Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
Повідомлення про оприлюднення проектів Законів України “Про колективні угоди та договори” та “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері колективно-договірної діяльності”
03.09.2021 | 10:21 | Директорат зайнятості та трудової міграції .

З метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики Міністерство економіки України проводить консультації з громадськістю щодо проектів Законів України “Про колективні угоди та договори” та “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері колективно-договірної діяльності”.

Проект Закону “Про колективні угоди та договори” розроблено з метою підвищення ролі колективно-договірного регулювання трудових відносин, посилення захисту прав працівників і роботодавців, налагодження співпраці сторін соціального діалогу.

Законопроектом пропонується: забезпечити передбачене Європейською соціальною хартією (переглянутою) право всіх працівників і роботодавців на укладання колективних договорів; встановити обов’язок роботодавця повідомляти працівника про укладення колективного договору, внесення до нього змін і доповнень, відповідальність та порядок застосування санкцій у разі виявлення порушень; уточнити сферу дії колективних угод і договорів; визначити порядок застосування роботодавцем умов колективних угод у разі обов’язковості врахування положень кількох угод; розширити суб’єктний склад сторін колективних переговорів на галузевому рівні; надати можливість поширення дії положень галузевої угоди на роботодавців галузі; встановити взаємозв’язок між нормами колективних угод галузевого і територіального рівня, передбачивши можливість укладення територіальних угод в окремій галузі; врегулювати питання утворення спільного представницького органу сторони; передбачити можливість призупинення та зупинення дії окремих положень колективних угод і договорів, можливість приєднання до сторін угод і договорів нових суб'єктів; посилити вплив соціально-економічних рад на прийняття рішень з питань формування та реалізації державної економічної та соціальної політики шляхом збільшення кола суб’єктів, для яких є обов’язковим розгляд схвалених радами пропозицій та рекомендацій; надати можливість органам соціального діалогу залучати громадські об’єднання до участі в консультаціях, обміну інформацією; вирішити низку проблемних питань забезпечення діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

З метою забезпечення можливості практичної реалізації окремих положень цього законопроекту розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері колективно-договірної діяльностіˮ.

Електронні версії проектів Законів, пояснювальних записок та порівняльних таблиць до них розміщено на сайті Мінекономіки (www.me.gov.ua) у розділі “Обговорення проектів документів”.

Зауваження та пропозиції до проектів Законів у письмовій та електронній формі просимо надсилати протягом 15 днів з дня їх оприлюднення за адресами:

Міністерство економіки України, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; e‑mail: gerasymova@me.gov.ua.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2