Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1193 "Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку"
24.11.2020 | 09:05 | Департамент технічного регулювання та метрології.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1193 "Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку" (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття постанови є адаптація законодавства України у сфері метрології до законодавства Європейського Союзу, зокрема шляхом встановлення вимог щодо маркування товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку відповідно до Директиви Ради № 76/211/ЄEС від 20.01.1976 про наближення законів держав-членів про компонування за масою чи за об’ємом окремих розфасованих товарів, а також відповідальність пакувальника та імпортера та вимоги до перевірок, що здійснюються органом з метрологічного нагляду.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 26.10.2020 по 18.11.2020.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу інформації щодо кількості звернень заінтересованих сторін стосовно необхідності внесення змін до постанови.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

Базове відстеження 2016 рік

Повторне відстеження   2017 рік

Періодичне відстеження    2020 рік

Кількість звернень суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо необхідності приведення постанови у відповідність з принципами державної регуляторної політики

18

0

0

Звернення суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо необхідності перегляду постанови та внесення змін до неї не надходили.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Реалізація акта сприяє підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку та надає можливості доступу вітчизняних товарів на ринок Європейського Союзу.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2