Меню

Звіт про використання регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті коштів, отриманих від надання платних послуг, за 2019 рік

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднює Звіт про використання регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (далі – регіональні ветслужби) коштів, отриманих від надання платних послуг, за 2019 рік.

Перелік та розміри платних послуг, що їх у 2019 році надавали регіональні ветслужби, визначено:

1) постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1348 «Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління»;

2) наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України».

У 2019 році в Україні державний контроль на кордоні та транспорті здійснювали шість регіональних ветслужб:

Львівська;

Одеська;

Південна;

Південно-Західна;

Придніпровська;

Донецька.

Надходження від надання платних послуг у всіх регіональних ветслужбах, крім Придніпровської, у 2019 році були меншими ніж витрати на їх утримання.

Загальний обсяг коштів, отриманих регіональними ветслужбами від надання платних послуг у 2019 році склав 124 200,19 тис. грн.

Загальна сума витрат регіональних ветслужб за звітний період становила 134 948,19 тис. грн, що на 10 748,01 тис. грн перевищує обсяг надходжень від надання платних послуг.

У звітному періоді надходження спеціального фонду (власні надходження) регіональних ветслужб у сумі 38 980,7 тис. грн було спрямовано на проведення заходів, пов’язаних із виконанням основних функцій, що не були забезпечені видатками загального фонду Державного бюджету України.

Загальна структура видатків регіональних ветслужб у 2019 році характеризується наступними показниками:

оплата праці та нарахування на заробітну плату – 81,4 %;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1,8 %;

інші поточні видатки (придбання предметів, видатки на відрядження, оплата послуг з оренди приміщень, зв’язку, обслуговування техніки, сплати податків і зборів, тощо) – 16,3 %;

капітальні видатки – 0,5 %.

Таким чином, у структурі витрат питома вага видатків на оплату праці та нарахування на заробітну плату у 2019 році склала більше 80%. На розвиток самих установ і оновлення їх матеріально-технічної бази видатки у 2019 році майже не здійснювались (становили лише 0,5% від всіх витрат).

 

 

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json