Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про періодичне відстеження постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1113 "Про затвердження Положення про Службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів"
21.09.2020 | 10:01 | Департамент технічного регулювання та метрології.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1113 "Про затвердження Положення про Службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів" (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття постанови є визначення основних завдань та засад діяльності Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів (далі – ССДД) щодо здійснення міжгалузевої координації науково-метрологічної діяльності та взаємодії підприємств, установ і організацій, що беруть участь у роботі ССДД та виконання робіт, пов'язаних  із розробленням і впровадженням стандартних довідкових даних.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 15.08.2020  по 15.09.2020.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом збирання статистичних даних щодо кількості суб’єктів господарювання, що розробляють стандартні довідкові дані, кількості суб’єктів господарювання, що використовують стандартні довідкові дані, кількості затверджених стандартних довідкових даних та аналізу звернень заінтересованих осіб щодо необхідності перегляду нормативно-правового акту з метою внесення до нього змін.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

2016 рік

2017 рік

2020 рік

Кількість суб’єктів господарювання, що розробляють стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів*

0

1

2

Кількість суб’єктів господарювання, що використовують стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів**

-

-

30***

Кількість затверджених стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

4

0

1

* Суб’єкт господарювання – система підприємств, установ і організацій усіх форм власності, їх структурних підрозділів, об'єднаних постійною науково-метрологічною діяльність щодо розроблення і впровадження стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.

** Дія акта поширюється на суб’єктів господарювання, які відповідно до Положення про ССДД проводять наукові дослідження (експериментальні) розробки у сфері метрології та метрологічної діяльності для задоволення потреб економіки у стандартних довідкових даних.

*** Члени асоціації «Укроліяпром».

У 2020 році наказом Мінекономіки від 30.01.2020 № 108 затверджено стандартні довідкові дані «Олія лляна нерафінована. Густина у діапазоні температури від 273 К до 393 К».

За період виконання заходів з відстеження пропозицій та зауважень від заінтересованих сторін до положень постанови не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Ураховуючи значення показника результативності наказу, цей регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Реалізація постанови забезпечила міжгалузеву координацію та взаємодію підприємств, установ і організацій, що беруть участь у роботі ССДД і виконанні робіт, пов'язаних із розробленням і впровадженням стандартних довідкових даних.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2