Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2018 № 1596 “Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 вересня 2017 року № 1372”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2018 р. за № 1333/32785

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2018  № 1596 “Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 вересня 2017 року № 1372”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2018 р. за № 1333/32785 (далі – наказ), набрав чинності – 28.12.2018.

2.Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3.Цілі прийняття акта

Основною метою наказу є забезпечення можливості застосування механізму закупівель за рамковими угодами шляхом приведення у відповідність положень наказу Мінекономіки від 15.09.2017 № 1372 “Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод” із нормами Закону України “Про публічні закупівлі”.

4.Строк виконання заходів з відстеження

З 01.03.2021 по 01.04.2021.

5.Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне відстеження.

6.Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом отримання зауважень та пропозицій до наказу, їх аналізу, а також шляхом збирання статистичних даних.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Наказ опубліковано в Офіційному віснику України від 28.12.2018 (2018 р., № 100, стор. 282, стаття 3357, код акта 92712/2018) та оприлюднено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України за посиланням.

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію цього регуляторного акта не обмежується.

На час здійснення відстеження в електронній системі закупівель укладено 546 рамкових угод, що становить 0,0094 % закупівель від загального обсягу. Середня тривалість укладених рамкових угод становить 1 рік.

9.Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатом аналізу, отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта, можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Реалізація наказу забезпечує належний рівень застосування замовниками механізму рамкових угод для здійснення закупівель відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json