Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про результати повторного відстеження результативності наказу Міністерства соціальної політики України „Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 269”

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється:

Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.10.2019 № 1553 „Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 269”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.11.2019 за № 1154/34125.

Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Цілі прийняття акта:

Нормативний акт прийнято з метою спрощення процедури відбору закладів освіти для організації професійного навчання безробітних та (або) їх проживання у період навчання, розширення можливості зареєстрованих безробітних щодо вибору закладів освіти для професійного навчання, приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства.

Строк виконання заходів з відстеження

Березень 2021 року.

Тип відстеження:

Повторне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження:

Статистичний метод

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося за такими показниками:

- кількість суб’єктів господарювання, які включені до Переліку закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання;

- кількість суб’єктів господарювання, які включені до Переліку роботодавців, які замовили та здійснюють професійне навчання зареєстрованих безробітних на робочому місці (на виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування;

- кількість укладених договорів про співпрацю щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання;

- кількість зареєстрованих безробітних, які отримали послуги з професійного навчання у закладах освіти;

- кількість зареєстрованих безробітних, які навчалися на робочому місці (на виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування.

Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалося за результатами аналізу статистичних даних, зібраних Мінекономіки.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

За даними Державного центра зайнятості у 2020 році:

- до Переліку закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання включено 326 закладів освіти;

- до Переліку роботодавців, які замовили та здійснюють професійне навчання зареєстрованих безробітних на робочому місці (на виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування включено 18615 суб’єктів господарювання;

- укладено 68 684 договорів про співпрацю щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання;

- послуги з професійного навчання у закладах освіти отримали 54 635 зареєстрованих безробітних;

- на робочому місці (на виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування навчалися 35 175 зареєстрованих безробітних.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Запровадження цього нормативно-правового акту дозволило:

спростити процедуру відбору закладів освіти для організації професійного навчання безробітних та їх проживання у період навчання;

розширити можливості зареєстрованих безробітних щодо вибору закладів освіти для професійного навчання;

привести нормативно-правовий акт у відповідність до чинного законодавства.

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності регуляторного акта, можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json