Головна » Документи

Календар подій

21
Січня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
4 5 6 7 8 9 10
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Роздрукувати Авторське право

Авторське право

 1. Інфографіка державної реєстрації авторського права
 2. Бланки заяв
 3. Державне мито і збори
 4. Що таке авторське право
 5. З якого моменту виникає авторське право?
 6. Права автора твору, або іншої особи, яка має авторські права на твір
 7. Як зареєструвати авторське право на твір?
 8. Як отримати авторські права на твір?
 9. Реєстрація договору
 10. Нормативно-правові акти

1. Інфографіка державної реєстрації авторського права

Державна реєстрація авторського права

2. Бланки заяв

3. Державне мито і збори

Сплата зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір здійснюється відповідно до Розмірів та порядку сплати зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір.

Сплата збору за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір здійснюється відповідно до Розмірів зборів за державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва.

Документ про сплату збору повинен надійти до Мінекономіки разом із заявою (клопотанням) про вчинення відповідної дії, пов'язаної з державною реєстрацією авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, і є дійсним:

 • протягом трьох місяців від дня сплати збору за умови, що у цей термін розмір відповідного збору залишався незмінним;
 • протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору.

Види і розмір зборів

Збори, що стосуються державної реєстрації авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір

за підготовку до держреєстрації авторського права від фізичних осіб

255

за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від фізичних осіб

8,50

за підготовку до держреєстрації авторського права від юридичних осіб

510

за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від юридичних осіб

25,50

за підготовку до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір, від фізичних осіб

510

за підготовку до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір, від юридичних осіб

1020

Інші збори

за оформлення та видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від фізичних осіб

119

за оформлення та видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від юридичних осіб

255

за внесення з ініціативи заявника змін і доповнень до заявки від фізичних осіб

51

за внесення з ініціативи заявника змін і доповнень до заявки від юридичних осіб

102

за внесення змін до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір або виправлення очевидних помилок з ініціативи автора твору, від фізичних осіб

51

за внесення змін до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір або виправлення очевидних помилок з ініціативи автора твору, від юридичних осіб

102

за внесення змін до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, або виправлення очевидних помилок з ініціативи сторін договору, від фізичних осіб

51

за внесення змін до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, або виправлення очевидних помилок з ініціативи сторін договору, від юридичних осіб

102

Реквізити рахунків для оплати адміністративних послуг у сфері авторського права.

4. Що таке авторське право

Авторське право — це сукупність прав, які належать автору у зв'язку зі створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва. Авторське право захищає зовнішню форму вираження твору (роман, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення». Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що можуть бути використані у творі.

5. З якого моменту виникає авторське право?

Авторське право виникає з моменту створення твору.

Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.

Суб’єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

6. Права автора твору, або іншої особи, яка має авторські права на твір

Немайнові права

Автору належать такі особисті немайнові права:

 • вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;
 • забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 • вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

Майнові права

До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

 • право на використання твору;
 • виключне право дозволяти використання твору;
 • право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;
 • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

 • відтворення творів;
 • публічне виконання і публічне сповіщення творів;
 • публічну демонстрацію і публічний показ;
 • будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
 • переклади творів;
 • переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;
 • включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;
 • розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;
 • подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;
 • здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп’ютер;
 • імпорт примірників творів.

Цей перелік не є вичерпним.

7. Як зареєструвати авторське право на твір?

Питання державної реєстрації авторських прав на твори у галузі науки, літератури і мистецтва та договорів, які стосуються права автора на твір, регулюються Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), Законом України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) та Порядком державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1756 «Про державну реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір» (далі – Порядок).

Перелік документів, необхідних для державної реєстрації авторського права на твір:

 1. заява, викладена українською мовою, що складається за встановленою формою (у пункті 3 заяви об’єкти авторського права зазначаються відповідно до статті 8 Закону);
 2. примірник твору у матеріальній формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку;
 3. документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності);
 4. документ про сплату збору за підготовку до державної реєстрації авторського права на твір та державного мита за видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує наявність пільг;
 5. довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою, або копія довіреності, засвідчена відповідно до законодавства;
 6. документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора);
 7. додаткові документи:
  • при реєстрації авторського права на службовий твір, додатково додається документ, що підтверджує належать майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору
  • при реєстрації авторського права на комп'ютерну програму, додатково додається настанова щодо використання програми.
  • при реєстрації авторського права на базу даних, додатково додається настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних.
  • при реєстрації авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва, додатково додається анотація, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні характеристики і параметри, час і місце створення.

Подання заявки

Заявки на державну реєстрацію подаються до Мінекономіки заявником або його довіреною особою у паперовій формі:

 • особисто за адресою: вул. Антоновича, 174, м. Київ, 03150;
 • поштою за адресою: вул. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008.

Телефон для довідки з питань державної реєстрації авторського права: (044) 596-67-58.

Розгляд заявки

Розгляд заявки i прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір або про відмову в реєстрації здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про реєстрацію авторського права на твір. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації.

На підставі рішення про реєстрацію авторського права на твір та за наявності документа про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва відомості про реєстрацію авторського права на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Датою реєстрації авторського права на твір є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Видача свідоцтва здійснюється Мінекономіки в місячний строк від дати реєстрації.

Свідоцтво видається безпосередньо заявнику, його довірений особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

8. Як отримати авторські права на твір?

Бути автором твору або отримати авторські права на підставі Закону або договору.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання твору, може використовувати цей твір на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Використання твору іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання твору, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених Цивільним кодексом України та іншим законом.

Майнові права інтелектуальної власності на твір можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

Умови передання майнових прав інтелектуальної власності на твір  можуть бути визначені договором.

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір укладається у письмовій формі.

Зразки примірних договорів

Рекомендації щодо оформлення спадкування авторського права і суміжних прав та іншого переходу прав у порядку правонаступництва

9. Реєстрація договору

Процедуру подання заявок на реєстрацію договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір, їх розгляду, реєстрації та публікації відомостей про цю реєстрацію визначено Порядком.

Перелік документів, необхідних для реєстрації договорів, які стосуються права на твір:

 1. заява, викладена українською мовою, що складається за встановленою формою;
 2. примірник твору у матеріальній формі;
 3. примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права на твір або примірник авторського договору про передачу права на використання твору;
 4. документ про сплату збору за підготовку до реєстрації договору, який стосується права автора на твір, або копія документа, що підтверджує наявність пільг;
 5. довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заявка від імені суб'єкта авторського права подається довіреною особою, або копія довіреності, засвідчена відповідно до законодавства.

Подання заявки

Заявки на державну реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, подаються до Мінекономіки у паперовій формі стороною договору або її довіреною особою:

 • особисто за адресою: вул. Антоновича, 174, м. Київ, 03150;
 • поштою за адресою: вул. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008.

Телефон для довідки з питань державної реєстрації договорів, які стосуються права автора на твір: (044) 596-67-58.

Розгляд заявки

Розгляд заявки i прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про реєстрацію договору. В іншому випадку заявнику надається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації.

На підставі рішення про реєстрацію договору відомості про його реєстрацію заносяться до Державного реєстру договорів, якi стосуються права автора на твір.

Датою реєстрації договору є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру договорів.

Видача рішення про реєстрацію договору здійснюється Мінекономіки в місячний строк від дати державної реєстрації.

Рішення видається безпосередньо заявнику, його довіреній особі або надсилається на адресу, вказану в заяві.

10. Нормативно-правові акти

Кодекси України

Закони України

Постанови Кабінету Міністрів України


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json