Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Про Міністерство / Вакансії / Архів / Конкурсний відбір на керівні посади державних підприємств
Конкурсний відбір на керівні посади державних підприємств у 2020 році

03.12.2020 | 18:24

До уваги учасників конкурсного відбору

генерального директора акціонерного товариства “Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом”

30 листопада 2020 року відбулось засідання комісії для конкурсного відбору генерального директора акціонерного товариства “Науково-дослідний та проектноконструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом” щодо визначення та оголошення переможця конкурсного відбору.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 4 учасників.

За результатами розгляду документів, конкурсних пропозицій та співбесіди переможцем конкурсного відбору на посаду генерального директора акціонерного товариства “Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом” оголошено Ткаченка Руслана Валентиновича.

Рішення Комісії є підставою для укладення контракту між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та переможцем конкурсного відбору.

Переможцю конкурсного відбору слід звернутися до департаменту управління персоналом Міністерства (к. 440, тел. 200-45-30).

 

03.12.2020 | 15:08

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору членів наглядової ради

приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”

Мінекономіки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 65, та наказу Мінекономіки від 3 грудня 2020 р. № 2517 оголошує конкурсний відбір членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”.

Найменування товариства:  Приватне акціонерне товариство “Експортно-кредитне агентство” (далі – Товариство)

Місцезнаходження товариства: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28.

Основні напрями діяльності Підприємства.

1) страхування та перестрахування:

експортних кредитів, наданих банками-кредиторами українському експортеру, від комерційних та некомерційних ризиків;

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів, від комерційних або некомерційних ризиків;

експортних кредитів, наданих іноземному покупцю або банку іноземного покупця банками-кредиторами, від комерційних та некомерційних ризиків;

прямих інвестицій з України, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, від некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі втрати інвестицій або їх частини;

акредитивів, підтверджених банком українського експортера, від комерційних та некомерційних ризиків;

договірних банківських гарантій;

2) надання гарантій;

3) участь у виконанні програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами;

4) консультаційна діяльність;

5) інші види діяльності, які передбачені законодавством та не суперечать меті діяльності товариства.

Вимоги до претендентів

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту, зокрема (але не обмежуючись) в одній із наступних галузей знань: “Управління та адміністрування”, “Право”, “Міжнародні відносини”;
 • загальний стаж роботи не менше 10 років, наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне або оперативне управління) не менше ніж п’ять років;
 • бездоганна ділова репутація: сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її професійної діяльності вимогам законодавства, про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду; відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;
 • наявність досвіду співпраці з міжнародними, іноземними організаціями та/або наявність досвіду щодо страхування, перестрахування та гарантування зовнішньоторговельних контрактів та/або наявність досвіду розробки та впровадження стратегії розвитку підприємства/організації;
 • вільно володіти українською та англійською мовами.

Очікувані функції членів наглядової ради Товариства:

 • підготовка пропозицій до проекту стратегії розвитку Товариства, а також проектів інших рішень, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства;
 • затвердження стратегії та стратегічних цілей Товариства;
 • впровадження ключових показників ефективності роботи Товариства, що забезпечать досягнення стратегічних цілей, та моніторинг їх досягнення;
 • аналіз та контроль реалізації стратегії розвитку Товариства та контроль впровадження необхідних змін;
 • формування політики сталого розвитку та моніторинг її дотримання;
 • відбір та призначення менеджерів;
 • визначення системи винагород менеджменту Товариства;
 • визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, зокрема систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю;
 • здійснення контролю за ефективністю управління Товариством та впровадження відповідних заходів при необхідності;
 • здійснення контролю та аудиту діяльності Товариства.

Перевага надаватиметься кандидатам, які мають експертизу в одній або в декількох з наступних сфер:

 • Ризик-менеджмент;
 • Юриспруденція, зокрема корпоративне право та міжнародне право;
 • Міжнародні економічні відносини, міжнародні фінанси;
 • Стратегічне планування;
 • Зовнішньоекономічна діяльність, експорт товарів/послуг;
 • Банківська діяльність, у тому числі інвестбанкінг та кредитування;
 • Внутрішній аудит і контроль.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

Заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я голови постійно діючої комісії для конкурсного відбору членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” Романішина О. В.

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я, по батькові претендента – повністю, адреса реєстрації претендента, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), погодження/непогодження щодо розголошення документів, поданих претендентами, після завершення конкурсного відбору тощо.

Разом із заявою:

 • копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • рекомендації (за наявності);
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради Товариства (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити обґрунтування зацікавленістю даною вакансією);
 • пропозиції щодо стратегії розвитку Товариства;
 • інформацію щодо членства в інших наглядових радах (у разі якщо є членом наглядових рад).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Заяви та документи щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення даного оголошення (до 31 грудня 2020 року).

Заяви та документи приймаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Мінекономіки, комісія для конкурсного відбору членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”.

Заяви та документи надсилаються на електронну пошту: terpytskyi@me.gov.ua   

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 

(044) 200-44-73,  terpytskyi@me.gov.ua 

Конкурсний відбір починається 14 січня 2021 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному сайті Мінекономіки до 17 лютого 2021 року.

 

27.11.2020 | 15:20

Результати виборів генерального директора

НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ”

20 листопада 2020 року відбулися вибори генерального директора Національного наукового центру “Інститут метрології” колективом наукових працівників.

На розгляд зборів колективу наукових працівників Національного наукового центру “Інститут метрології” подано кандидатуру НЕЄЖМАКОВА Павла Івановича.

Відповідно до пункту 46 постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998 “Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи” на підставі Протоколу виборчої комісії з виборів керівника державної наукової установи Національний науковий центр “Інститут метрології” Мінекономіки оприлюднює результати таємного голосування.

Кількість виборців

72

Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування

72

Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування

66

Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування

6

Кількість виборчих бюлетенів, виявлених у скриньці для голосування

66

Кількість виборчих бюлетенів для голосування, визнаних недійсними

1

За результатами таємного голосування та відповідно до Статуту Національного наукового центру “Інститут метрології” вважається обраним НЕЄЖМАКОВ Павло Іванович.

Переможцю конкурсу слід звернутися до департаменту управління персоналом Міністерства ( к. 440, тел. 200-45-30).

 

До уваги учасників конкурсного відбору керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності

24 листопада 2020 року відбулось засідання комісії для конкурсного відбору керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності щодо визначення та оголошення переможців конкурсного відбору на посади керівників державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”, державного підприємства “Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”, державного підприємства “Полтавський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації”, державного підприємства “Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”, державного підприємства “Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”, державного підприємства “Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” та державного підприємства “Науково-технічний центр “Станкосерт”.

Засідання комісії з заслуховування конкурсних пропозицій та проведення співбесід з учасниками конкурсного відбору відбулись 19, 23 та 24 листопада 2020 року.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 16 учасників конкурсного відбору.

За результатами оцінювання та аналізу конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору визначено переможців на посаду керівника:

державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” – ШВИДКОГО Олега Анатолійовича;

державного підприємства “Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” – ЗАТОКУ Олександра Васильовича;

державного підприємства “Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” - ВЕЛИЧКА Володимира Анатолійовича; 

державного підприємства “Науково-технічний центр “Станкосерт” - РОГОЖИНА Сергія  Володимировича.

Рішення комісії є підставою для укладення контракту між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та переможцями конкурсного відбору Величком Володимиром Анатолійовичем,  Затокою Олександром Васильовичем, Швидким Олегом Анатолійовичем та Рогожиним Сергієм  Володимировичем.

Переможцям конкурсного відбору слід звернутися до департаменту управління персоналом Міністерства ( к. 440, тел. 200-45-30).

Конкурсний відбір на посади керівників: державного підприємства “Полтавський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації”, державного підприємства “Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” та державного підприємства “Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” визнано таким, що не відбувся, оскільки представлені учасниками конкурсного відбору конкурсні пропозиції не забезпечують належну ефективність управління підприємством.

 

13.11.2020 | 09:27

До уваги учасників конкурсного відбору

26 жовтня 2020 року відбулося засідання комісії для конкурсного відбору керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.

Комісією прийнято рішення не проводити:

конкурс на посаду керівника державного підприємства “Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання”, оскільки документи подав лише один учасник;

конкурс на посаду керівника державного підприємства “Орган з сертифікації ОС “Крантест” у зв’язку з відсутністю претендентів.

 

20.10.2020 | 16:46

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 Мінекономіки оголошує конкурсний відбір на посаду генерального директора акціонерного товариства “Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом”, яке належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Акціонерне товариство Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом

Адреса: вул. Петра Калнишевського, буд. 1А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50024

Основні напрями діяльності: проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт зі створення та впровадження у промислове виробництво машин та устаткування для гірничорудної, вугільної і нафтовидобувної промисловості та промисловості з видобутку нерудних матеріалів, а також виконання завдань із забезпечення держави гірничошахтним та нафтогазовим обладнанням.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі генерального директора акціонерного товариства “Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом”:

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту,  зокрема в галузі знань “Управління та адміністрування”, “Виробництво та технології”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”, “Право”;

(відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266)

 • стаж роботи на посадах керівників – не менше 3 років

Повинен знати:

 • принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • перспективи та тенденції розвитку відповідної галузі;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етики ділового спілкування та ведення переговорів.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).
 • Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

- поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

- шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

- конкурентні переваги претендента.

Інформація для підготовки конкурсних пропозицій розміщена на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в рубриці “Реформа держпідприємств”, розділі “Фінансова звітність підприємств”.

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 14 календарних днів після оприлюднення оголошення (до 17.00 03 листопада 2020 року).

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, кім. 440; телефон для довідок: 200-45-30.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: personal@me.gov.ua.

Телефони для довідок з питань фінансово-економічного стану підприємства: 596-67-08.

Конкурсний відбір починається 09 листопада 2020 року та закінчується не пізніше 30 листопада 2020 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2.

 

02.10.2020 | 13:53

Повідомлення про завершення конкурсного відбору

членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”

29 вересня 2020 р. завершився конкурсний відбір членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” (далі – ПрАТ “ЕКА”). За результатами проведення конкурсу комісія з відбору членів наглядової ради ПрАТ “ЕКА” прийняла рішення про відхилення усіх пропозицій учасників та про повторне проведення конкурсного відбору.

Про початок повторного конкурсного відбору членів наглядової ради ПрАТ “ЕКА” буде повідомлено додатково.

 

01.10.2020 | 15:38

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 Мінекономіки оголошує конкурсний відбір на посади керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності:

Назва підприємства

Основні напрями діяльності

Адреса

Кінцевий термін подачі документів

Початок конкурсу

Завершення конкурсу

1

Державне підприємство “Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

Надання послуги з сертифікації в державній системі сертифікації та послуги з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Надання послуги по повірці та метрологічній атестації засобів вимірювальної техніки. Проведення атестації вимірювальних лабораторій. Проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки. Розроблення проектів стандартів та технічних умов та їх перевірка на замовлення суб’єктів господарювання.

вул. Арсенія Тарковського, буд. 1, м. Кропивницький, 25015

17.00 15.10.2020

26.10.2020

24.11.2020

2

Державне підприємство “Полтавський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації”

Надання послуг з сертифікації в державній системі сертифікації та послуг з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Надання послуг по повірці та метрологічній атестації засобів вимірювальної техніки. Проведення атестації вимірювальних лабораторій. Проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки. Розроблення проектів стандартів та технічних умов та їх перевірка на замовлення суб’єктів господарювання.

вул. Генерала Духова, буд. 16, м. Полтава, 36029

17.00 15.10.2020

26.10.2020

24.11.2020

3

Державне підприємство “Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

Надання послуг з сертифікації в державній системі сертифікації та послуг з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Надання послуг по повірці та метрологічній атестації засобів вимірювальної техніки. Проведення атестації вимірювальних лабораторій. Проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки. Розроблення проектів стандартів та технічних умов та їх перевірка на замовлення суб’єктів господарювання.

вул. Харківська, буд. 101, м. Суми, 40007

17.00 15.10.2020

26.10.2020

24.11.2020

4

Державне підприємство “Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

Надання послуг з сертифікації в державній системі сертифікації та послуг з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Надання послуг по повірці та метрологічній атестації засобів вимірювальної техніки. Проведення атестації вимірювальних лабораторій. Проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки. Розроблення проектів стандартів та технічних умов та їх перевірка на замовлення суб’єктів господарювання.

вул. Мироносицька, буд.36, м. Харків, 61002

17.00 15.10.2020

26.10.2020

24.11.2020

5

Державне підприємство “Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

Надання послуг з сертифікації в державній системі сертифікації та послуг з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Надання послуг по повірці та метрологічній атестації засобів вимірювальної техніки. Проведення атестації вимірювальних лабораторій. Проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки. Розроблення проектів стандартів та технічних умов та їх перевірка на замовлення суб’єктів господарювання.

вул. Смольна, буд. 134А, м. Херсон, 73000

17.00 15.10.2020

26.10.2020

24.11.2020

6

Державне підприємство “Орган з сертифікації ОС “Крантест”

Надання послуг з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів та здійснення підприємницької діяльності.

вул. Академіка Філатова, буд. 1, м. Одеса, 65080

17.00 15.10.2020

26.10.2020

24.11.2020

7

Державне підприємство “Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання”

Здійснення виробничої, підприємницької, науково-технічної, науково-дослідної та науково-організаційної діяльності щодо випробувань, надання послуг з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів, проведення робіт з сертифікації теплотехнічного, електричного, санітарно-технічного, механічного, електромеханічного обладнання промислового та побутового призначення, органічних видів палива, а також робіт з сертифікації систем управління якістю та інших систем управління.

вул. Любченка, буд. 15, м. Київ, 03150

17.00 15.10.2020

26.10.2020

24.11.2020

8

Державне підприємство “Науково-технічний центр “Станкосерт”

Здійснення виробничої, підприємницької, науково-технічної, науково-дослідної та науково-організаційної діяльності

пров. Онілової, буд. 16, м. Одеса, 65011

17.00 15.10.2020

26.10.2020

24.11.2020

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності:

 • вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • стаж роботи на посадах керівників – не менше 3 років.

Повинен знати:

 • принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • перспективи та тенденції розвитку відповідної галузі;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етики ділового спілкування та ведення переговорів.

9

Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”

Виконання функцій Національного органу стандартизації. Координація робіт із розроблення та прийняття національних стандартів. Прийняття національних стандартів. Підготовка програми робіт з національної стандартизації. Координація діяльності технічних комітетів стандартизації. Підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів в сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності.

вул. Святошинська, б. 2, м. Київ, 03115

17.00 15.10.2020

26.10.2020

24.11.2020

Вимоги до претендентів на посаду керівника національного органу стандартизації (державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”)

 • громадянство України та проживання в Україні останні п’ять років;
 • вища освіта;
 • загальний стаж роботи на керівних посадах не менш як три роки;
 • досвід роботи у сфері стандартизації не менш як п’ять років;
 • відсутність не погашеної або не знятої судимості за вчинення злочину.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).
 • Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

- поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

- шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

- конкурентні переваги претендента.

Інформація для підготовки конкурсних пропозицій розміщена на офіційному веб-сайті Мінекономіки в рубриці “Реформа держпідприємств”, розділі “Фінансова звітність підприємств”.

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 14 календарних днів після оприлюднення оголошення (до 17.00 15 жовтня 2020 року).

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, кім. 440; телефон для довідок: 200-45-30.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: personal@me.gov.ua.

Телефони для довідок з питань фінансово-економічного стану підприємства: 596-67-08.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2.

 

02.09.2020 | 17:17

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора

НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ”

Відповідно до статті 9 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оголошує про проведення конкурсу на посаду генерального директора НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ” (вул. Мироносицька, 42, м. Харків, 61002).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту у сфері метрології, стандартизації чи оцінки відповідності, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше як 10 років та досвід роботи на керівних посадах у сфері метрології та метрологічної діяльності, стандартизації, оцінки відповідності та захисту прав споживачі не менше як п’ять років.

Строк подання документів – два місяці з дня опублікування оголошення (до 17.00 02 листопада 2020 року).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я керівника уповноваженого органу управління, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000, № 39, ст. 1656);
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Документи надсилати на адресу: Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Телефон для довідок: 200-45-30; адреса електронної пошти: personal@me.gov.ua.

Вибори генерального директора наукової установи відбудуться 20 листопада 2020 року у приміщені НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ”.

 

15.07.2020 | 16:40

Мінекономіки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 65, та наказу Мінекономіки від 06.07.2020 р. № 1278 оголошує конкурсний відбір членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”.

Найменування товариства:  Приватне акціонерне товариство “Експортно-кредитне агентство” (далі – Товариство)

Місцезнаходження товариства: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28.

Основні напрями діяльності Підприємства:

1) страхування та перестрахування:

 • експортних кредитів, наданих банками-кредиторами українському експортеру, від комерційних та некомерційних ризиків;
 • зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів, від комерційних або некомерційних ризиків;
 • експортних кредитів, наданих іноземному покупцю або банку іноземного покупця банками-кредиторами, від комерційних та некомерційних ризиків;
 • прямих інвестицій з України, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, від некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі втрати інвестицій або їх частини;
 • акредитивів, підтверджених банком українського експортера, від комерційних та некомерційних ризиків;
 • договірних банківських гарантій;

2) надання гарантій;

3) участь у виконанні програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами;

4) консультаційна діяльність;

5) інші види діяльності, які передбачені законодавством та не суперечать меті діяльності товариства.

Сфера компетенції, якою повинні володіти члени наглядової ради Товариства:

 • управління ризиками;
 • стратегічне управління;
 • договірна діяльність.

Вимоги до претендентів

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту, зокрема (але не обмежуючись) в одній із наступних галузей знань: “Соціальні та поведінкові науки”, “Управління та адміністрування”, “Публічне управління та адміністрування”, “Право”, “Міжнародні відносини”;
 • загальний стаж роботи не менше 10 років, наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне або оперативне управління) не менше ніж п’ять років або стаж на керівних посадах державної служби не менше ніж п’ять років;
 • бездоганна ділова репутація: сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її професійної діяльності вимогам законодавства, про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду; відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;
 • наявність досвіду співпраці з міжнародними, іноземними організаціями та/або наявність досвіду щодо страхування, перестрахування та гарантування зовнішньоторговельних контрактів та/або наявність досвіду розробки та впровадження стратегії розвитку підприємства/організації;
 • вільно володіти українською та англійською мовами.

Очікувані функції членів наглядової ради Товариства:

 • підготовка пропозицій до проекту стратегії розвитку Товариства, а також проектів інших рішень, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства;
 • впровадження ключових показників ефективності роботи Товариства, що забезпечать досягнення стратегічних цілей, та моніторинг їх досягнення;
 • аналіз та контроль реалізації стратегії розвитку Товариства та контроль впровадження необхідних змін;
 • пропозицій щодо тарифної політики Товариства;
 • формування політики сталого розвитку та моніторинг її дотримання;
 • визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, зокрема систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю;
 • здійснення контролю за ефективністю управління Товариством та впровадження відповідних заходів при необхідності;
 • впровадження незалежного аудиту.

Професійні компетенції члена наглядової ради за сферами компетенції:

Управління ризиками:

 • навички аналізу та оцінки ризиків, аналізу причин та умов, що призвели до виникнення ризику, за результатами такого аналізу підготовка пропозицій щодо розробки/доповнення профілів ризику та інших заходів (інструментів) з управління ризиками;
 • вміння прогнозувати та аналізувати зовнішні та внутрішні ризики діяльності Товариства та оцінювати потенційний вплив на його фінансовий результат;
 • досвід розробки планів реагування на можливі фінансові, технологічні, ринкові ризики для мінімізації втрат Товариства;
 • досвід впровадження ризик-менеджменту на підприємстві.

Стратегічне управління:

 • розуміння сутності, етапів розвитку, основні елементи та стадії процесу стратегічного управління, його особливості в сучасних умовах;
 • володіння методами стратегічного аналізу, бізнес-планування, бізнес-аналізу;
 • наявність стратегічного бачення розвитку підприємства в умовах обмежених ресурсів;
 • уміння проводити портфельний аналіз стратегічного управління у сфері страхування та перестрахування;
 • досвід розробки стратегічних планів підприємства та їх впровадження;
 • розуміння та вміння критично оцінювати існуючий бізнес (ринкове середовище, бізнес модель, бізнес ризики, потреби клієнтів, галузеву специфіку тощо).

Договірна діяльність:

 • здатність налагоджувати ефективні комунікативні зв'язки між усіма суб'єктами, що беруть участь у процесі укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
 • уміння аналізувати зовнішньоекономічні договори (контракти), виявляти переваги та недоліки умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

 • заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я голови постійно діючої комісії для конкурсного відбору членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” Качки Т. А.

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я, по батькові претендента – повністю, адреса реєстрації претендента, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), погодження/непогодження щодо розголошення документів, поданих претендентами, після завершення конкурсного відбору тощо.

Разом із заявою:

 • копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • рекомендації (за наявності);
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради Товариства (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити обґрунтування зацікавленістю даною вакансією);
 • пропозиції щодо стратегії розвитку Товариства;
 • інформацію щодо членства в інших наглядових радах (у разі якщо є членом наглядових рад).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Заяви та документи щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 15 календарних днів після дати оприлюднення даного оголошення (до 30 липня 2020 року).

Заяви та документи приймаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Мінекономіки, комісія для конкурсного відбору членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”.

Заяви та документи надсилаються на електронну пошту: terpytskyi@me.gov.ua   

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 

(044) 200-44-73,  terpytskyi@me.gov.ua   

Конкурсний відбір починається 4 вересня 2020 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному сайті Мінекономіки до 7 жовтня 2020 року.

 

12.06.2020 | 10:15

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції”

Наказом Мінекономіки від 03.06.2020 № 1044 “Про скасування наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 12.02.2020 № 213” на підставі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 20 вересня 2019 року № 640/9293/19 скасовано наказ Мінекономіки від 12.02.2020 № 213 “Про оголошення конкурсного відбору керівника державного підприємства “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції”.

 

18.03.2020 | 16:30

З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19”, повідомляємо про тимчасове зупинення строку конкурсного відбору керівника державного підприємства “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції” з 12 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року.

Про новий строк конкурсного відбору керівника державного підприємства “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції” буде повідомлено додатково.

 

12.02.2020 | 17:45

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 Мінекономіки оголошує конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції”, яке належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Державне підприємство Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції 

Адреса: вул. Стельмаха, буд. 6А, м. Київ, 03040

Основні напрями діяльності: визначення показників безпечності, якості сільгосппродукції, наявності або відсутності  в них ГМО відповідно до Галузі акредитації; проведення арбітражних визначень якості зерна та продуктів його переробки; проведення робіт із визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу інших категорій насіння і садивного матеріалу та здійснення інших видів діяльності, передбачених Статутом Підприємства.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки:

 • вища освіта відповідного напряму підготовки;
 • стаж роботи на керівних посадах – не менше 3 років.

Повинен знати (володіти):

 • принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • перспективи та тенденції розвитку відповідної галузі;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етики ділового спілкування та ведення переговорів;
 • лідерські навички, стратегічне бачення, управління змінами, управлінську ефективність.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).
 • Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

- поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

- шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

- конкурентні переваги претендента.

Інформація для підготовки конкурсних пропозицій розміщена на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в рубриці “Реформа держпідприємств”, розділі “Фінансова звітність підприємств”.

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 14 календарних днів після оприлюднення оголошення (до 18.00 26 лютого 2020 року).

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, кім. 440; телефон для довідок: 200-45-30.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: personal@me.gov.ua.

Телефони для довідок з питань фінансово-економічного стану підприємства:    596-67-08.

Конкурсний відбір починається 03 березня 2020 року та закінчується 23 березня 2020 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2