Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Календар подій

07
Червня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
1 2 3 4 5 6 7
29 30 1 2 3 4 5
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 688 “Про внесення змін у додаток 3 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”
25.09.2019 | 15:08 | Департамент технічного регулювання

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 688 “Про внесення змін у додаток 3 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні” (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями розроблення постанови є:

забезпечення приведення вимог Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні у відповідність із Директивою 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, на основі якої він був розроблений.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 19 липня 2019 р. по 30 серпня 2019 р.

5. Тип відстеження

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності постанови здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до постанови і надання роз’яснень щодо її положень.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією регуляторного акта – не прогнозувався.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на сферу дії яких поширюється регуляторний акт – не обмежується.

Розмір коштів і час, що витрачають суб’єкти господарювання та/або фізичні особи, пов’язаний з виконанням вимог акта – не прогнозувався.

Протягом 2018 р. та січня-серпня 2019 р. звернення від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб не надходили.

Рівень поінформованості щодо положень регуляторного акта достатньо високий. Постанова офіційно опублікована в Офіційному віснику України від 14.09.2018 № 70 ст. 2376;  в Урядовому кур'єрі від 04.09.2018  № 164; оприлюднена на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта за 2018 р. та січень-серпень 2019 р. можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json