Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 398 "Про затвердження Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів"
05.11.2020 | 14:42 | Департамент технічного регулювання та метрології.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 398 "Про затвердження Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів" (далі – постанова № 398).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття постанови № 398 є реалізація частини другої та четвертої  статті 6 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі – Закон про метрологію) та визначення порядку та критеріїв надання первинним і вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу  національних еталонів.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 21.09.2020  по 19.10.2020

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом збирання статистичних даних, одержання пропозицій до нього, їх аналізу стосовно необхідності внесення змін до нього.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники  результативності

Базове відстеження

2016 рік

Повторне відстеження

2017 рік

Періодичне відстеження

2020 рік

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта

4

4

4

Рівень поінформованості щодо положень регуляторного акта достатньо високий. Постанову опубліковано в "Офіційному віснику України" від 30.06.2015 (2015 р., № 49, стор. 27, стаття 1576, код акту 77377/2015) та оприлюднено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.

Протягом 2018-2019 років та I-го півріччя 2020 року звернень від суб’єктів господарювання щодо необхідності приведення постанови у відповідність з принципами державної регуляторної політики не надходило.

Водночас 03.07.2019 набрали чинності зміни до частини другої статті 6 Закону про метрологію внесені Законом України від 06.06.2019 № 2740-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання" щодо позбавлення еталона статусу національного.

З огляду на викладене, до постанови № 398 внесено зміну, якою визначено порядок позбавлення еталона статусу національного (постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1032).

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта, можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Реалізація постанови дозволить відповідно до порядку та критеріїв, надати первинним і вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статут національних еталонів і позбавити цього статусу.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2