Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 № 642 «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.05.2019 року за № 514/33485

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Мінекономрозвитку від 16.04.2019 № 642 «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193», зареєстрований у Мін’юсті 16.05.2019 за № 514/33485 (далі – Наказ), набрав чинності 14.06.2019.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю Наказу є удосконалення процедури та умов проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), що перебувають в експлуатації, а також оформлення її результатів, визначених Порядком проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193, зареєстрованим у Мін’юсті 24.02.2016 за № 278/28408 (далі – Порядок).

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01.03.2021 по 01.04.2021.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом збирання статистичних даних, одержання пропозицій до нього, їх аналізу стосовно необхідності внесення змін до Наказу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Зокрема, Наказ опубліковано в Офіційному віснику України від 14.06.2019 (2019 р., № 45, стор. 178, стаття 1576, код акта 94706/2019) та оприлюднено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України;

розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта – не передбачено;

кількість суб’єктів господарювання – виконавців робіт з повірки ЗВТ, на яких поширюється дія акта – кількість уповноважених виконавців робіт з повірки ЗВТ відповідно до Бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації (інформацію розміщено на офіційному вебсайті Мінекономіки (http://www.me.gov.ua) в підрозділі «Метрологія» розділу «Технічне регулювання» рубрики «Діяльність») – 60 одиниць;

розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог цього регуляторного акта – пов’язано з ознайомленням та застосуванням оновленого Порядку у своїй роботі;

кількість звернень суб’єктів господарювання та інших заінтересованих сторін з питань, пов’язаних з прийняттям регуляторного акта – відсутні;

кількість звернень щодо перегляду положень Наказу – відсутні;

кількість суб’єктів господарювання, які отримали свідоцтво про повірку в електронній формі – відсутні;

кількість суб’єктів господарювання, які отримали свідоцтво про повірку в паперовій формі – визначити неможливо, оскільки користувачами законодавчо регульованих ЗВТ є майже всі підприємства в Україні;

кількість суб’єктів господарювання, які склали графіки проведення періодичної повірки законодавчо регульованих ЗВТ за рік – визначити неможливо, оскільки їх складання є необов’язковим, а користувачами законодавчо регульованих ЗВТ є майже всі підприємства в Україні;

кількість суб’єктів господарювання, які замовляли повірочні тавра протягом року – 60 одиниць.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Реалізація Наказу дозволяє забезпечити належне проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, а також оформлення її результатів, що надає можливість забезпечити єдність вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json