Меню

Конференції міністрів СОТ

 

Дата, місце проведення

Питання, що обговорювались та досягнуті домовленості

9-13 грудня 1996 р.,

м. Сінгапур (Сінгапур)

Питання, що обговорювались.

Результати діяльності СОТ за два роки; перебіг імплементації зобов'язань і домовленостей Уругвайського раунду.

Напрями подальшої лібералізації торгівлі товарами та послугами, зокрема, підвищення прозорості в державних закупівлях. Звернуто увагу на неприпустимість використання стандартів праці у протекціоністських цілях.

Проблеми підвищення потенціалу торговельних можливостей країн, що розвиваються.

Досягнуті домовленості.

Прийнята Декларація про торгівлю продукцією пов’язаною з інформаційними технологіями, що передбачає скасування тарифів у цій сфері (Декларація прийнята низкою країн-членів СОТ).

Прийняте рішення про безмитну торгівлю щодо більш 400 видів фармацевтичних препаратів (рішення прийняте низкою країн-членів СОТ).

18-20 травня 1998 р.,

м. Женева (Швейцарія)

Питання, що обговорювались.

Аналіз імплементації домовленостей Уругвайського раунду та програма наступних дій.

Заходи з подолання фінансової кризи у низці країн. Підкреслена необхідність: дотримання підходу на основі відкритих ринків; впровадження більш узгодженого підходу до глобального регулювання з боку провідних міжнародних організацій, включаючи МВФ і Світовий банк.

Аналіз виконання Угоди про інформаційні технології. Констатоване успішне завершення переговорів стосовно лібералізації ринку у сфері базових телекомунікацій і фінансових послуг.

Спеціальний режим для країн, що розвиваються.

Досягнуті домовленості.

Прийнята Декларація про глобальну електронну торгівлю, що передбачає розробку Робочої програми з вивчення всіх питань, пов'язаних з глобальною електронною комерцією, а також зобов'язання продовжувати поточну практику не стягнення мита з електронних транзакцій.

30 листопада – 3 грудня 1999 р.,

м. Сіетл (США)

Досягнуті домовленості.

Досягнута домовленість про проведення переговорів з питань подальшої лібералізації торгівлі послугами, сільськогосподарськими товарами тощо.

9-14 листопада 2001 р.,

м. Доха (Катар)

Питання, що обговорювались.

Аналіз імплементації укладених домовленостей і зобов'язань.

Проблеми країн, що розвиваються, та найменш розвинутих країн, зокрема, стосовно підвищення їх потенціалу у використанні можливостей багатосторонньої торговельної системи.

Досягнуті домовленості.

Прийнята Декларація міністрів з програмою діяльності.

Прийнята Декларація  про ТРІПС та лікарські засоби. Декларація відображає визнання міністрами можливості гнучкого застосування урядами положень Угоди ТРІПС у випадку вирішення проблем охорони здоров'я. Підкреслюється, що Угода ТРІПС не повинна заважати діям країн-членів СОТ, спрямованим на забезпечення охорони здоров'я. Визначені окремі правила обов'язкового ліцензування, паралельного імпорту, врегулювання спорів тощо.

Досягнута згода на надання ЄС права звільнення від зобов'язань недискримінації у торгівлі з метою узаконення наданих ним преференційних тарифних поступок країнам Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону - колишнім колоніям країн-членів ЄС.

Прийняте рішення про початок нового раунду багатосторонніх торговельних переговорів - у 2003 р. у Мексиці.

10-14 вересня 2003 р.,

м. Канкун (Мексика)

Питання, що обг

Питання, що обговорювались.

Порядок денний раунду "Доха-розвиток". З основних питань зазначеного порядку не було досягнуто консенсусу. Одним з головних зауважень до проекту тексту декларації була необхідність обов'язкового відображення у ньому змісту позиційного матеріалу, спільно висунутого Африканським Союзом та країнами Афро-Карибсько-Тихоокеанського регіону. Зазначена група учасників наполягала на подальшій розробці рамкового документу та відповідних текстів щодо майбутніх зобов'язань з урахуванням спеціального та диференційного режиму для країн, що розвиваються.

Учасники Конференції до останньої миті висловлювали сумніви щодо доцільності початку переговорів з переліку Сінгапурських питань, який включав продовження переговорів з розвитку зобов’язань у сфері торгівлі та інвестицій, торгівлі та конкурентної політики, прозорості в державних закупівлях, сприяння торгівлі.

Досягнуті домовленості.

За підсумками роботи прийнято Заяву, що доручала міністрам продовжити роботу з пошуку балансу інтересів у проблемних питаннях, маючи на увазі максимальне урахування всіх позицій, заявлених у процесі роботи Конференції.

Конференція затвердила рішення про прийняття до СОТ Камбоджі та Непалу.

13 - 18 грудня 2005р.,

Гонконг (Китай)

Досягнуті домовленості.

За підсумком роботи членам СОТ вдалося досягти принципових домовленостей, які дозволили розвинути положення проекту Декларації Конференції міністрів (Рамкової домовленості СОТ від 1 грудня 2005 р.) зокрема:

  • дійти принципової згоди щодо можливої дати скорочення усіх сільськогосподарських субсидій до 2013 року;
  • узгодити домовленість щодо бавовни;
  • узгодити безмитний та безквотний режим доступу для 32 найменш розвинених країн-членів СОТ;
  • суттєво розвинути та наповнити конкретними зобов'язаннями проекти домовленостей у сферах сільського господарства та промислових товарів;
  • дійти згоди щодо подальших дій у переговорах з узгодження зобов'язань у сфері послуг.

30 листопада – 2 грудня 2009 р.,

м. Женева (Швейцарія)

Питання, що обговорювались.

Можливість подання скарги в Орган врегулювання суперечок, коли Угода з торговельних аспектів інтелектуальної власності не порушена.

Електронна торгівля.

Огляд діяльності СОТ.

Паралельно з пленарними засіданнями, 1 і 2 грудня пройшли дві тематичні робочі сесії: у перший день Конференції – "Огляд діяльності СОТ та робочої програми щодо переговорів раунду Доха – Розвиток", у другий день – "Внесок СОТ у відновлення, зростання та розвиток".

Досягнуті домовленості.

За підсумками роботи Конференції були одноголосно прийняті Рішення з питань щодо застосування мораторію на подання скарг, які не базуються на порушенні норм угоди ТРІПС та мораторію на встановлення митних зборів з електронних транзакцій.

У роботі Конференції брала участь делегація України. Слід зазначити, що Україна брала участь у спільній роботі групи країн, які нещодавно приєднались до СОТ, з підготовки спільної заяви від цієї групи, яка була розповсюджена на Конференції міністрів.

15 – 17 грудня 2011 р.,

м. Женева (Швейцарія)

Питання, що обговорювались.

Робота Конференції проходила у форматі пленарних засідань та робочих сесій, які базувались на обговоренні трьох основних сфер діяльності СОТ:

  • важливість багатосторонньої системи торгівлі та СОТ;
  • торгівля та розвиток;
  • програма "Доха – Розвиток".

Досягнуті домовленості.

За підсумками роботи Конференції було прийнято ряд рішень, що стосувались, зокрема, інтелектуальної власності, електронної комерції, малих економік, приєднання найменш розвинених країн тощо.

У роботі Конференції брала участь делегація України.

Під час проведення Конференції було прийнято рішення та підписано протоколи про приєднання до СОТ Російської Федерації, Республіки Чорногорія та Самоа.

3 – 7 грудня 2013 р.,

о. Балі (Індонезія)

Досягнуті домовленості.

Результатом інтенсивних переговорів, що тривали протягом декількох місяців у Женеві напередодні Конференції, а також консультацій, які проходили безпосередньо у рамках Конференції, стало схвалення членами СОТ “Балійського пакету” – ряду рішень, що стосувалися, зокрема, сприяння торгівлі, сільського господарства, а також загальних питань розвитку.

“Балійський пакет” фактично став першим відчутним результатом започаткованого у листопаді 2001 року Доха-раунду багатосторонніх торговельних переговорів, мета яких полягає у суттєвому реформуванні системи міжнародної торгівлі шляхом зниження торговельних бар’єрів та перегляду правил торгівлі.

Крім того, Конференція затвердила рішення про прийняття Ємену до СОТ.

15 – 19 грудня 2015 р.,

м. Найробі (Кенія)

Досягнуті домовленості.

Конференція завершилась прийняттям "Пакету Найробі" - шести рішень стосовно: сільського господарства (скасування експортних субсидії для експорту сільськогосподарської продукції, рішення щодо державних резервів для цілей продовольчої безпеки та спеціального захисного механізму для країн, що розвиваються); бавовни, а також питань, що стосуються найменш розвинених країн.

У підсумковій Декларації міністрів було враховано, зокрема, пропозиції України. Так, у пункті 27 Декларації зазначено, що міністри країн - членів СОТ визнають особливу ситуацію членів, які нещодавно приєдналися до СОТ (у т.ч. Україна), відповідно до Статті XII Угоди про заснування Світової організації торгівлі, та взяли значні зобов'язання щодо доступу до ринку під час вступу. Відповідно до Декларації "ця ситуація повинна бути врахована під час переговорів".

Крім того, Конференція затвердила рішення про прийняття до СОТ Афганістану та Ліберії.

10 – 13 грудня 2017 р.,

м. Буенос-Айрес (Аргентинська Республіка)

Досягнуті домовленості.

За підсумками Конференції були прийняті такі документи:

1. Рішення щодо субсидій у галузі рибальства (документ WT/MIN(17)/64).

2. Рішення щодо Робочої програми з електронної комерції (документ WT/MIN(17)/65).

3. Рішення щодо не порушення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та ситуаційні скарги (документ WT/MIN(17)/66).

4. Робоча програма для малих економік (документ WT/MIN(17)/63).

5. Схвалено заяву Південного Судану щодо приєднання до СОТ за Статтею XII та прийнято рішення щодо створення відповідної Робочої групи.

Крім того, за результатами проведених консультацій та обговорень Україна приєдналась до таких документів:

- Спільна декларація 46 членів щодо підтримки багатосторонньої торговельної системи (документ WT/MIN(17)/55/Rev.1).

- Спільна заява 70 членів щодо електронної комерції (документ WT/MIN(17)/60).

- Документ щодо дисциплін з внутрішнього регулювання послуг (документ WT/MIN(17)/7/Rev.2 WT/GC/190/Rev.2).

- Спільна заява 59 членів щодо внутрішнього регулювання послуг (документ WT/MIN(17)/61).

- Спільна декларація про торгівлю та розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері (додається). Понад 100 країн-учасниць декларації, в тому числі й Україна, погодилися співпрацювати задля того, щоб торговельна політика країн була більш відповідальною щодо гендерних питань.

Разом з тим, з огляду на різні позиції, членам не вдалося досягти консенсусу з питань тексту декларації Міністрів та питань, пов'язаних із сільським господарством, а саме: постійне рішення щодо створення державних резервів для цілей продовольчої безпеки, внутрішня підтримка, бавовна, заборони та обмеження на експорт, доступ до ринку, спеціальні захисні заходи та спеціальний захисний механізм, експортна конкуренція, санітарні та фітосанітарні заходи, програма роботи на наступні 2 роки.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json