Головна » Вакансії » Конкурсний відбір на керівні посади інших державних підприємств

Календар подій

15
Грудня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
3 4 5 6 7 8 9
31 1 2 3 4 5 6
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Конкурсний відбір на керівні посади інших державних підприємств
09.11.2018 | 16:15

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”

Мінекономрозвитку відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142, та наказу Мінекономрозвитку від 02.11.2018 № 1606 “Питання формування наглядової ради державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” оголошує конкурсний відбір на посади трьох незалежних членів наглядової ради державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”.

Найменування товариства: державне підприємство “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” (далі – Підприємство)

Місцезнаходження товариства: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 22.

Основні напрями діяльності Підприємства.

Здійснення консультаційної та підприємницької діяльності, спрямованої на забезпечення функціонування, обслуговування та розвиток електронної торгової системи (ЕТС), та отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

Сфера компетенції, якою повинні володіти члени наглядової ради Підприємства:

 • управління ризиками;
 • стратегічне управління;
 • управління проектами.

Вимоги до претендентів

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту, зокрема в галузі знань “Управління та адміністрування”, “Виробництво та технології”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”, “Право”;
 • стаж роботи на керівних посадах у компаніях не менш як п’ять років або державної служби чи прирівняної до неї служби не менш як п’ять років.

та відповідати:

 • вимогам незалежності, визначених законодавством.

Очікувані функції незалежних членів наглядової ради Підприємства:

 • підготовка пропозицій до проекту стратегії розвитку Підприємства, а також проектів інших рішень, пов’язаних з господарською діяльністю Підприємства;
 • впровадження ключових показників ефективності роботи Підприємства, що забезпечать досягнення стратегічних цілей, та моніторинг їх досягнення;
 • аналіз та контроль реалізації стратегії розвитку Підприємства та контроль впровадження необхідних змін;
 • пропозицій щодо тарифної політики Підприємства;
 • формування політики сталого розвитку та моніторинг її дотримання;
 • визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, зокрема систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю;
 • здійснення контролю за ефективністю управління Підприємством та впровадження відповідних заходів при необхідності;
 • впровадження незалежного аудиту.

Професійні компетенції члена наглядової ради за сферами компетенції:

Управління ризиками:

 • вміння прогнозувати та аналізувати зовнішні та внутрішні ризики діяльності підприємства та оцінювати потенційний вплив на його фінансовий результат;
 • досвід розробки планів реагування на можливі фінансові, технологічні, ринкові ризики для мінімізації втрат підприємства;
 • досвід впровадження ризик-менеджменту на підприємстві.

Стратегічне управління:

 • володіння методами стратегічного аналізу, бізнес-планування, бізнес-аналізу;
 • наявність стратегічного бачення розвитку підприємства в умовах обмежених ресурсів;
 • досвід розробки стратегічних планів підприємства та їх впровадження;
 • розуміння та вміння критично оцінювати існуючий бізнес (ринкове середовище, бізнес модель, бізнес ризики, потреби клієнтів, галузеву специфіку тощо).

Управління проектами:

 • розуміння методів оцінки ефективності інвестиційних проектів та вміння ранжувати портфелі проектів підприємства;
 • наявність успішно реалізованих проектів та/або програм в організаціях;
 • впровадження системи управління проектами на підприємствах;
 • вміння ініціювати та супроводжувати проекти змін в організації.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я, по батькові претендента – повністю, адреса реєстрації претендента, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), погодження/непогодження щодо розголошення документів, поданих претендентами, після завершення конкурсного відбору, присутність представників засобів масової інформації та громадськості (зразок додається).

Разом із заявою:

 • копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради Підприємства;
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради Підприємства (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити обґрунтування зацікавленістю даною вакансією);
 • інформацію щодо членства в інших наглядових радах (у разі якщо є членом наглядових рад).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Заяви та документи щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору (по 08 грудня 2018 року).

Заяви та документи приймаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Мінекономрозвитку, комісія з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”.

Заяви та документи надсилаються на електронну пошту: personal@me.gov.ua

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 200-45-30*3156,  personal@me.gov.ua  

Конкурсний відбір починається 17 грудня 2018 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному сайті Мінекономрозвитку по 15 січня 2018 року.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json