощеною системою оподаткування

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів”

I квартал

Мінфін

На розгляді Верховної Ради України.

Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні” (реєстраційний номер 6543 від 06.06.2017). (Розроблено МЕРТ).

Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощення реєстрації новостворених суб’єктів платниками єдиного податку та податку на додану вартість)” (реєстраційний номер 4195 від 10.03.2016). Опрацьовується в Комітеті.

07.02.2019 обидва законопроекти включено до порядку денного.

3.

Виключення норм щодо обов’язковості використання печаток юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та громадськими організаціями

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями” (реєстраційний номер 4194)

до прийняття Закону

Мін’юст

Виконано.

23.03.2017 прийнято Закон України №1982-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями”.

 

4.

 Створення сервісу відкриття банківського рахунка для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за допомогою Інтернету під час державної реєстрації

запровадження попереднього отримання номера банківського рахунка за допомогою Інтернету під час державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

I квартал

Мін’юст

Виключено.

Відповідно до РКМУ від 20.12.2017 № 939 “Про внесення зміни до плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу”” пункт 4 виключено, як такий, що втратив актуальність.

Забезпечення виконання контрактів

5.

Введення обов’язкової електронної адреси для кожного із суб’єктів господарювання для взаємодії з державними органами, судами та суб’єктами владних повноважень

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” та інших законодавчих актів

I квартал

Мін’юст

На розгляді Верховної Ради України.

Мін’юстом розроблено проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” та інших законодавчих актів (реєстраційний номер 7443 від 26.12.2017).

07.02.2019 включено до порядку денного.

6.

Запровадження Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, яка забезпечує можливість обміну документами в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу; автоматичного складення розкладу слухань судових справ; надсилання сторонам повідомлень за допомогою телекомунікації; ознайомлення їх з матеріалами справи в електронному вигляді, а також відслідковування ходу розгляду справи

участь у розробленні Радою з питань судової реформи проекту Закону України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України”

I квартал

Мін’юст

Виконано.

03.10.2017 прийнято Закон України № 2147-VIII “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів”

 

7.

Запровадження спрощеного механізму арешту коштів як забезпечення позову

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві” (реєстраційний номер 3768 від 14 січня 2016 р.)

до прийняття Закону

Мін’юст

Знято з розгляду.

20.03.2018.

8.

Запровадження спрощеного механізму розгляду справ, пов’язаних із списанням грошової заборгованості

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення і пришвидшення процесу судового захисту порушених прав та законних інтересів осіб” (реєстраційний номер 5073)

до прийняття Закону

Мін’юст

Знято з розгляду.

20.03.2018.

Водночас Законом України №2147-УІІІ передбачено впровадження інституту розгляду справ у порядку електронного наказного провадження в господарському та цивільному видах судочинства.

9.

Запровадження медіації в Україні з наданням можливості часткової сплати судового збору в разі недосягнення компромісу до звернення до суду для вирішення спору

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про медіацію” (реєстраційний номер 3665)

до прийняття Закону

Мін’юст

Знято з розгляду

28.02.2019 законопроект не прийнято.

03.11.2016 законопроект 3665 прийнято у першому читанні.

 

10.

Розширення можливостей для альтернативного врегулювання спорів

проведення публічного обговорення за участю широкого кола представників громадських організацій, незалежних експертів, науковців, інших провідних фахівців та представників бізнес-середовища.
За результатами обговорення у разі потреби розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний законопроект

I квартал

2017 р.

Мін’юст

На розгляді Верховної Ради України

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” (реєстраційний номер 8124 від 15.03.2018)

07.02.2019 включено до порядку денного.

 

Кредитування

11.

Забезпечити вільний доступ будь-яких фізичних або юридичних осіб з використанням Інтернету до Державного реєстру обтяжень рухомого майна для отримання даних про державну реєстрацію відомостей про виникнення, зміну або припинення обтяжень рухомого майна, у тому числі про обтяжувача, боржника

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна”

I квартал

2017 р.

Мін’юст

Виконано.

24.05.2017 прийнято постанову Уряду № 386 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна” (далі – постанова), якою, зокрема внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 830 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна”.

 

12.

Встановлення граничних строків запровадження мораторію для задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення ефективності процедур банкрутства)” (реєстраційний номер 3132-д)

до прийняття Закону

Мін’юст

Виконано.

18.10.2018 прийнято Кодекс України з процедур банкрутства

 

(дивись пункт 23)

13.

Розроблення та затвердження методичних рекомендацій для небанківських фінансових установ щодо проведення оцінки платоспроможності позичальників

прийняття рішення Нацкомфінпослуг

I квартал

2017 р.

Нацкомфін-послуг

(за згодою)

Виконано.

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 20.11.2018 №2006 “Про затвердження Методичних рекомендацій для кредитних спілок щодо проведення оцінки кредитоспроможності позичальників”.

 

14.

Надання можливості довірчої передачі права власності на майно кредиторові з метою забезпечення виконання вимоги такого кредитора (право власності повертається боржникові після виконання зобов’язань перед кредитором)

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань” (реєстраційний номер 4188)

до прийняття Закону

Мін’юст

На розгляді Верховної Ради України. (можливе відхилення)

Законопроект 4188 від 10.03.2016 згідно з висновком Головного науково-експертного управління від 20.04.2016 за результатами розгляду у першому читанні доцільно відхилити.

Захист інвесторів

15.

Надання акціонерові права вимагати у судовому порядку притягнення до відповідальності заінтересованого директора/члена наглядової ради за завдання компанії збитків внаслідок укладення угоди із заінтересованістю (шляхом стягнення компенсації збитків та виплати прибутку, одержаного такою заінтересованою особою в результаті виконання угоди із заінтересованістю)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо притягнення до відповідальності заінтересованого директора (члена наглядової ради) за завдання компанії збитків у результаті укладення угоди із заінтересованістю

I квартал

2017 р.

НКЦПФР (за згодою)

На розгляді Верховної Ради України.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” (реєстраційний номер 8124 від 15.03.2018).

07.02.2019 включено до порядку денного.

 

 

 

16.

Запровадження механізму позбавлення особи, заінтересованої у вчиненні правочину, права займати керівні посади в товариствах у разі завдання збитків внаслідок укладення на підставі рішення такої особи угоди із заінтересованістю

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо позбавлення особи, заінтере

сованої у вчиненні правочину, права займати керівні посади в товариствах

I квартал

Мінеконом-розвитку

Виключено.

Пункт 16 зазначеного Плану дій визнано таким, що втратив чинність, та виключено із Плану дій відповідно до розпорядження КМУ від 11.01.2018 №7 “Про внесення зміни до плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу””.

17.

Зобов’язання особи (осіб, що діють разом) яка стала власником (власниками) частки у розмірі 50 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, зробити пропозицію всім учасникам щодо придбання в них частки

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (реєстраційний номер 4666)

до прийняття Закону

Мінеконом-розвитку

Виконано.

06.02.2018 прийнято Закон № 2275-VIII “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”

18.

Встановлення правила про необхідність прийняття загальними зборами учасників рішення про відчуження 51 відсотка активів товариства

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (реєстраційний номер 4666)

до прийняття Закону

Мінеконом-розвитку

Виконано.

06.02.2018 прийнято Закон № 2275-VIII “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”

19.

19. Встановити максимальний строк сплати дивідендів з моменту прийняття рішення про їх виплату

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (реєстраційний номер 4666)

до прийняття Закону

Мінеконом-розвитку

Виконано.

06.02.2018 прийнято Закон № 2275-VIII “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”

20.

20. Встановлення 30-денного строку для повідомлення учасників про загальні збори

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (реєстраційний номер 4666)

до прийняття Закону

Мінеконом-розвитку

Виконано.

06.02.2018 прийнято Закон № 2275-VIII “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”

21.

Надання права позивачеві вимагати отримання відповідного переліку документів від відповідача без ідентифікації кожного конкретного документа

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту

I квартал

2017 р.

Мін’юст

На розгляді Верховної Ради України.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” (реєстраційний номер 8124 від 15.03.2018).

07.02.2019 включено до порядку денного.

22.

Встановлення стандарту “більшої вірогідності” у цивільному та господарському процесах

проведення публічного обговорення за участю суддів, науковців, адвокатів, незалежних експертів, представників бізнес-середовища.
За результатами обговорення у разі потреби розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний законопроект

I квартал

2017 р.

Мін’юст

На розгляді Верховної Ради України.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” (реєстраційний номер 8124 від 15.03.2018).

07.02.2019 включено до порядку денного.

 

Урегулювання питання щодо неплатоспроможності

23.

Впровадження норми про те, що боржник (арбітражний керуючий від його імені) має право після порушення провадження у справі про банкрутство одержати фінансування, необхідне для провадження діяльності протягом розгляду справи про банкрутство.
Встановлення позачерговості задоволення поточних вимог та витрат на процедуру.
Запровадити голосування з питання схвалення плану санації залежно від виду кредитора. При цьому передбачити, що заставні кредитори утворюють окремий клас.
Надання можливості кредиторам боржника брати участь у виборі кандидатури розпорядника майна.
Встановлення норми щодо обов’язкового надання комітетом кредиторів згоди на продаж істотних активів боржника. Визначення терміна “істотні активи боржника”.
Впровадження бази даних про боржників, доступ до якої з використанням Інтернету матимуть кредитори (конкурсні та заставні) та формування якої здійснюватиметься арбітражним керуючим.
Встановлення норми про автоматичне зняття мораторію у разі перевищення максимальних строків, визначених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
Об’єднання процедур санації та мирової угоди як інструментів, суть та мета яких є однаковою.
Виключення можливості входження боржника у процедуру санації без схваленого плану санації.
Визначення граничного строку тривалості процедури розпорядження майном.
Встановлення правила про те, що участь у голосуванні щодо затвердження плану санації повинні брати лише кредитори, чиї права змінюються (зачіпаються) в результаті затвердження плану.
Встановлення правила про те, що кредитори, які не підтримали план санації, повинні одержати за планом санації не менше, ніж вони одержали б за процедурою ліквідації

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності процедур банкрутства” (реєстраційний номер 3132-д)

до прийняття Закону

Мін’юст

Виконано.

18.10.2018 прийнято Кодекс України з процедур банкрутства

За інформацією Мін’юсту до Кодексу увійшли положення законопроектів 3132-д, 7448 “Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення процедур банкрутства”, 2353а “Про реструктуризацію боргів фізичної особи або визнання її банкрутом”, 2717 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання процедури банкрутства фізичної особи з метою забезпечення економічної і соціальної стабільності суспільства”, 3768 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві”, 4004-д “Про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла”, 7094 “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо забезпечення реалізації учасниками процесу банкрутства права на справедливий суд”.

24.

Запровадження спрощеної процедури банкрутства боржника

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження спрощеного режиму процедури банкрутства

I квартал

2017 р.

Мін’юст

Виконано.

18.10.2018 прийнято Кодекс України з процедур банкрутства №2597-VIII (реєстраційний номер 8060 від 26.02.2018).

Довідково: до положень Кодексу України з процедур банкрутства увійшли положення розробленого Мін’юстом проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення процедур банкрутства” (реєстраційний номер 7448), який 07.02.2019 знято з розгляду.

Підключення до електромережі

25.

Встановлення відповідальності (пені) електропередавальної організації у разі, коли тривалість аварійного відключення перевищує встановлений законом строк

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо стимулювання надійності електропостачання та захисту прав споживачів

I квартал

2017 р.

Міненерго-вугілля

Виконано.

13.04.2017 прийнято Закон України №2019-VIII “Про ринок електричної енергії”, яким передбачено впровадження нової моделі ринку електричної енергії.

 

26.

Звільнення від оподаткування коштів, одержаних як санкція за перевищення максимальних строків відновлення електропостачання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування коштів, одержаних як санкція за перевищення максимальних строків відновлення електропостачання)”

I квартал

2017 р.

Міненерго-вугілля

Виконується.

За інформацією Міненерговугілля відповідно до Податкового кодексу України, а саме: статті 111.2. фінансова відповідальність яка застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій) (штрафів) та/або пені є видом відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Реалізація пункту 26, яким передбачається звільнення від оподаткування коштів, одержаних як санкція за перевищення максимальних строків відновлення електропостачання, потребує встановлення цієї відповідальності (пені) електропередавальної організації.

27.

Спрощення та прискорення процедури приєднання до електричних мереж

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про ринок електричної енергії України” (реєстраційний номер 4493)

до прийняття Закону

Міненерго-вугілля

Виконано.

13.04.2017 прийнято Закон України №2019-VIII “Про ринок електричної енергії”, яким передбачено впровадження нової моделі ринку електричної енергії.

Отримання дозволів на будівництво

28.

Встановлення на законодавчому рівні норм щодо унеможливлення отримання кваліфікаційного сертифіката особами, які не здобули вищої освіти за відповідним напрямом професійної атестації

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання процесу будівництва” (реєстраційний номер 4187)”

до прийняття Закону

Мінрегіон

Виконано.

03.10.2017 законопроект 4187 знято з розгляду.

13.04.2017 прийнято Закон України №2020-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності”.

Відповідно до норм цього ЗУ кваліфікаційний сертифікат і допуск на будівельний ринок зможуть отримати тільки архітектори (інженери-проектувальники, інженери технічного нагляду, експерти з перевірки проектних рішень і креслень тощо) з вищою профільною освітою.

29.

Встановлення норми щодо обов’язкового страхування відповідальності за недоліки, пов’язані з конструктивною безпекою будівлі після її введення в експлуатацію

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту

I квартал

2017 р.

Мінрегіон

На розгляді Верховної Ради України.

Законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування” (реєстраційний номер 7085 від  06.09.2017).

22.03.2018 прийнято в першому читанні.

07.02.2019 включено до порядку денного.

30.

Скасування вимоги щодо необхідності сплати пайової участі у забезпеченні розвитку інфраструктури населеного пункту

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо скасування вимоги щодо необхідності сплати пайової участі у забезпеченні розвитку інфраструктури населеного пункту

I квартал

2017 р.

Мінрегіон

На розгляді Верховної Ради України.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” (реєстраційний номер 8124 від 15.03.2018).

07.02.2019 включено до порядку денного.

31.

Скасування вимоги щодо необхідності реєстрації декларацій під час будівництва об’єктів I-III категорії складності

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності” (реєстраційний номер 4733-1)

до прийняття Закону

Мінрегіон

Виконано.

17.01.2017 прийнято Закон України №1817-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», згідно якого здійснено перехід від категорій складності об’єктів будівництва до класів наслідків (відповідальності), від триступеневої дозвільної системи (повідомлення, декларація, дозвіл) до двоступеневої (повідомлення, дозвіл).

32.

Запровадження спрощеного механізму отримання поштової адреси

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення містобудівної діяльності” (реєстраційний номер 4585)

до прийняття Закону

Мінрегіон

На розгляді Верховної Ради України.

03.10.2017 законопроект 4585 відкликано.

Водночас норми щодо адреси містяться у ряді законопроектів:

1) “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” (реєстраційний номер 8124 від 15.03.2018).

2) “Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері містобудування” (реєстраційний номер 7085 від 06.09.2017), який, зокрема створює єдиний порядок присвоєння адреси об'єкту будівництва. (інформація Мінрегіона). 22.03.2017 прийнято у першому читанні.

3) “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості” (реєстраційний номер 7084 від 06.09.2017), яким, зокрема створюється єдиний порядок присвоєння адреси об'єкту будівництва. Опрацьовується в комітеті.

07.02.2019 усі три законопроекти включено до порядку денного.

33.

Скасування вимоги щодо необхідності отримання від ДСНС вихідних даних та технічних умов

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання процесу будівництва” (реєстраційний номер 4187)”

до прийняття Закону

Мінрегіон

Виконано.

13.04.2017 прийнято Закон України №2020-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності”, розроблений Мінрегіоном (реєстраційний номер 5587 від 23.12.2016).

Відповідно до норм цього Закону скасовано вимогу щодо необхідності отримання від ДСНС вихідних даних та технічних умов.

Реєстрація власності

34.

Запровадження спеціального механізму компенсації для покриття збитків, завданих сторонам, які вчинили правочин щодо нерухомості, ґрунтуючись на помилковій інформації, що містилася у Реєстрі прав на нерухомість

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок використання хибної інформації щодо права власності на нерухомість)”

I квартал

2017 р.

Мін’юст

Повернуто на доопрацювання.

Проект Закону України “Про внесення зміни до статті 38 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (реєстраційний номер 6442 від 13.05.2017) 20.03.2018 повернуто на доопрацювання ініціатору внесення (КМУ)

 

35.

Запровадження електронно-цифрових документів у цивільному обороті, в тому числі з можливістю їх нотаріального посвідчення

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Цивільного кодексу України та Закону України “Про нотаріат”

I квартал

2017 р.

Мін’юст

Виконано.

05.10.2017 прийнято Закон України № 2155-VIII “Про електронні довірчі послуги”.

 

36.

Забезпечення розміщення щокварталу статистичної інформації щодо кількості правочинів з нерухомістю (за кожним окремим видом правочинів)

видання Мін’юстом відповідного наказу

I квартал

2017 р.

Мін’юст

Виконано.

Наказ Мін’юсту від 24.03.2017 № 951/5 “Про затвердження форми звітності (щоквартальна) “Інформація щодо кількості посвідчених правочинів (договорів) з нерухомістю”.

Відповідно до цього наказу на веб-сайті Мін’юсту щоквартально буде розміщуватись інформація щодо кількості правочинів з нерухомістю (за кожним окремим видом правочинів).

37.

Встановлення спеціального механізму розгляду скарг щодо інформації, яка міститься у Державному земельному кадастрі

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр” (щодо спрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов’язаних з веденням Державного земельного кадастру)”

I квартал

2017 р.

Мінагрополітики

На розгляді Верховної Ради України.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр” щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру” (реєстраційний номер 6017 від 03.02.2017).

07.02.2019 включено до порядку денного.

38.

Скасування мінімального розміру плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами

розроблення та подання на розгляд Президента України проекту Указу Президента України “Про скасування Указу Президента України від 10 липня 1998 р. № 762 “Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій”

I квартал

2017 р.

Мін’юст

Виконується.

Здійснюється пошук можливості виконання завдання.

Листом Адміністрації Президента України від 22.01.2019 № 02-01/113 повідомлено, що, оскільки відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються організація і діяльність нотаріату, тому вирішення цієї законодавчої ініціативи належить до повноважень Верховної Ради України.

Листом Кабінету Міністрів України від 08.11.2018 №21335/0/2-18 проект Указу Президента України направлено до Адміністрації Президента України.

30.10.2018 проект Указу Президента України схвалено на засіданні Уряду.

39.

Припинення практики витребування нотаріусами експертної грошової оцінки земельної ділянки під час нотаріального посвідчення договору про відчуження права власності на земельну ділянку, який укладається між юридичними особами

підготовка роз’яснення органу, який здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності

IV квартал 2016 р.

Мін’юст

Виконано.

Мін’юстом направлено начальникам головних територіальних управлінь юстиції в областях та м. Києві листи-роз’яснення від 06.04.2016 № 2727/13/32-16 та від 29.12.2016 № 47047/13626-0-4-16/8.3 “Щодо витребування нотаріусами документа про грошову оцінку земельної ділянки та справляння державного мита при посвідченні правочинів щодо відчуження земельних ділянок, які належать юридичним особам”, з метою створення єдиної практики застосування нотаріусами норм чинного законодавства.

Зазначені роз’яснення також розміщено на сайті Міністерства юстиції України у рубриках “Нотаріат” та “Роз’яснення, юридичні консультації”.

Міжнародна торгівля

40.

Внесення змін до законодавства щодо передачі повноважень із здійснення радіологічного контролю товарів та транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон від органів Державної екологічної інспекції до Держприкордон-служби
Внесення змін до законодавства у частині щодо здійснення радіологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон щодо товарів та транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України, у тому числі з метою транзиту
Внесення змін до законодавства щодо передачі від органів Державної екологічної інспекції до органів доходів та зборів повноважень із здійснення контролю у пунктах пропуску через державний кордон за наявністю дозвільних документів під час перевезення небезпечних відходів, пестицидів та агрохімікатів, небезпечних вантажів, а також об’єктів рослинного та тваринного світу, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Виключення норм щодо здійснення екологічного контролю з переліку видів державного контролю, якому можуть підлягати товари та транспортні засоби, що переміщуються через державний кордон

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законодавчих актів щодо реформування системи екологічного та радіологічного контролю товарів та транспортних засобів під час їх переміщення через митний кордон України

I квартал

2017 р.

Мінфін

 

Виконано.

06.09.2018 прийнято Закон України №2530-VIII “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України”

41.

Внесення змін до Законів України “Про карантин рослин”, “Про ветеринарну медицину”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та інших законодавчих актів щодо встановлення на законодавчому рівні здійснення державних видів контролю за принципом “єдиного вікна”

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо здійснення державних видів контролю за принципом “єдиного вікна“ під час транскордонного переміщення товарів

I квартал

2017 р.

Мінеконом-розвитку

Виконано.

06.09.2018 прийнято Закон України №2530-VIII “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України”.

42.

Приведення форми секторального плану у відповідність з вимогами статті 20 Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410

I квартал

2017 р.

Мінфін

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від  09.08.2017 № 570 “Про внесення змін до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання”.

43.

Забезпечення функціонування інституту уповноважених економічних операторів. Скасування проведення митницею перевірки здійснення інших видів державного контролю під час експорту товарів для завершення митного контролю та митного оформлення товарів

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей” (реєстраційний номер 4777) та проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами” (реєстраційний номер 4776)”

до прийняття Закону

Мінфін

На розгляді Верховної Ради України.

Проекти Законів України:

1. “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” (реєстраційний номер 7473 від 29.12.2017), до якого увійшли положення законопроекту 4777.

2. “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами” (реєстраційний номер 4776).

18.09.2018 включено до порядку денного.

44.

Затвердження:
форми заяви про видачу сертифіката уповноваженого економічного оператора;
форми анкети з результатами самооцінки, проведеної підприємством;
форми сертифіката уповноваженого економічного оператора;
Порядку видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора;
Порядку проведення оцінки відомостей, заявлених підприємством для отримання статусу уповноваженого економічного оператора

видання Мінфіном відповідного наказу

після прийняття законів щодо запровад-ження уповно-важеного еконо-мічного оператора

Мінфін

Виконується.

МФ пропонує виключити, оскільки завдання аналогічного змісту щодо підготовки підзаконних актів, необхідних для впровадження в повному обсязі інституту авторизованого економічного оператора включено до Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік (п. 11), затвердженого РКМУ від 28.03.2018 №244 з терміном виконання протягом 3-х місяців з дати набрання чинності ЗУ “Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами” (4776) і “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” (7473).

Оподаткування

45.

45. Скорочення переліку вимог до первинного документа та його обов’язкових реквізитів

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (щодо удосконалення деяких положень)” (реєстраційний номер 4646)

до прийняття Закону

Мінфін

Виконано.

05.10.2017 прийнято Закон України № 2164-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (щодо удосконалення деяких положень)”.

 

46.

46. Зменшення строку на ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (щодо удосконалення деяких положень)” (реєстраційний номер 4646)

до прийняття Закону

Мінфін

Виконано.

05.10.2017 прийнято Закон України № 2164-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (щодо удосконалення деяких положень)”.

 

 


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json