Головна / Публічні закупівлі / Міжнародна діяльність
Меню

Міжнародна діяльність у сфері публічних закупівель

В рамках міжнародної діяльності департамент сфери публічних закупівель працює в наступних напрямах:

Здійснює міжнародне співробітництво в сфері публічних закупівель.

Департамент сфери публічних закупівель тісно співпрацює з багатьма міжнародними партнерами та організаціями, в тому числі з Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD),  Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (EBRD), Світовим Банком (WB), Програмою розвитку комерційного права Міністерства торгівлі США (CLDP), Програмою ЄС-ОЕСР SIGMA, Проектом «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS Project), Корейською програмою обміну знаннями (KSP), Партнерством по відкритим контрактам (Open Contracting Partnership (OCP) тощо.

Слід зазначити, що протягом 2020 р. департаментом узгоджено та розпочато два важливих міжнародних проєкти:

- Проєкт Світового Банку ”Розвиток зелених державних закупівель в Україні”. Проєкт фінансується за рахунок Цільового фонду SECO (Швейцарія) “Управління зміною клімату” та започаткований з метою розробки методології, пояснень, настанов щодо використання зелених закупівель в Україні, а також визначення типових екологічних критеріїв для оцінки життєвого циклу, які повинні підтвердити "екологічність" продукції.

- Спільно з Корейською програмою обміну знаннями, що фінансується Міністерством економіки та фінансів Республіки Корея розпочато проєкт “E-Procurement”. Цей проєкт спрямований на обмін знаннями щодо функціонування корейської системи електронних закупівель KONEPS та розробку пропозицій щодо вдосконалення української системи закупівель “ProZorro”.

- У 2021 році, за підтримки Європейського Союзу, розпочав роботу міжнародний проєкт технічної допомоги “Підтримка реформи публічних закупівель в Україні” (далі – Проєкт). Метою Проєкту є посилення системи публічних закупівель в Україні та забезпечення її ефективного функціонування, відповідно до міжнародних стандартів прозорості, доступності, стійкості і конкурентоспроможності.

Забезпечує захист національних інтересів та інтересів українського бізнесу на ринках державних закупівель країн-учасниць Угоди СОТ про державні закупівлі, а також країн, що мають намір приєднатись до Угоди. Здійснює роботу української сторони в Комітеті СОТ про державні закупівлі.

Україна з 2016 року приєдналась до багатосторонньої Угоди про державні закупівлі в рамках Світової Організації Торгівлі. Ця багатостороння угода регулює здійснення закупівель товарів та послуг державними органами сторін Угоди на основі принципів відкритості, прозорості та недискримінації. Після приєднання до угоди українські учасники отримали право брати участь у державних закупівлях сорока п’яти країн-учасниць цієї угоди. На сьогодні це вже 48 країн, і серед них - Сполучені Штати Америки, Японія, країни ЄС, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія тощо. Загальний обсяг ринку державних закупівель, охоплений цією Угодою, оцінюється в 1,7 трильйона доларів США щорічно. Можна сказати, що приєднання до цієї Угоди відкрило найпростіший шлях для експорту вітчизняних товарів і все, що для цього потрібно  -  знайти цікавий для участі тендер в певній країні, оформити та подати належним чином документи, взяти участь в тендері та виграти його.

Забезпечує діяльність в рамках Робочої програми Комітету СОТ з державних закупівель “Зі збору та звітності статистичних даних” (Work Programme on collection and reporting of statistical data).

В рамках роботи в Комітеті СОТ з державних закупівель у лютому 2019 р. Україну визначено головуючою країною Робочої програми зі збору та звітності статистичних даних (Work Programme on collection and reporting of statistical data). Слід зазначити, що Україна вперше очолила Робочу програму СОТ. Країною-попередником, що головувала цією Програмою, виступали США. Робота цієї Програми направлена на формування пропозицій щодо певної уніфікації форми подання щорічної статистичної звітності країнами-членами Угоди про державні закупівлі.

Вивчає, узагальнює та обмінюється кращою міжнародною практикою та досвідом  з іноземними партнерами щодо здійснення публічних закупівель.

Серед найважливіших заходів слід відзначити:

- Міжнародну конференцію щодо публічних закупівель на тему “Реформування публічних закупівель в Україні — нові досягнення, перешкоди та виклики”, яка відбулася у грудні 2016 року.

- “Тиждень цілісності” світового форуму OECD (29 - 31 березня 2017 р.). В рамках зазначеного заходу відбулись чергові засідання організації Contracting 5 та Світовий форум OECD з антикорупційних питань та чесності. Під час заходу були обговорені питання щодо майбутніх узгоджених дій членами-країнами Contracting 5 стосовно розвитку та просування принципів відкритих стандартів даних у світі (OCDS).

- Найбільший світовий Форум із закупівель, професійної етики, управління та відкритості (Procurement, Integrity, Management, and Openness (PRIMO) Forum), який проходив з 23 по 25 травня 2017 року, та організаторами якого були Мінекономрозвитку у співпраці зі Світовим банком та іншими міжнародними фінансовими організаціями. Учасниками події стали близько 90 експертів: урядовці, відповідальні за державні закупівлі та боротьбу з корупцією з 25 країн світу, керівництво Світового банку, ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій.

- Другу регіональну Конференцію східного регіону Європи з питань публічних закупівель, яка проходила з 29 - 30 травня 2018 року за участі представників України, Молдови, Грузії, Вірменії та Азербайджану. Основною метою конференції було ознайомлення учасників з перебігом останніх подій у сфері публічних закупівель ЄС, а також тенденціями, досягненнями і викликами у цій сфері в регіоні.

- Регіональний семінар СОТ з державних закупівель для представників з Центральної і Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, який відбувся 10-12 грудня 2019 року у м. Відень, Австрійська Республіка.

- Політичну сесію «Стратегії регулювання державних закупівель для соціального, екологічного та економічного розвитку національних і регіональних ринків», яка відбулась 13 грудня 2019 року у м. Відень, Австрійська Республіка.

- Річну координаційну зустріч ENI CBC (European Neighbourhood Instrument Cross Border Cooperation в якій в червні 2020 року представники департаменту прийняли участь з доповіддю «Новий Закон України «Про публічні закупівлі»;

­­‑ “The Working Party on Leading Practitioners of Public Procurement”, організатором якої виступила ОЕСР, та в якій 28 жовтня 2020 року прийнято участь в робочій онлайн зустрічі. Мета зустрічі: обмін найкращими практиками щодо посилення відповідальності ведення бізнесу, шляхи використання державних закупівель задля сталого розвитку та покращення ланцюгів поставок, а також презентація проєкту звіту ОЕСР “Leveraging responsible business conduct through public procurement”.


Відділ міжнародної діяльності: (044) 596-67-22

https://freegeoip.net/json