Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про повторне відстеження результативності постанови КМУ від 27.03.2019 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» (далі – постанова № 367), набуття чинності 28.04.2019.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями постанови № 367 є:

1) затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, модернізація та запровадження електронних сервісів з державної реєстрації створення ТОВ;

2) реалізація з 01.07.2019 по 31.12.2020 експериментального проєкту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна;

3) визначення вимог щодо екологічного контролю за скиданням забруднюючих речовин у внутрішні морські води та територіальне море України під час нормальної експлуатації суден;

4) скасування адміністративних бар’єрів у міжнародній торгівлі предметами обладнання та частинами, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 15.02.2021 по 15.03.2021.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Метод аналізу інформації.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом накопичення та аналізу інформації, що надійшла від органів державної влади, до компетенції яких віднесено сфери, визначені постановою 367.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Запитувана інформація

Органи, від яких отримано інформацію

Отримана інформація

Кількість морських суден, відносно яких прийнято Рішення про заборону на вихід з морського порту

Міндовкілля,

Держекоінспекція

Протягом 2018-2020 років капітанам морських портів внесено 134 рішення про відмову у видачі дозволу на вихід судна з морського порту

Погіршення/непогіршення якості води в районі скидання баластних вод морськими судами

Протягом 2018-2020 років встановлено 596 випадків забруднення Чорного та Азовського морів внаслідок скидів забруднюючих речовин із суден. При цьому, у 2020 році виявлено 24 випадки перевищень зазначених показників до фону, у 2019 – 187 випадків

Інформація щодо кількості суден, які заходили у морські порти України та

кількості суб’єктів господарювання, відносно яких прийнято Рішення про заборону на вихід судна з морського порту

Мінінфраструктури,

Морська адміністрація

Кількість суден, які заходили у морські порти України за період з 01.06.2018 по 01.10.2020 – 8067;

кількість суб’єктів господарювання, відносно яких прийнято рішення про заборону на вихід судна з морського порту за період з 01.06.2018 по 01.10.2020 – 2

Кількість зареєстрованих у 2018, 2019 роках та за

11 місяців 2020 року товариств з обмеженою відповідальністю, що діють на підставі модельного статуту;

кількість сформованих рішень засновників про створення товариства з обмеженою відповідальністю, а також рішень загальних зборів учасників такого товариства про перехід на діяльність на підставі модельного статуту та їх підписання усіма засновниками (учасниками) з використанням кваліфікованого електронного підпису

Мін’юст,

Державне підприємство «Національні інформаційні системи»

У 2018, 2019 роках та 11 місяців 2020 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 16.11.2020 було зареєстровано 25578 ТОВ, що діють на підставі модельного статуту (з яких у 2018 році – 12 515, у 2019 році – 6 605, за період з 01.01.2020 по 16.11.2020 – 6 458).

З 01.05.2019 по 01.11.2020 було сформовано: 8355 рішень засновників про створення ТОВ;

628 рішень загальних зборів учасників ТОВ про перехід на діяльність на підставі модельного статуту, підписаних усіма засновниками (учасниками) з використанням кваліфікованого електронного підпису

Інформація щодо реалізації експериментального проєкту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна

(з 01.07.2019 по 31.12.2020) та

затвердження порядку функціонування електронного кабінету

 

Мінрегіон

Проєкт реалізовано з 01.07.2019 р. по 31.12.2020, Законом України від 17.10.2019 № 199-XI внесено зміни до Закону України

«Про регулювання містобудівної діяльності», зокрема в частині доповнення статтями 26-3, 26-4 та 26-5, що врегульовують питання присвоєння, зміни, коригування адрес об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна,

Мінрегіоном розроблено Порядок функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності, який затверджено наказом Мінрегіону від 02.12.2019 № 285 та який втратив чинність 05.02.2021 на підставі Закону України від 17.10.2019 № 199-XI

Удосконалена процедура здійснення морськими екологічними інспекціями Держекоінспекції контролю скидання вод, які містять забруднюючі речовини, під час перебування суден у внутрішніх морських водах чи територіальному морі. Пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання до положень постанови № 367 у цій частині не надходило.

З 15.05.2019 Мін’юст забезпечив роботу модернізованого електронного сервісу з держреєстрації створення ТОВ, який надає можливість, зокрема, вибору і формування редакції модельного статуту та її підписання відповідними засновниками (учасниками) з використанням кваліфікованого електронного підпису. Портал електронних сервісів забезпечує формування за єдиним алгоритмом цифрового коду модельного статуту, що дає змогу ідентифікувати автоматичними засобами редакцію модельного статуту, на підставі якого діє ТОВ. Для цього передбачена взаємодія із заявником у форматі «запитання-відповідь», яка дозволяє на основі отриманих відповідей сформувати усі необхідні для держреєстрації або переходу на модельний статут документи. Заявнику при цьому надаються підказки щодо юридичних наслідків вибору певного положення модельного статуту.

Здійснено реалізацію експериментального проєкту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна з 01.07.2019 по 31.12.2020. Пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання до положень постанови № 367 у цій частині не надходило.

Встановлено, що предмети обладнання та частини, які можуть бути встановлені на транспортному засобі та/або використані для його оснащення, вимоги щодо типу яких встановлені прийнятими до застосування в Україні єдиними технічними приписами (Правилами ЄЕК ООН, що є додатками до Угоди), дозволяється за наявності маркування знаком офіційного затвердження типу ЄС. Пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання до положень постанови № 367 у цій частині не надходило.

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Постанову № 367 опубліковано в Офіційному віснику України від 14.05.2019 (2019 р., № 36, стор. 23, стаття 1260, код акта 94349/2019) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України за посиланням.

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію цього регуляторного акта не обмежується.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json