Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.03.2019 № 358 “Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.04.2019 р. за № 336/33307

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.03.2019 № 358 “Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу ”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.04.2019  за № 336/33307 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки).

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття наказу є приведення Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу, у відповідність до законодавства України, зокрема Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 14 березня 2021 року по 14 квітня 2021 року.

5. Тип відстеження

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності наказу здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до наказу, які надійшли до Мінекономіки.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

2020

2021

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до наказу.

0

0

 

 

 

 

 

Звернення заінтересованих сторін щодо необхідності перегляду наказу з метою внесення до нього змін не надходили.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта за 2020 – 2021 роки можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json