Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності наказу Мінекономіки від 30.06.2020 № 1242 «Деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30.06.2020 № 1242 «Деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.09.2020 за № 862/35145 (далі – наказ), набрав чинності 22.09.2020.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття наказу є приведення законодавства у сфері метрології у відповідність до положень Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (в редакції, яка набрала чинності 03.07.2020) та Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, його анулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 117 та приведення у відповідність до законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З  04.02.2021  по  04.03.2021.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом збирання статистичних даних, аналізу звернень заінтересованих сторін щодо положень наказу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, відповідно до статті 181  Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» – 350 458,50 грн.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – 19 суб’єктів господарювання подали з 22.09.2020 (набрання чинності наказом) заяву про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.

Кількість суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (які отримали свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – свідоцтво про уповноваження)) – 59 суб’єктів господарювання.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог цього регуляторного акта – пов’язані з ознайомленням та застосуванням актуалізованого наказу у своїй роботі.

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Зокрема, наказ опубліковано в Офіційному віснику України від 22.09.2020 (2020 р., № 74, стор. 70, стаття 2355, код акта 100772/2020) та оприлюднено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.

Кількість звернень суб’єктів господарювання та інших заінтересованих сторін з питань, пов’язаних з прийняттям регуляторного акта – відсутні.

Кількість звернень щодо перегляду положень проекту наказу – відсутні.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Прийняття наказу забезпечує узгодженість законодавства у сфері метрології з  положеннями Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Реалізація наказу дозволяє забезпечити належне проведення процедури уповноваження суб’єктів господарювання на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, отримання ними свідоцтва про уповноваження.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json