Головна / Про Міністерство / Вакансії / Архів / Конкурсний відбір на керівні посади державних підприємств
Меню

Конкурсний відбір на керівні посади державних підприємств у 2017 році

28.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради 

державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”

Мінекономрозвитку відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142, та наказу Мінекономрозвитку від 22.11.2017 № 1694 “Питання формування наглядової ради державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” оголошує конкурсний відбір на посади трьох незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”.

Найменування товариства: державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” (далі – Підприємство)

Місцезнаходження товариства: 04119 м. Київ, вул. Дегтярівська, буд.34-44.

Основні напрями діяльності Підприємства.

Виготовлення та реалізація бланків документів, у тому числі бланків для оформлення результатів надання адміністративних послуг, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланків документів суворої звітності, бланків інших документів, які відповідно до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту; виготовлення та реалізація марок акцизного податку; виготовлення та реалізація платіжних карток; виготовлення та реалізація бланків цінних паперів; виготовлення та реалізація поштових марок, блоків, маркованих конвертів, конвертів, карток, листівок тощо; виготовлення та реалізація різних видів поліграфічної продукції.

Сфера компетенції, якою повинні володіти члени наглядової ради Підприємства:

 • управління ризиками;
 • стратегічне управління;
 • управління проектами.

Вимоги до претендентів

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту, зокрема в галузі знань “Управління та адміністрування”, “Виробництво та технології”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”, “Право”;
 • стаж роботи на керівних посадах у компаніях не менш як п’ять років або державної служби чи прирівняної до неї служби не менш як п’ять років.

та відповідати:

 • вимогам незалежності, визначених законодавством.

Очікувані функції незалежних членів наглядової ради Підприємства:

 • підготовка пропозицій до проекту стратегії розвитку Підприємства, а також проектів інших рішень, пов’язаних з господарською діяльністю Підприємства;
 • впровадження ключових показників ефективності роботи Підприємства, що забезпечать досягнення стратегічних цілей, та моніторинг їх досягнення;
 • аналіз та контроль реалізації стратегії розвитку Підприємства та контроль впровадження необхідних змін;
 • пропозицій щодо тарифної політики Підприємства;
 • формування політики сталого розвитку та моніторинг її дотримання;
 • визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, зокрема систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю;
 • здійснення контролю за ефективністю управління Підприємством та впровадження відповідних заходів при необхідності;
 • впровадження незалежного аудиту.

Професійні компетенції члена наглядової ради за сферами компетенції:

Управління ризиками:

 • вміння прогнозувати та аналізувати зовнішні та внутрішні ризики діяльності підприємства та оцінювати потенційний вплив на його фінансовий результат;
 • досвід розробки планів реагування на можливі фінансові, технологічні, ринкові ризики для мінімізації втрат підприємства;
 • досвід впровадження ризик-менеджменту на підприємстві.

Стратегічне управління:

 • володіння методами стратегічного аналізу, бізнес-планування, бізнес-аналізу;
 • наявність стратегічного бачення розвитку підприємства в умовах обмежених ресурсів;
 • досвід розробки стратегічних планів підприємства та їх впровадження;
 • розуміння та вміння критично оцінювати існуючий бізнес (ринкове середовище, бізнес модель, бізнес ризики, потреби клієнтів, галузеву специфіку тощо).

Управління проектами:

 • розуміння методів оцінки ефективності інвестиційних проектів та вміння ранжувати портфелі проектів підприємства;
 • наявність успішно реалізованих проектів та/або програм в організаціях;
 • впровадження системи управління проектами на підприємствах;
 • вміння ініціювати та супроводжувати проекти змін в організації.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

 • заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я голови комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” Перевезенцева О. Ю.

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я, по батькові претендента – повністю, адреса реєстрації претендента, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), погодження/непогодження щодо розголошення документів, поданих претендентами, після завершення конкурсного відбору, присутність представників засобів масової інформації та громадськості.

Разом із заявою:

 • копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради Підприємства;
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради Підприємства (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити обґрунтування зацікавленістю даною вакансією);
 • інформацію щодо членства в інших наглядових радах (у разі якщо є членом наглядових рад).

Інформація щодо фінансово-економічного стану Підприємства, а саме: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Заяви та документи щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення даного оголошення (до 28 грудня 2017 року).

Заяви та документи приймаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Мінекономрозвитку, комісія з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”.

Заяви та документи надсилаються на електронну пошту: personal@me.gov.ua

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 200-45-30*3156,  personal@me.gov.ua   

Конкурсний відбір починається 29 грудня 2017 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному сайті Мінекономрозвитку до 26 січня 2018 року.

 

23.11.2017

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії”

21 листопада 2017 відбулось засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії”.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 10 учасників конкурсного відбору.

За результатами обговорення та аналізу конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору переможцем конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії” оголошено Драпушка Ростислава Григоровича.

Рішення Комісії є підставою для укладення контракту між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та переможцем конкурсного відбору.

Переможцю конкурсного відбору слід звернутися до департаменту персоналу Міністерства ( к. 440, тел. 200-45-30, 253-00-34).

 

18.09.2017

Оголошення

про проведення конкурсного відбору на посади керівників суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку (повторне)

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, Мінекономрозвитку оголошує конкурсний відбір на посади керівників суб’єктів господарювання, що належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Назва підприємства Основні напрями діяльності Адреса Кінцевий термін подачі документів Початок конкурсу Завершення конкурсу
1 Державне підприємство “Завод порошкової металургії” виробництво такої продукції: залізний порошок, феросиліцій гранульований, вироби із порошкових спечених матеріалів (конструкційні і антифрікаційні вироби, деталі електротехнічного призначення), спечена електродна стрічка, гідро циклони, фрикційні вироби, вироби із композитних матеріалів

Промвузол, м.Бровари, Київська обл., 07400

до 18.00

17 жовтня

2017 року

26 жовтня 2017 року 24 листопада 2017 року

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки:

 • повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня – не менше 3 років.

Повинен знати (володіти):

 • принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • перспективи та тенденції розвитку відповідної галузі;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етикету ділового спілкування та ведення переговорів;
 • лідерські компетенції, стратегічне бачення, організаційне лідерство, управління змінами, управлінську ефективність, дипломатичну мудрість;
 • відповідність етичному стандарту, правосвідомість, суспільне служіння, професіоналізм, чесність, відповідальність, порядність, справедливість.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).
 • Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

- поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

- шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

- конкурентні переваги претендента.

Інформація для підготовки конкурсних пропозицій розміщена на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в рубриці “ Реформа держпідприємств”, розділі “Фінансова звітність підприємств”, підрозділі “Архів”, вкладка “Показати всі”.

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, кім. 440; телефон для довідок: 253-00-34.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: personal@me.gov.ua.

Телефони для довідок з питань фінансово-економічного стану підприємства: 253-40-90, 253-12-28.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2.

 

04.08.2017

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду

керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії”

03 серпня 2017 року засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії” визнано неправоможним через присутність у ньому менше двох третин її складу (відсутність кворуму).

Конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії” визнано таким, що не відбувся.

 

03.08.2017

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду

керівника державного підприємства “Південний державний науково-виробничий центр “Прогрес”

02 серпня 2017 відбулось засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Південний державний науково-виробничий центр “Прогрес”.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 4 учасників конкурсного відбору.

За результатами обговорення та аналізу конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору переможцем конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Південний державний науково-виробничий центр “Прогрес” оголошено Савченка Яна Олексійовича.

Рішення Комісії є підставою для укладення контракту між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та переможцем конкурсного відбору.

Переможцю конкурсного відбору слід звернутися до департаменту персоналу Міністерства ( к. 440, тел. 200-45-30, 253-00-34).

 

21.07.2017

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду

керівника державного підприємства Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості

20 липня 2017 відбулось засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 2 учасників конкурсного відбору.

За результатами обговорення та аналізу конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору переможцем конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” оголошено Лісіну Ганну Василівну.

Рішення Комісії є підставою для укладення контракту між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та переможцем конкурсного відбору.

Переможцю конкурсного відбору слід звернутися до департаменту персоналу Міністерства ( к. 440, тел. 200-45-30, 253-00-34).

 

19.07.2017

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду

керівника державної організації “Українське агентство з авторських та суміжних прав”

17 липня 2017 відбулось засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державної організації  “Українське агентство з авторських та суміжних прав”.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 7 учасників конкурсного відбору.

За результатами обговорення та аналізу конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державної організації  “Українське агентство з авторських та суміжних прав” комісією визнано конкурсний відбір таким, що не відбувся, оскільки представлені учасниками конкурсного відбору, конкурсні пропозиції не забезпечують належну ефективність управління організацією.

 

25.05.2017

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду

керівника державного підприємства “Дніпровський електровозобудівний завод”

24 травня 2017 відбулось засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Дніпровський електровозобудівний завод”.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 5 учасників конкурсного відбору.

За результатами обговорення та аналізу конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору переможцем конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Дніпровський електровозобудівний завод” оголошено Носаря Анатолія Анатолійовича.

Рішення Комісії є підставою для укладення контракту між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та переможцем конкурсного відбору.

Переможцю конкурсного відбору слід звернутися до департаменту персоналу Міністерства (к. 440, тел. 200-45-30, 253-00-34).

 

24.05.2017

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду

керівника державного підприємства Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації

23 травня 2017 відбулось засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації”.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 2 учасників конкурсного відбору.

За результатами обговорення та аналізу конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації” комісією визнано конкурсний відбір таким, що не відбувся, оскільки представлені учасниками конкурсного відбору, конкурсні пропозиції не забезпечують належну ефективність управління підприємством.

 

21.04.2017

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду

керівника державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”

20 квітня 2017 відбулось закрите засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави – державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 14 учасників конкурсного відбору.

За результатами обговорення та аналізу конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору переможцем конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” оголошено Оніщенка Юрія Петровича.

Рішення Комісії є підставою для укладення контракту між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та переможцем конкурсного відбору.

Переможцю конкурсного відбору слід звернутися до департаменту персоналу Міністерства ( к. 440, тел. 253-00-34, 253-64-90).

 

13.04.2017

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду

керівника державного підприємства "Мелітопольський завод "Гідромаш"

12 квітня 2017 відбулось закрите засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства "Мелітопольський завод "Гідромаш".

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 7 учасників конкурсного відбору.

За результатами обговорення та аналізу конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору, переможцем конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства "Мелітопольський завод "Гідромаш" оголошено Нефедова Андрія Євгеновича.

Рішення Комісії є підставою для укладення контракту між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та переможцем конкурсного відбору.

Переможцю конкурсного відбору слід звернутися до департаменту персоналу Міністерства ( к. 440, тел. 253-00-34, 253-64-90).

 

10.04.2017

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду

керівника державного підприємства “Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації”

06-07 квітня 2017 відбулось закрите засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації”.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 11 учасників конкурсного відбору.

За результатами обговорення та аналізу конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації” комісією визнано конкурсний відбір таким, що не відбувся, оскільки представлені учасниками конкурсного відбору, конкурсні пропозиції не забезпечують належну ефективність управління підприємством.

 

06.04.2017

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду

керівника державного підприємства з переробки брухту та відходів зі вмістом дорогоцінних металів "Дніпро-ВДМ"

05 квітня 2017 відбулось засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства з переробки брухту та відходів зі вмістом дорогоцінних металів "Дніпро-ВДМ".

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 4 учасників конкурсного відбору.

За результатами обговорення та аналізу конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору, переможцем конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства з переробки брухту та відходів зі вмістом дорогоцінних металів "Дніпро-ВДМ" оголошено КОВТУНЕНКА Ігоря Володимировича.

Рішення Комісії є підставою для укладення контракту між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та переможцем конкурсного відбору.

Переможцю конкурсного відбору слід звернутися до департаменту персоналу Міністерства ( к. 440, тел. 253-00-34, 253-64-90).

 

14.03.2017

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду керівника

державного підприємства “Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

13 березня 2017 відбулось засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 9 учасників конкурсного відбору.

За результатами обговорення та аналізу конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору, переможцем конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” оголошено ЖДАНОВА  Леоніда Михайловича.

Рішення Комісії є підставою для укладення контракту між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та переможцем конкурсного відбору.

Переможцю конкурсного відбору слід звернутися до департаменту персоналу Міністерства ( к. 440, тел. 253-00-34, 253-64-90).

 

Оголошення

про проведення конкурсного відбору на посади керівників суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, Мінекономрозвитку оголошує конкурсний відбір на посади керівників суб’єктів господарювання, що належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Назва підприємства Основні напрями діяльності Адреса Кінцевий термін подачі документів Початок конкурсу Завершення конкурсу
1 Державне підприємство “Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” Надання послуги з сертифікації в державній системі сертифікації та послуги з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Надання послуги по повірці та метрологічній атестації засобів вимірювальної техніки. Проведення атестації вимірювальних лабораторій. Проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки. Розроблення проектів стандартів та технічних умов та їх перевірка на замовлення суб’єктів господарювання.

вул. Арсенія Тарковського, б. 1,

м. Кропивницький, 25015

18.00

26 січня

2017 року

22 лютого 2017 року 23 березня 2017 року
2 Державне підприємство “Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації” Надання послуги з сертифікації в державній системі сертифікації та послуги з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Надання послуги по повірці та метрологічній атестації засобів вимірювальної техніки. Проведення атестації вимірювальних лабораторій. Проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки. Розроблення проектів стандартів та технічних умов та їх перевірка на замовлення суб’єктів господарювання.

вул. Чорноморська,

б. 10, м. Одеса, 65014

18.00

16 лютого

2017 року

09 березня 2017 року 07 квітня 2017 року
3 Державне підприємство з переробки брухту та відходів із вмістом дорогоцінних металів “Дніпро-ВДМ” Виробництво дорогоцінних металів; виробництво міді; оброблення металів та нанесення покриття на метали; демонтаж (розбирання) машин і устаткування; відновлення відсортованих відходів; оптова торгівля металами та металевими рудами; технічні випробування та дослідження; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин.

вул. Криворізька, б. 1,

м. Дніпро, 49000

18.00

16 лютого

2017 року

09 березня 2017 року 07 квітня 2017 року
4 Державне підприємство “Мелітопольський завод “Гідромаш” Здійснення виробничої, комерційної діяльності та розвиток матеріально-технічної бази, розробка та реалізація економічних програм, проектування, виробництво, продаж, гарантійне та сервісне обслуговування виробленої машинобудівної техніки.

вул. Інтеркультурна,

б. 191, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312

16.45

03 березня

2017 року

20 березня 2017 року

18 квітня

2017 року

5 Державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” Виготовлення та реалізація бланків документів, у тому числі бланків для оформлення результатів надання адміністративних послуг, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланків документів суворої звітності, бланків інших документів, які відповідно до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту; виготовлення та реалізація марок акцизного податку; виготовлення та реалізація платіжних карток; виготовлення та реалізація бланків цінних паперів; виготовлення та реалізація поштових марок, блоків, маркованих конвертів, конвертів, карток, листівок тощо; виготовлення та реалізація різних видів поліграфічної продукції.

вул. Дегтярівська,

буд.34-44, м. Київ,

04119

18.00

10 квітня

2017 року

14 квітня 2017 року 24 квітня 2017 року
6 Державне підприємство “Полтавський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації” Надання послуг з сертифікації в державній системі сертифікації та послуг з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Надання послуг по повірці та метрологічній атестації засобів вимірювальної техніки. Проведення атестації вимірювальних лабораторій. Проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки. Розроблення проектів стандартів та технічних умов та їх перевірка на замовлення суб’єктів господарювання. вул. Генерала Духова, буд. 16, м. Полтава, 36029

16.45

21 квітня

2017 року

27 квітня 2017 року 26 травня 2017 року
7 Державне підприємство “Дніпровський електровозобудівний завод” Виробництво електровозів для залізничного магістрального та промислового транспорту, проведення ремонтних робіт, а також виготовлення запасних частин та іншої продукції важкого машинобудування.

вул. Орбітальна,

буд. 13, м. Дніпро, 49068

16.45

21 квітня 2017 року

27 квітня 2017 року 26 травня 2017 року
8 Державна організація “Українське агентство з авторських та суміжних прав” забезпечення колективного управління майновими правами, переданими Агентству суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав України та інших країн на території України та за її межами відповідно до національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав; надання допомоги авторам та правовласникам у реалізації і захисті їх інтелектуальних прав у тому числі відповідно до повноважень, які надані іншими національними та іноземними організаціями з управління правами на колективній основі, сприяння правовласникам у переданні прав на використання об’єктів інтелектуальних прав; представництво законних інтересів суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав у державних та громадських органах і організаціях відповідно до законодавства. вул. Богдана Хмельницького, буд. 41А, м. Київ, 01030

до 18.00

26 червня

2017 року

29 червня

2017 року

18 липня

2017 року

9 Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” Виконання функцій Національного органу стандартизації. Координація робіт із розроблення та прийняття національних стандартів. Прийняття національних стандартів. Підготовка програми робіт з національної стандартизації. Координація діяльності технічних комітетів стандартизації. Підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів в сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності. вул. Святошинська, б. 2, м. Київ, 03115

до 18.00

13 червня

2017 року

03 липня 2017 року 01 серпня 2017 року

Вимоги до претендентів на посаду керівника національного органу стандартизації (державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”):

 • громадянство України та проживання в Україні останні п’ять років;
 • повна вища освіта;
 • загальний стаж роботи на керівних посадах не менш як три роки;
 • досвід роботи у сфері стандартизації не менш як п’ять років;
 • відсутність не погашеної або не знятої судимості за вчинення злочину.
10 Державне підприємство “Південний державний науково-виробничий центр “Прогрес” Збір та переробка брухту і відходів які містять дорогоцінні метали, демонтаж (розбирання) машин і устаткування; відновлення відсортованих відходів; оптова торгівля металами та металевими рудами; виробництво чавуну, сталі та феросплавів, виробництво дорогоцінних металів, виробництво міді, виробництво інших кольорових металів, виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин. вул. Індустріальна, буд.8, м. Южне, Одеська обл.,65481

до 16.45

23 червня

2017 року

11 липня 2017 року 04 серпня 2017 року
11 Державне підприємство “Завод порошкової металургії” Виробництво такої продукції: залізний порошок, феросиліцій гранульований, вироби із порошкових спечених матеріалів (конструкційні і антифрікаційні вироби, деталі електротехнічного призначення), спечена електродна стрічка, гідро циклони, фрикційні вироби, вироби із композитних матеріалів  Промвузолм. Бровари, Київська обл., 07400

до 16.45

23 червня

2017 року

11 липня 2017 року 04 серпня 2017 року

 

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json