Головна / Про Міністерство
Меню

Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Про Реєстр

На виконання завдань, передбачених Концепцією легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2002 року №247-р (із внесеними змінами) та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 20 серпня 2014 р. № 459 утворено Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (далі – Реєстр).

З метою створення інформаційно-довідкової бази з питань виробництва та розповсюдження програмного забезпечення, забезпечення ідентифікації та обліку виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, створення прозорого і цивілізованого конкурентного середовища у сфері виробництва та розповсюдження програмного забезпечення, створення умов для розвитку інфраструктури та механізмів функціонування вітчизняної індустрії програмного забезпечення Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України видано наказ від 22.03.12 року № 332 «Про затвердження Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2012 за № 558/20871. До нього додаються бланки заяви про внесення відомостей до Реєстру, рішення про внесення відомостей до Реєстру та свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру.

Внесення відомостей до Реєстру відбувається на добровільних засадах на підставі поданої заяви про внесення відомостей до Реєстру. За результатами розгляду заяви Мінекономрозвитку приймається рішення про внесення відомостей до Реєстру та видається свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру.

Для занесення відомостей до Реєстру заявник передає особисто чи надсилає рекомендованим поштовим відправленням документи до Мінекономрозвитку (м. Київ, бульв. Дружби Народів, 28, 01103, (044) 496-67-58; контактний телефон для вхідної кореспонденції (044) 596-67-54) за визначеним переліком. Детальніше в Інформаційному повідомленні. Заява про внесення відомостей до Реєстру та додані до неї документи розглядається у місячний термін з дня їх надходження до Мінеконмрозвитку.

Оплата за внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення не передбачена.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.03.2012 року №332 "Про затвердження Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення"

Інформаційне повідомлення

Внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення здійснюється відповідно до Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 22.03.2012 № 332, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2012 за № 558/20871.
Документи, що потрібні для внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення:

1. Заява (за встановленою формою).

2. Копія договору про передачу (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського права або договорів про передачу прав на використання програмного забезпечення шляхом його виробництва та розповсюдження його примірників, починаючи з договору, за яким майнові права суб’єктів авторського права або права на використання програмного забезпечення передаються на територію України, або починаючи з договору, за яким майнові права суб’єктів авторського права або права на використання програмного забезпечення, у разі виникнення цих прав на території України, передаються від первинних суб’єктів зазначених прав;
копії документів, якими підтверджується наявність у суб’єкта господарювання авторського права на програмне забезпечення;
копії документів, у яких зазначаються дозволені способи використання програмного забезпечення.
До документів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, посвідчені в установленому порядку.

3. Перелік програмного забезпечення (в окремому файлі «.doc» на електронному носієві та на паперовому носієві).

Заява та копії документів засвідчуються: від юридичних осіб – підписом посадової особи заявника, який скріплюється печаткою, від фізичних осіб-підприємців – особистим підписом заявника та печаткою за наявності.

Заява та додані до неї документи розглядаються в місячний строк з дня надходження документів до Мінекономрозвитку.

Документи, необхідні для внесення відомостей до Реєстру, подаються заявником у паперовій папці.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json