Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 930 “Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу”

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 930 “Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу” (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Постанову підготовлено на виконання пункту 98 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 615-р, з метою забезпечення однозначного тлумачення окремих норм законодавства під час застосування орендних ставок за використання нерухомого державного майна операторами телекомунікацій, а також стимулювання ділової активності на ринку телекомунікацій.

Для досягнення зазначеної мети постановою внесено зміни до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786, відповідно до яких встановлено такі розміри орендних ставок:

- 40% у разі розміщення офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету;

- 18% у разі розміщення технічних засобів, антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 25 лютого 2021 року по 25 березня 2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом аналізу таких показників:

- кількість укладених договорів оренди для розміщення офісних приміщень операторів телекомунікацій, одиниць,

- кількість укладених договорів оренди для розміщення технічних засобів та антен операторів телекомунікацій, одиниць,

- орендована площа державного майна для розміщення офісних приміщень операторів телекомунікацій, м. кв.,

- орендована площа державного майна для розміщення технічних засобів та антен операторів телекомунікацій, м. кв.,

- завдання, встановлене Державним бюджетом на відповідний період щодо обсягу надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, грн. (встановлене планове бюджетне завдання),

- фактичний обсяг надходжень до державного бюджету від оренди державного майна для розміщення офісних приміщень операторів телекомунікацій, грн.,

- фактичний обсяг надходжень до державного бюджету від оренди державного майна для розміщення технічних засобів та антен операторів телекомунікацій, грн.,

- загальний обсяг надходжень до державного бюджету від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, грн.,

- питома вага надходжень до держбюджету від оренди державного майна операторами телекомунікацій у загальному обсязі надходжень до державного бюджету від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, %.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта      

Показники

Для розміщення офісних приміщень операторів телекому нікацій

Для розміщення технічних засобів та антен операторів телекому нікацій

Для розміщення офісних приміщень операторів телекому нікацій

Для розміщення технічних засобів та антен операторів телекому нікацій

Для розміщення офісних приміщень операторів телекому нікацій

Для розміщення технічних засобів та антен операторів телекому нікацій

Для розміщення офісних приміщень операторів телекому нікацій

Для розміщення технічних засобів та антен операторів телекому нікацій

Для розміщення офісних приміщень операторів телекому нікацій

Для розміщення технічних засобів та антен операторів телекому нікацій

Всього по Україні

 

2016

2017

2018

2019

2020

Кількість договорів оренди, що діяли у періоді, одиниць

255

1 350

212

1 409

341

1 230

331

1 351

292

1 307

Кількість договорів оренди, укладених у періоді, одиниць

20

418

2

106

9

155

1

162

0

26

Кількість договорів оренди, у які було внесено зміни щодо розміру орендної ставки

2

283

152

945

0

0

0

0

0

0

Орендована площа державного майна за договорами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- які діяли у періоді, м. кв.;

23 775

30 967

29 623

32 678

6 486

28 420

9 211

30 853

8 393

29 665

- які були укладені у періоді, м. кв.

4 631

10 151

33

1 480

188

3 258

20

2813

0

482

Обсяг надходжень до державного бюджету від оренди державного майна за договорами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- що діяли у періоді, грн.;

24 296 195

47 644 246

26 774 614

37 083 417

9 200 536

27355836

8349695

33569687

7216341

35240864

- що були укладені у періоді, грн.

779 907

8 444 264

82 785

939 185

299314

1745220

32887

1806917

0

566 281

загальний обсяг надходжень до державного бюджету від орендної плати за користувач-ня цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, грн.

1 028 557 600, що становить 167,3 % від запланованих

615 млн. грн.

1 055,9 млн. грн.,  що становить 66,8 % від запланованих

1 600 000 тис. грн.    

1 445,6 млн. грн., що становить

144,6 % від

запланованого 1 000 млн. грн.

1 554,9 млн. грн., що становить

129,6 % від запланованого

1 200 млн. грн.

1 300,9 млн. грн., що становить

31,7 % від запланованих

4 100 млн. грн.

питома вага надходжень до держбюджету від оренди державного майна операторами телекомуні-кацій у загальному обсязі надходжень до державного бюджету від орендної плати за користувач-ня цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, %

7,9%

6,1%

2,7%

2,8%

3,3%

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що динаміка змін показників результативності акта протягом 2016 – 2020 років є нестабільною.

Слід зазначити, що наразі спостерігаються законодавчі зміни у сфері оренди державного майна, що суттєво впливають на показники результативності постанови Так, у зв’язку із прийняттям нового Закону України від 03.10.2019 № 157-IX “Про оренду державного та комунального майна”, який набрав чинності 01.02.2020, та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, докорінно змінено процедуру передачі в оренду державного майна. Зокрема, передбачено передачу в оренду майна для розміщення засобів телекомунікації на аукціоні.

У такому випадку ставка, визначена постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 930 (18 відсотків) не застосовується. Застосовується ставка для розрахунку стартової орендної плати – 1 відсоток на місяць (12 відсотків на рік).

Разом з тим, слід зазначити, що після падіння питомої ваги надходжень до державного бюджету від оренди державного майна операторами телекомунікацій у загальному обсязі надходжень до державного бюджету від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном протягом 2016-2018 років (від 7,9% до 2,7%), наразі спостерігається поступове збільшення зазначеної питомої ваги від 2,7% до 3.3% (протягом 2018-2020 років).

Запроваджені регуляторним актом вимоги сприяють удосконаленню правового регулювання діяльності операторів телекомунікацій, забезпечують прозорість у питаннях встановлення розміру орендної ставки за використання нерухомого державного майна операторами телекомунікацій, дають змогу стимулювати ділову активність на ринку телекомунікацій.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json