Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
Щодо мовного законодавства у сфері торговельної діяльності та інших видів обслуговування споживачів
05.10.2018 | 14:10 | Департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики.

Частиною першою статті 10 Конституції України визначено, що державною мовою в Україні є українська.

Офіційне тлумачення частини першої статті 10 міститься в Рішенні Конституційного Суду від 14.12.1999 № 10-рп/99 (далі – Рішення № 10-рп/99), а саме: «Положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким «державною мовою в Україні є українська мова», треба розуміти так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п’ята статті 10 Конституції України)».

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 92 Конституції України виключно законами України визначається порядок застосування мов.

Порядок застосування мов в Україні було визначено Законом України «Про засади державної мовної політики».

Звертаємо увагу, що рішенням Конституційного Суду України від 28.02.2018 № 2-р/2018 у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики» зазначений Закон визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним).

Згідно зі статтею 151-2 Конституції України рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Відповідно до частини другої статті 152 Конституції України закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

Відповідно до пункту 10-1 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, за рішенням суб’єкта етикетування товарів або інструкції про їх застосування (в установлених випадках) можуть містити поруч із текстом, викладеним державною мовою, його переклад регіональною мовою або мовою меншини, іншими мовами. Це означає, що етикетування товарів або інструкції про їх застосування державною мовою є обов’язковою вимогою, тоді як переклад зазначеного тексту на регіональну мову або мову меншини, інші мови може здійснюватися за рішенням суб’єктів господарювання (в установлених випадках).

Ураховуючи викладене, до врегулювання мовного питання на законодавчому рівні, при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів територіальні органи Держпродспоживслужби керуються статтею 10 Конституції України, Рішенням № 10-рп/99, у якому надано офіційне тлумачення статті 10 Конституції України.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2