Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
Внутрішнє регулювання у сфері послуг

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Для забезпечення реалізації положень Генеральної угоди про торгівлю послугами (далі – ГАТС) члени СОТ мають прийняти відповідні правила з внутрішнього регулювання у сфері послуг.

Відповідно до статті VI.4 ГАТС та Рішення про внутрішнє регулювання (S/L/70), прийнятого Радою СОТ з торгівлі послугами 26.04.1999, члени СОТ повинні розробити необхідні дисципліни щоб заходи, які стосуються кваліфікаційних вимог і процедур, технічних стандартів та вимог ліцензування, не створювали невиправданих бар'єрів у торгівлі послугами. Ці дисципліни повинні бути спрямовані на забезпечення того, щоб вимоги:

  • базувалися на об’єктивних і прозорих критеріях, таких як компетентність і здатність надавати послугу;
  • не були більш обтяжливими, ніж необхідно для забезпечення якості послуги;
  • не встановлювали обмеження на поставку послуги у випадку здійснення ліцензування послуги.

ЧОМУ НЕОБХІДНІ ДИСЦИПЛІНИ З ВНУТРІШНЬОГО РЕГУЛЮВАННЯ?

ГАТС містить дисципліни щодо бар'єрів у торгівлі послугами у вигляді обмежень стосовно доступу до ринку (стаття XVI) та національного режиму (стаття XVII). Обмеження доступу до ринку включають кількісні обмеження, такі як обмеження кількості постачальників послуг, загальної вартості операцій, загальної кількості операцій з надання послуг, загального обсягу продукції послуг, загальної кількості осіб, які можуть бути зайняті, а також заходів, що обмежують або вимагають певних видів юридичних осіб чи спільного підприємства, через які постачальники послуг можуть надавати послугу, та обмеження на участь іноземного капіталу. Зобов'язання щодо національного режиму вимагає від кожного члена СОТ надавати послугам і постачальникам послуг будь-якого іншого члена СОТ режим, не менш сприятливий, аніж той, який він надає таким же своїм послугам або постачальникам послуг.

Однак під час переговорів стосовно ГАТС члени СОТ визнали, що навіть якщо члени СОТ дотримуватимуться своїх зобов'язань з доступу до ринку в секторах послуг та навіть утримуватимуться від прийняття дискримінаційних вимог та процедур щодо ліцензування, кваліфікаційних вимог та процедур, а також технічних стандартів, такі заходи можуть бути перешкодою для торгівлі послугами.

Наприклад, надмірно тривала, складна та непрозора процедура ліцензування може створювати перешкоди з доступу іноземних постачальників послуг на ринок іншого члена СОТ. Відсутність об'єктивних та прозорих критеріїв, на підставі яких органи влади надають дозвіл, може призвести до прихованого протекціонізму з боку таких органів.

Відповідно, дисципліни з внутрішнього регулювання послуг можуть запобігти подібним небажаним регуляторним практикам. У той же час, країни-члени, що розвиваються, які не мають нормативної бази для окремих секторів послуг, можуть скористатися керівними принципами та технічною допомогою, що надаватиметься на основі майбутніх дисциплін.

СТАН ПЕРЕГОВОРІВ

Багатосторонні переговори за цим напрямом відбуваються у рамках засідань Робочої групи СОТ з питань внутрішнього регулювання.

Починаючи з другої половини 2016 року переговорний процес був переважно зосереджений на регуляторних аспектах торгівлі послугами. Членами СОТ проводився аналіз та систематизація процедур внутрішнього регулювання у сфері торгівлі послугами.

У вересні 2016 року групою членів СОТ, зокрема Австралією, ЄС та співавторами, було запропоновано систематизувати в окремій домовленості адміністративні засоби впровадження ліцензійних та кваліфікаційних вимог і процедур, технічні стандарти у сфері послуг, такі як встановлення терміну для подання та обробки заяв, платежі і збори, проведення іспитів щодо отримання дозволів на надання послуг тощо.

У процесі обговорення зазначеної пропозиції під час засідань Робочої групи СОТ з питань внутрішнього регулювання певними членами СОТ були представлені додаткові письмові внески щодо окремих аспектів внутрішнього регулювання, зокрема технічних стандартів, гендерної рівності та впровадження регуляторних заходів країнами, що розвиваються, і найменш розвиненими країнами.

Станом на червень 2017 року на розгляді членів СОТ знаходилось 7 пропозицій щодо внутрішнього регулювання у сфері послуг. У результаті проведених обговорень в кінці липня 2017 року Австралією, ЄС та співавторами в робочому порядку був представлений проект консолідованого документу, який об’єднав у собі надані пропозиції членів СОТ. Документ складався з 6 розділів, а саме: загальні положення, процедури щодо подання заявок, зокрема електронних, незалежність, транспарентність, технічні стандарти, процедури щодо розробки заходів, а також пропозиції з гендерної рівності та вимоги щодо підтвердження необхідності.

На початку жовтня 2017 року відбулись засідання спеціалізованих робочих груп та комітетів СОТ з питань торгівлі послугами та Ради СОТ з торгівлі послугами, під час яких члени СОТ продовжили роботу з проведення аналізу та систематизації процедур внутрішнього регулювання у сфері торгівлі послугами (стаття VI:4 ГАТС). Учасники засідання приділили основну увагу детальному обговоренню проекту консолідованого тексту з питань внутрішнього регулювання у сфері послуг, підготовленого делегаціями Австралії, ЄС та інших членів СОТ, а також пропозиціям щодо гендерної рівності та впровадження регуляторних заходів країнами, які розвиваються, і найменш розвиненими країнами. Під час загального та постатейного обговорення проекту консолідованого тексту з питань внутрішнього регулювання у сфері послуг відбулось близько 40 виступів членів СОТ. Від імені України було висловлено загальну підтримку згаданого проекту.

У рамках 11-ої Конференції міністрів СОТ, яка відбулась 10-13 грудня 2017 року в м. Буенос-Айрес, Аргентинська Республіка, 57 країн включно з Україною розповсюдили спільну заяву щодо дисциплін з внутрішнього регулювання послуг (документ WT/MIN(17)/7/Rev.2 WT/GC/190/Rev.2).

Співавторами спільної заяви було взято зобов’язання "щодо продовження роботи" після Конференції на основі останніх пропозицій.

Наразі робота з питань внутрішнього регулювання в сфері послуг триває у режимі неформальних засідань співавторів та заінтересованих членів СОТ, під час яких відбувається постатейний аналіз згаданого документа та внесення текстових формулювань із відповідним обґрунтуванням.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

СОТ:   Переговори СОТ щодо дисциплін з внутрішнього регулювання.

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2