Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи
Про питання щодо діяльності, пов‘язаної з аудіовізуальними творами
Відповідно до статті 3 Закону України від 17.01.2002 № 2953-ІІІ "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць" (далі – Закон) дія цього Закону поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва.
 
„Виробництво дисків – діяльність, пов'язана із застосуванням технологічного процесу по переробці сировини в оптичні носії інформації у формі диску для лазерних систем зчитування, матриць, під час якого одночасно з виготовленням диску здійснюється запис на нього інформації, яка є об'єктом авторського права та/або суміжних прав, або без запису, а також реалізацією дисків або матриць власного виробництва” (стаття 1 Закону).
 
Тиражування дисків для лазерних систем зчитування (далі – диски) способом записування аудіовізуальних творів на куплених чистих (без запису) дисках за допомогою обладнання для запису не відноситься до виробництва дисків, передбаченого зазначеним Законом, за умови, якщо ця діяльність не пов‘язана із застосуванням технологічного процесу по переробці сировини (оптичного полікарбонату для виробництва дисків) в оптичні носії інформації у формі диску.
 
І. Купівля дисків для запису на них аудіовізуальних творів
Купівля чистих дисків для запису на них інформації здійснюється суб‘єктом господарювання відповідно до законодавчих актів, що регулюють купівлю непродовольчих товарів.
 
ІІ. Запис на диски аудіовізуальних творів
Запис на куплені чисті диски інформації, яка є об'єктом авторського права та/або суміжних прав, зокрема аудіовізуальних творів, повинна здійснюватися відповідно до вимог Цивільного кодексу України (книги ІV, глави 75), Закону України від 23.12.1993 № 3792-ХІІ „Про авторське право і суміжні права”.
Згідно зі статтею 440 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на твір є виключне право дозволяти використання твору. Види використання твору, у тому числі аудіовізуального твору, визначені у частині третій статті 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”. До цих видів відноситься, зокрема, відтворення аудіовізуальних творів. Відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер (стаття 1 зазначеного Закону).
Відповідно до частини п‘ятої статті 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права” за винятком випадків, передбачених статтями 21 - 25 цього Закону, автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору.
Особливістю такого об‘єкта авторського права як аудіовізуальний твір є те, що аудіовізуальний твір створюється групою авторів (співавторами). Відповідно до статті 17 Закону авторами аудіовізуального твору є:
1) режисер-постановник;
2) автор сценарію і (або) текстів, діалогів;
3) автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього;
4) художник-постановник;
5) оператор-постановник.
Суб‘єкт господарювання, який використовує аудіовізуальні твори, зобов‘язаний виплатити винагороду його авторам на підставі договору. У разі передачі авторами, відповідно до договору, своїх майнових прав організації, що здійснила виробництво аудіовізуального твору, чи продюсеру аудіовізуального твору виплата винагороди здійснюється цій організації або продюсеру.
Однак на практиці знайти авторів аудіовізуальних творів, отримати інформацію про передачу майнових прав авторами досить складно. У зв‘язку з цим, відповідно до статті 45, частини першої статті 47 Закону України „Про авторське право і суміжні права” передбачено, що автори можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління. У цьому випадку суб‘єкт господарювання може укласти договір з організацією колективного управління, через яку може виплачувати винагороду авторам аудіовізуальних творів, на підставі укладеного договору. Ця організація має право збирати, розподіляти та виплачувати зібрану винагороду за використання аудіовізуальних творів авторам цих творів, правами яких вона управляє, а також іншим суб‘єктам прав, відповідно до цього Закону (пункт „в” частини першої статті 49 Закону).
Мінімальні ставки авторської винагороди (роялті) за відтворення творів встановлені у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 72.
 
ІІІ. Продаж готової продукції
Продаж дисків із записом на них аудіовізуальних творів здійснюється відповідно до Закону України від 23.03.2000 № 1587-ІІІ “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп‘ютерних програм, баз даних” та постанов Кабінету Міністрів України: від 13.10.2000 № 1555 “Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп‘ютерних програм, баз даних”; від 04.11.1997 № 1209 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп‘ютерних програм, баз даних”; від 17.08.1998 № 1315 „Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів”.
Розповсюдженням примірників аудіовізуальних творів, зокрема дисків, відповідно до статті 2 цього Закону, є їх введення в обіг шляхом продажу чи іншої передачі права власності на ці примірники.
Розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів дозволяється лише за умови їх маркування контрольними марками. Для одержання контрольних марок суб‘єкти господарювання - відтворювачі примірників аудіовізуальних творів подають до Установи, а саме до закладу залученого до видачі контрольних марок, підприємства ДП „Інтелзахист”, документи, визначені статтею 5 зазначеного Закону.
 
ІV. Експорт дисків із записом на них аудіовізуальних творів
У випадку експортування записаних дисків потрібно дотримуватися вимог Законів України „Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування” (далі – Закон про диски), "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп‘ютерних програм, баз даних" (далі – Закон про розповсюдження) та інших законодавчих актів, що регулюють митне оформлення товарів при перетині кордону.
Відповідно до статті 5 Закону про диски експорт дисків здійснюється за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів, а також ліцензії на експорт дисків.
Згідно зі статтею 8 Закону про розповсюдження примірники аудіовізуальних творів, що експортуються, маркуються контрольними марками перед їх митним оформленням для перевезення через митний кордон України чи передачі іноземному контрагенту на митній території України.
Отже експорт записаних дисків може здійснюватися за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів, контрольних марок, а також отримання суб‘єктом господарювання ліцензії на експорт цих дисків.
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2