Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
Інформація щодо здійснення Мінекономрозвитку державної регуляторної політики у І півріччі 2019 року
09.07.2019 | 13:42 | Департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики.

Протягом І півріччя 2019 року підготовка проектів регуляторних актів Мінекономрозвитку здійснювалася відповідно до вимог, визначених Законом України від 11.09.2003 № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

За результатами аналізу здійснення Мінекономрозвитку державної регуляторної політики інформуємо про наступне.

Щодо планування діяльності з розроблення проектів регуляторних актів протягом І півріччя 2019 року (дотримання принципу передбачуваності та послідовності).

Розроблення проектів регуляторних актів здійснювалося відповідно до Плану* діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2019 рік, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 13.12.2018 № 1882, який розміщено на офіційному веб – сайті Міністерства.

Так, на 2019 рік було заплановано розробку 2 законопроектів, 5 постанов Кабінету Міністрів України, 20 наказів Мінекономрозвитку, 1 розпорядження Кабінету Міністрів України.

В той же час, на виконання низки доручень Кабінету Міністрів України та з метою реалізації окремих положень прийнятих законів України Мінекономрозвитку здійснювало розроблення проектів регуляторних актів, які були включені до зазначеного Плану додатково.

У зв’язку з чим, протягом І півріччя 2019 року до Плану було внесено 51 проект регуляторних актів, а саме:

7 проектів законів,

15 проектів постанов Кабінету Міністрів України,

29 проектів наказів Мінекономрозвитку.

Сумарно протягом І півріччя 2019 року Мінекономрозвитку розпочало розробку 79 нових проектів регуляторних актів, які були передбачені Планом та доповненнями до нього відповідно до вимог Закону.

Положення проектів регуляторних актів, над якими працює Мінекономрозвитку, спрямовані на вирішення наступних питань:

зменшення тиску на бізнес та дерегуляцію господарської діяльності;

спрощення ведення підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату та гармонізацію законодавства України із законодавством ЄС;

удосконалення публічних закупівель, створення конкурентного середовища та подальший розвиток добросовісної конкуренції у сфері публічних закупівель в Україні;

забезпечення формування раціональної структури експорту та імпорту окремих видів товарів;

урегулювання питань, пов’язаних з реєстрацією договорів щодо розпоряджання правами (передачі права власності та видачу ліцензії) на винахід (корисну модель);

урегулювання процедури продовження строку дії патенту на винахід, використання якого потребує дозволу компетентного органу;

урегулювання процедури ведення Державного реєстру патентів України на промислові зразки та винаходи;

встановлення однакових вимог до основних складових взуття в Україні та ЄС, що сприятиме їх вільному доступу на ринок ЄС;

спрощення регуляторних процедур, зменшення навантаження на органи державної реєстрації, покращення умов інвестиційної діяльності в Україні та сприяння збільшенню надходження іноземних інвестицій в економіку України шляхом скорочення витрат іноземного інвестора для здійснення інвестицій на підставі договорів (контрактів);

спрощення та зменшення витрат на створення товариства з обмеженою відповідальністю, спрощення процесу приведення статутів існуючих товариств з обмеженою відповідальністю у відповідність до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

зменшення витрат та прискорення процесу взаємодії замовників будівництва та органів архітектурно-будівельного контролю або органів місцевого самоврядування;

зменшення обсягів проблемної заборгованості за кредитами, виданими банківськими установами;

зменшення адміністративного тиску на морських перевізників;

спрощення та прискорення процедури нотаріального посвідчення правочинів із земельними ділянками;

реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, поліпшення якості та підвищення ефективності її (системи) роботи;

спрощення та забезпечення прозорості процедур набуття та розпоряджання правами інтелектуальної власності, ефективності адміністрування зборів за дії, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності;

забезпечення вдосконалення норм діючого законодавства у сфері публічних закупівель, врегулювання питання щодо механізму розміщення інформації про публічні закупівлі в електронній системі закупівель для всіх користувачів, зокрема, для органів державного фінансового контролю та централізованих закупівельних організацій;

створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів торгівлі та закладів ресторанного господарства, підвищення якості їх обслуговування;

підвищення якості надання туристичних послуг, інтеграція національної туристичної сфери в туристичний простір Європейського Співтовариства;

приведення розміру мінімальних цін на алкогольні напої у відповідність до норм законодавства, захист споживачів від контрафактної і сурогатної продукції;

визначення механізму відчуження майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки шляхом його продажу на електронному аукціоні тощо.

За результатами опрацювання, у звітному періоді видано накази Мінекономрозвитку:

від 27.02.2019 № 329 «Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком», зареєстровано в Мін’юсті 04.03.2019 за № 218/33189;

від 21.03.2019 № 463 «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490», зареєстровано в Мін’юсті України 11.04.2019 за № 386/33357;

від 17.04.2019 № 647 «Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій», зареєстровано в Мін’юсті 15.05.2019 за № 500/33471;

від 06.03.2019 № 358 «Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу», зареєстровано в Мін’юсті 02.04.2019 за № 336/33307;

від 16.04.2019 № 642 «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193», зареєстровано в Мін’юсті 16.05.2019 за № 514/33485;

прийнято постанови Кабінету Міністрів України:

від 27.03.2019 № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності»;

від 12.06.2019 № 501 «Про внесення змін до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536».

Щодо дотримання принципу прозорості та врахування громадської думки.

З метою забезпечення прав суб’єктів господарювання та громадськості на участь у здійсненні регуляторної діяльності, всі проекти регуляторних актів разом із супроводжуючими документами оприлюднювалися для обговорення та одержання пропозицій і зауважень на офіційному веб – сайті Міністерства.

Також на офіційному веб – сайті Міністерства було розміщено інформацію про стислий виклад змісту проекту, поштову та електронну адресу Мінекономрозвитку, інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій. Було передбачено можливість надання громадськістю коментарів, зауважень та пропозицій до проектів регуляторних актів, які опрацьовувались та, в разі доцільності, враховувались структурними підрозділами Мінекономрозвитку.

Пропозиції та зауваження, що надходили в електронному вигляді, централізовано приймалися відповідним структурним підрозділом Міністерства та направлялися для опрацювання до профільних департаментів. Строк обговорення проектів регуляторних актів, відповідно до вимог ст. 9 Закону, становив не менше одного місяця.

Щодо якості підготовки аналізу регуляторного впливу (АРВ).

Якість підготовки АРВ регуляторного акта забезпечується завдяки здійсненню розрахунку витрат та вигод суб’єктів господарювання та держави від впровадження регуляторного акта («cost-benefit analysis»).

Обов’язковим є дотримання чіткого алгоритму обрахунку фактичних витрат суб’єктів малого підприємництва (М-Тест), оскільки саме малий бізнес є найбільш чутливим до нових державних регулювань. Всі проекти регуляторних актів Міністерства супроводжуються аналізом регуляторного впливу відповідно до нової методології.

Мінекономрозвитку та Офіс ефективного регулювання (BRDO) розробили «онлайн АРВ» - унікальний інструмент, що дозволяє державним службовцям та

бізнесу проводити аналіз регуляторного впливу нормативно-правових актів не лише якісно та ефективно, а й значно скорочує часові витрати на його проведення. Крім того, на платформі ефективного регулювання розміщені допоміжні інструменти: онлайн-калькулятори, М-Тест, методичні матеріали, каталоги з питань державного адміністрування, статистичні дані тощо (http://regulation.gov.ua/regulator/index).

Також, 31.01.2019 Мінекономрозвитку спільно з Офісом ефективного регулювання проведено вебінар для міністерств, облдержадміністрацій на тему «Сприяння застосуванню розробниками проектів регуляторних актів он-лайн сервісу для підготовки рішення щодо проведення аналізу регуляторного впливу регуляторного акта та тесту малого підприємництва».

Щодо відстеження результативності дії регуляторних актів.

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності, порядок проведення яких регламентується статтями 10, 13 і 26 цього Закону та постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

План-графік здійснення у 2019 році заходів відстеження результативності власних регуляторних актів та актів Кабінету Міністрів України (далі – План-графік), розробником яких було Мінекономрозвитку, затверджено 18.01.2019 та розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку.

Так, у 2019 році заплановано здійснити відстеження результативності дії 23 постанов Кабінету Міністрів України та 13 наказів Мінекономрозвитку.

Згідно з Планом-графіком у І півріччі 2019 року здійснено заходи з відстеження результативності регуляторних актів, зокрема:

  5 базових відстежень наказів Мінекономрозвитку;

  1 повторне відстеження наказу Мінекономрозвитку;

  4 базових відстеження постанов Кабінету Міністрів України;

  11 повторних відстежень постанов Кабінету Міністрів України.

В результаті проведених заходів з відстеження розробниками зроблено висновки щодо дієвості відповідних регуляторних актів, а також щодо необхідності перегляду та внесення змін до двох постанов Кабінету Міністрів України.

Підсумовуючи викладене, протягом І півріччя 2019 року реалізація регуляторної політики Мінекономрозвитку була спрямована на вдосконалення та спрощення правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Особлива увага приділялась забезпеченню відповідності державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також прозорості процесу регуляторної діяльності.

 

* План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2019 рік  та доповнення до нього, а також план-графік здійснення заходів відстеження результативності власних регуляторних актів та актів Кабінету Міністрів України на 2019 рік, розробником яких було Мінекономрозвитку розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в рубриці “Діяльність», підрубриці “Регуляторна політика та розвиток підприємництва” в розділі “Регуляторна діяльність Міністерства», підрозділі “Реалізація державної політики у сфері господарської діяльності”.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2