Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 87 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 87 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу»  (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття постанови було запровадження ведення реєстрів операторів, органів сертифікації та органічного насіння і садивного матеріалу.

З цією метою постановою затверджено Порядок ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу, яким встановлено вимоги до їх змісту, процедури включення / виключення інформації до / з них.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 12.02.2021 по 05.03.2021.

5  Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом збирання статистичних даних, одержання пропозицій до нього, їх аналізу стосовно необхідності внесення змін до нього.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів, пов’язаних з дією постанови – не передбачено.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта не обмежується і включає органи сертифікації та операторів, що займаються органічним рослинництвом, зокрема насінництвом та/або розсадництвом.

Протягом року після набрання чинності постановою звернення від суб’єктів господарювання стосовно внесення до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції (далі – Реєстр органів сертифікації), Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу не надходили. Це пояснюється тим, що у першу чергу має бути наповнений Реєстр органів сертифікації. Наразі ведеться робота щодо його запуску, після чого стане можливим запровадження інших реєстрів.

Водночас, слід зазначити, що органи іноземної сертифікації, яких в Україні наразі 30 (відповідно до даних з Переліку органів іноземної сертифікації, який веде Держпродспоживслужба), зацікавлені у веденні діяльності із сертифікації органічного виробництва відповідно до українського законодавства та можливості бути включеними до Реєстру органів сертифікації. Це підтверджено опитуванням, проведеним 03.12.2020 під час міжнародного круглого столу з органами іноземної сертифікації. Так, у заході взяли участь представники 18 органів іноземної сертифікації, 10 з яких підтвердили намір подати заявки на включення до Реєстру органів сертифікації.

Суб’єкти господарювання не витрачають кошти та час на виконання вимог постанови.

Рівень поінформованості щодо положень регуляторного акта достатньо високий. Постанова офіційно опублікована в Офіційному віснику України від 03.03.2020 – 2020 р., № 17, стор. 121, стаття 668; оприлюднена на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та порталі АПК України.

За період виконання заходів з відстеження пропозицій та зауважень від заінтересованих сторін до положень постанови не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Випадків звернення від суб’єктів господарювання стосовно внесення їх до реєстрів протягом звітного періоду не зафіксовано у зв’язку з відсутністю акредитованих відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» органів сертифікації як це передбачено нормами Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції».

Водночас, високий інтерес органів іноземної сертифікації до можливості бути включеними до Реєстру органів сертифікації та надавати послуги із сертифікації органічного виробництва відповідно до законодавства України зберігає актуальність дії постанови.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json