Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Мінекономрозвитку від 15.09.2015 № 1144 "Про затвердження Порядку зберігання та застосування національних еталонів", зареєстрований в Мін’юсті 30.09.2015 за № 1159/27604
05.11.2020 | 09:53 | Департамент технічного регулювання та метрології.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2015 № 1144 "Про затвердження Порядку зберігання та застосування національних еталонів", зареєстрований в Мін’юсті 30.09.2015 за № 1159/27604 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття наказу є реалізація частини шостої статті 6 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та визначення порядку зберігання та застосування національних еталонів.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 21.09.2020  по 19.10.2020

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом збирання статистичних даних, одержання пропозицій до нього, їх аналізу стосовно необхідності внесення змін до нього.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники  результативності

Базове відстеження

 2016 рік

Повторне відстеження

2017 рік

Періодичне відстеження

2020 рік

Кількість організацій-зберігачів еталонів

4

4

4

Кількість національних еталонів, до яких застосовано регуляторний акт

69

69

79

Кількість національних еталонів, що відповідають умовам зберігання та застосування

69

69

79

Кількість національних еталонів, що не відповідають умовам зберігання та застосування

Кількість прийнятих рішень організацією-зберігачем еталону про призупинення функціонування національного еталона до усунення встановлених невідповідностей

За період виконання заходів з відстеження пропозицій та зауважень від заінтересованих сторін до положень наказу не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта, можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Реалізація наказу дозволяє забезпечити постійний моніторингу за додержанням порядку зберігання та застосування національних еталонів для підтвердження стабільності метрологічних характеристик еталонів протягом їх функціонування.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2