Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 «Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України»
11.11.2020 | 17:08 | Департамент аграрної політики.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 «Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Цілями державного регулювання є забезпечення вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» щодо забезпечення порядку надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання суб’єктами господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 21 листопада 2019 по 09 жовтня 2020 року.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження щодо кількості суб’єктів господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, на яких прямо чи опосередковано впливає дія акта, кількості переданих до Держкартгеофонду матеріалів виконаних топографо-геодезичних і картографічних робіт.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалось базове відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності

Періодичне відстеження

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

2 927

Кількість переданих до Держкартгеофонду матеріалів виконаних топографо-геодезичних і картографічних робіт

Відповідно до облікових даних Держкартгеофонду, передано 1336 номенклатурних аркушів топографічних планів масштабу 1:5000, 1:2000 та 1:1000

Якісні показники, за якими здійснювалось періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності

Періодичне відстеження

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено на офіційних вебсайтах Мінекономіки та Держгеокадастру. Пропозицій та зауважень не надходило

Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, не змінився

Цей акт не регулює надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів та не має впливу на них.

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація Постанови забезпечує виконання вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

На підставі результатів періодичного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація є необхідною умовою щодо правових засад надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання, що підвищує ефективність використання результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт до рівня реальних потреб держави та стимулює розвиток ринку картографо-геодезичних і геоінформаційних послуг.

Регуляторний акт цілком досягає визначених цілей.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2