Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 607 “Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності”
03.11.2020 | 12:59 | Департамент технічного регулювання та метрології.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 607 “Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності” (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття постанови є адаптація законодавства України у сфері метрології до законодавства Європейського Союзу, зокрема шляхом встановлення вимог до пляшок, які використовуються як мірні ємності на основі Директиви Ради Європейських Співтовариств від 19 грудня 1974 р. № 75/107/ЄЕС щодо наближення законодавства держав-членів стосовно пляшок, які використовуються як мірні ємності. Передбачається встановити вимоги до маркування мірних пляшок, методів наповнення та методів контролю, що застосовуються органом з метрологічного нагляду в процесі обігу мірної пляшки на ринку.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 29.09.2020 по 28.10.2020.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу інформації щодо кількості звернень заінтересованих сторін стосовно необхідності внесення змін до постанови.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

Базове       відстеження 2016 рік

Повторне  відстеження 2017 рік

Періодичне відстеження 2020 рік

Кількість звернень суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо необхідності приведення постанови у відповідність з принципами державної регуляторної політики

 

0

 

0

 

0

Звернення суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо необхідності перегляду постанови та внесення змін до неї не надходили.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2