Головна / Бізнесу

Бізнесу

В словах тільки українські літери, мінімальна довжина слова 3 символи
Номер документа
Слова
Дата реєстрації
з по
Розробник документу
 
Номер документа Дата реєстрації Назва документа Розробник документу Ключові слова Тип документу Вид документу Форма/місце зберігання Обмеження доступу
Строк обмеження
1182-18 22.08.2018 “Про надання державному підприємству “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” згоди на вчинення значного господарського зобов’язання” !Відділ реорганізації та майнових відносин “Про надання державному підприємству “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” згоди на вчинення значного господарського зобов’язання” Текстовий документ УВАГА!Не вибиратиНаказ з основної діяльності 2011-02
100-20 29.01.2020 “Про надання державному підприємству “Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” згоди на вчинення значного господарського зобов’язання” !!!!Відділ організаційної роботи з суб'єктами господарювання “Про надання державному підприємству “Кіровоградський
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації” згоди на вчинення значного господарського зобов’язання”
Текстовий документ УВАГА 2 Не вибирати Накази з основної діяльності Мінекономіки 2001-10
252-19 15.02.2019 “Про надання державній організації “Національний офіс інтелектуальної власності” згоди на вчинення значного господарського зобов’язання” !Відділ організаційної роботи з суб'єктами господарювання “Про надання державній організації “Національний офіс інтелектуальної власності” згоди на вчинення значного господарського зобов’язання” Текстовий документ УВАГА!Не вибиратиНаказ з основної діяльності 2011-02
18/14-18 11.01.2018 “Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів !Відділ державної політики у сфері захисту прав споживачів “Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів Текстовий документ УВАГА!Не вибиратиНаказ з основної діяльності 2011-02
1141-18 17.08.2018 “Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій” НА ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ ДАНЬКЕВИЧ 39-32 !Відділ методологічного забезпечення “Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій” НА ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ ДАНЬКЕВИЧ 39-32 Текстовий документ УВАГА!Не вибиратиНаказ з основної діяльності 2011-02
309-19 22.02.2019 “Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання !Відділ стандартизації “Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання Текстовий документ УВАГА!Не вибиратиНаказ з основної діяльності 2011-02
461/762/665/863/175-15 24.07.2015 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України від 23 липня 1999 року № 181/121/169/97/271” !Відділ державної політики у сфері внутрішньої торгівлі та захисту прав споживачів “Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України від 23 липня 1999 року № 181/121/169/97/271” Текстовий документ УВАГА!Не вибиратиНаказ з основної діяльності 2011-01
1104-17 27.07.2017 "Про утворення робочої групи з питань підготування пропозицій щодо реформування сфери публічних закупівель !Відділ політики публічних закупівель "Про утворення робочої групи з питань підготування пропозицій щодо реформування сфери публічних закупівель Текстовий документ УВАГА!Не вибиратиНаказ з основної діяльності 2011-02
620-18 04.05.2018 "Про утворення міжвідомчої робочої групи щодо врегулювання питань доступу металургійної продукції українського походження на ринок США !Відділ захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішніх ринках "Про утворення міжвідомчої робочої групи щодо врегулювання питань доступу металургійної продукції українського походження на ринок США Текстовий документ УВАГА!Не вибиратиНаказ з основної діяльності 2011-02
1578-17 30.10.2017 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з опрацювання питання щодо удосконалення механізму встановлення мінімальних цін на алкогольні напої" !Відділ цінової політики та регулювання цін "Про утворення міжвідомчої робочої групи з опрацювання питання щодо удосконалення механізму встановлення мінімальних цін на алкогольні напої" Текстовий документ УВАГА!Не вибиратиНаказ з основної діяльності 2011-02
510-18 16.04.2018 "Про проведення позапланої перевірки Державного агентства резерву України" Сектор державного матеріального резерву "Про проведення позапланої перевірки Державного агентства резерву України" Текстовий документ УВАГА!Не вибиратиНаказ з основної діяльності 2011-02
151-18 09.02.2018 "Про проведення перевірки відокремленого підрозділу “Повірочна лабораторія” ТОВ “Рівнестандарт”, який уповноважується на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на відповідність встановленим критеріям" !Відділ законодавчої метрології "Про проведення перевірки відокремленого підрозділу “Повірочна лабораторія” ТОВ “Рівнестандарт”, який уповноважується на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на відповідність встановленим критеріям"
Текстовий документ УВАГА!Не вибиратиНаказ з основної діяльності 2011-02
96-19 29.01.2019 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності !Сектор державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності Текстовий документ УВАГА!Не вибиратиНаказ з основної діяльності 2011-02
404-17 16.03.2017 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту регулювання публічних закупівель" !Відділ професіоналізації сфери публічних закупівель "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту регулювання публічних закупівель"
Текстовий документ УВАГА!Не вибиратиНаказ з основної діяльності 2011-02
1027-17 17.07.2017 "Про затвердження Положення про багатосторонню моніторингову групу з питань визначення механізмів незалежного моніторингу публічних закупівель" !Відділ політики публічних закупівель "Про затвердження Положення про багатосторонню моніторингову групу з питань визначення
механізмів незалежного моніторингу публічних закупівель"
Текстовий документ УВАГА!Не вибиратиНаказ з основної діяльності 2011-02

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json