UA | EN
Doing Business

Рейтинг Світового банку “Doing Business (далі – Рейтинг) це:

  • інтегрований показник легкості ведення бізнесу в країні;
  • результат щорічного дослідження, що оцінює простоту ведення підприємницької діяльності за десятьма показниками у 190 країнах світу.

Компоненти Рейтингу оцінюють нормативні акти, що регулюють діяльність малих і середніх підприємств протягом усього життєвого циклу, та їх фактичне використання на практиці.

Реалізація проєкту Рейтинг “Doing Business” почалася у 2002 році. Перша доповідь, яку було опубліковано у 2003 році, охоплювала 5 наборів показників за 133 країнами.

Базою для зняття показників є 12 місячний період з травня минулого року по квітень поточного. Наприкінці жовтня поточного року публікується Рейтинг на наступний рік. Тобто фактично Рейтинг це прогноз на наступний рік за результатами оцінювання показників за половину поточного та половину попереднього років.

В межах розрахунків Рейтингу проводиться аналіз правових норм, що застосовуються у відношенні приватних підприємств по 12 сферах (показниках) їх життєвого циклу. Для розрахунків Рейтингу “Doing Business – 2020” десять з них були включені до сукупного рейтингу сприятливості умов ведення бізнесу: “створення підприємств”, “отримання дозволів на будівництво”, “підключення до системи електропостачання”, “реєстрація власності”, “отримання кредитів”, “захист міноритарних інвесторів”, “оподаткування”, “міжнародна торгівля”, “забезпечення виконання контрактів”, “вирішення питання неплатоспроможності”. “Doing Business” також вимірює “Наймання робочої сили” і “Укладення контрактів з урядом” - показники, які не увійшли до Рейтингу “Doing Business – 2020”.

Рейтинг “Doing Business” є інструментом для вимірювання:

  • Сприятливості бізнес-клімату. Тобто наскільки просто, легко, швидко та недорого можна започаткувати та вести бізнес. Уникнення надмірного втручання у ведення бізнесу та спрощення регулювання сприяє створенню сприятливих умов для зростання МСБ та розвитку чесної конкуренції.
  • Рівню підприємницької активності та рівню корупції. Як правило, країни с хорошим Рейтингом “Doing Business” мають більш високий рівень підприємницької активності та більш низький рівень корупції.
  • Рівню конкурентоздатності країни. Впровадження кращих світових практик з регулювання та поліпшення позиції країни веде до зростання економіки та покращення стандартів життя населення, як то створення нових робочих місць, зростання доходів.

Також Рейтинг “Doing Business” є:

  • Сигналом для інвесторів. Рейтинг використовується міжнародними інвесторами при виборі країни для здійснення інвестицій. Країни, які займають вищі місця в рейтингу, зазвичай залучають більше прямих іноземних інвестицій.
  • Інструкцією для Уряду. Аналіз даних за напрямами Рейтингу дозволяє порівняти умови регулювання підприємницької діяльності між країнами і в динаміці, тим самим проект “Doing Business” спонукає країни до більш ефективного регулювання та забезпечує вимірні орієнтири для проведення реформ. Тобто дозволяє визначити пріоритетні сфери для проведення регуляторних реформ.

Заходи щодо підвищення позицій України у Рейтингу “Doing Business” здійснюються в рамках виконання плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” (“Doing Business”), затвердженого розпорядженням Уряду від 04.12.2019 № 1413 (далі – План дій).

Підвищення позиції України в цьому Рейтингу є одним з ключових завдань для Уряду, визначених Указом Президента України від  08.11.2019 № 837 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”.

Динаміку позицій України у рейтингу “Doing Business” за 2012-2020 роки представлено на графіку.

 

 

Як видно з цього графіку, позиція України різними темпами, але незмінно зростає. При цьому якщо до 2016 року Україна мала значне зростання (на 13-25 позицій) але темпи знижувалися, то починаючи з 2016 року намітилася тенденція поступового збільшення кількості сходинок, які Україна долає щороку.

Загальне місце України у цьому Рейтингу та показники за десятьма напрямами наведено у таблиці.

Ключові показники

Doing Business

2019 рейтинг

Doing Business

2020 рейтинг

Зміни

Рейтинг легкості ведення бізнесу

71

64

+7

за показниками

 

 

 

 

реєстрація підприємств

56

61

-5

забезпечення виконання контрактів

57

63

-6

кредитування

32

37

-5

захист міноритарних інвесторів

72

45

+27

врегулювання питання щодо неплатоспроможності

145

146

-1

підключення до електромереж

135

128

+7

отримання дозволів на будівництво

30

20

+10

реєстрація власності

63

61

+2

міжнародна торгівля

78

74

+4

оподаткування

54

65

-11

При підвищенні загального рейтингу на 7 позицій, Україна продемонструвала зростання за п’ятьма індикаторами:

- “захист інвесторів” + 27 позицій (з 72 на 45). Посилено захист міноритарних інвесторів, шляхом запровадження вимоги більш докладного розкриття інформації про операції з зацікавленими сторонами;

- “отримання дозволів на будівництво” + 10 (з 30 на 20). Спрощено процес отримання дозволів на будівництво, за рахунок усунення вимоги щодо найму зовнішнього спостерігача і запровадження системи онлайн-повідомлень. Також здешевлено отримання дозволу на будівництво завдяки зменшенню внеску до Київської міської ради;

- “підключення до електромереж” + 7 (з 135 на 128). Спрощено процес отримання електроенергії за рахунок оптимізації випуску технічних умов і запровадження системи географічної інформації. Також підвищено надійність енергопостачання, шляхом запровадження механізму компенсації за відключення;

- “міжнародна торгівля” + 4 (з 78 на 74). Скорочено час на імпорт завдяки спрощенню вимог сертифікації відповідності для автозапчастин;

- “реєстрація власності” + 2 (з 63 на 61). Спрощено реєстрацію власності за рахунок підвищення прозорості системи управління земельними ресурсами.

За п’ятьма іншими напрямами, на жаль, було проведено недостатньо реформ, тому відбулося зниження позицій України:

- “оподаткування” -11 місць (з 54 на 65);

- “забезпечення виконання контрактів -6 місць (з 57 на 63);

- “реєстрація підприємств” -5 місць (з 56 на 61);

- “отримання кредитів” -5 місць (з 32 на 37);

- “врегулювання питання щодо неплатоспроможності” -1 місце (з 145 на 146).

Україна здійснює багато реформ для покращення бізнес-клімату, але на її загальну позицію в Рейтингу впливають й істотні позитивні зміни в інших країнах, адже багато з них у своїх внутрішніх регулюваннях орієнтуються на рейтинг “Doing Business”. Так, за статистикою Світового банку в межах Рейтингу було впроваджено понад 3800 реформ.

З травня 2018 по травень 2019 років 115 країн запровадили 294 реформи, які поліпшують регулювання у всіх сферах, вимірюваних для рейтингу “Doing Business”.

За інформацією з сайту Світового банку серед країн, які досягли найкращих результатів щодо поліпшення показників в “Doing Business - 2020”, зокрема, Саудівська Аравія, Йорданія, Того, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Китай, Індія і Нігерія. На долю цих країн припадає п'ята частина усіх реформ в напрямі покращення бізнес клімату, здійснених з 2018 по 2019 рік.

Водночас повідомляємо, що Група Світового банку 27.08.2020 зробила заяву стосовно доповіді “Doing Business”.

Зокрема із заяви відомо, що у зв’язку зі змінами даних в доповідях “Doing Business - 2018” та “Doing Business - 2020”, які було опубліковано в жовтні 2017 та 2019 років, відповідно, повідомлялось про низку невідповідностей.

У зв’язку з цим Група Світового банку негайно вдається до наступних дій:

- проведення комплексного системного аналізу та оцінювання змін даних, які відбулися після інституціонального процесу огляду за п’ятьма останніми доповідями “Doing Business”;

- проведення відділом незалежного аудиту Групи Світового банку аудиту процесів збору і аналізу даних для дослідження “Doing Business”, а також проведення перевірки методології забезпечення оцінки достовірності даних.

За результатами буде вжито належних заходів, зокрема щодо внесення низки ретроспективних змін у дані тих країн, які найбільше зазнали впливу зазначених невідповідностей.

На час проведення цієї перевірки публікацію доповіді “Doing Business” буде призупинено.

З повним текстом заяви можна ознайомитися за посиланням.

На сьогодні Україна залишається на провідних місцях у світі за темпами зростання показників у рейтингу. Проте цьогорічні +7 пунктів – це недостатньо для потенціалу України, яка у найближчі рік-два могла б увійти у ТОП-30 рейтингу. Для цього потрібно зосередити зусилля на прийнятті відповідних рішень.

Так 20.09.2019 прийнято розроблений Мінекономіки Закон України № 132 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні”, який міг би підняти Україну на декілька сходинок у рейтингу “Doing Business – 2021” за низкою напрямів.

Разом з цим, за показником врегулювання питання щодо неплатоспроможності Україна посідає 146 місце, підключення до електромереж, не дивлячись на поліпшення, залишається на низькому 128 місці.

В цьому контексті фокус уваги органів влади зосереджено на оперативному розробленні та прийнятті нових рішень за напрямами, які цього потребують.

Водночас ураховуючи поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 багатьма країнами світу, у тому числі й Україною, та з огляду на очікувану економічну кризу вбачається, що попри зусилля Парламенту та Уряду з прийняття та впровадження відповідних регулювань, наразі важко прогнозувати суттєве підвищення позиції України в Рейтингу.

За результатами ІІІ кварталу 2020 року станом на 31.10.2020 виконано порядку 30% завдань Плану дій.

Зокрема реалізовано такі заходи з виконання Плану дій:

1. Прийнято два закони України:

- № 466-IX від 16.01.2020 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві”;

- № 554-IX від 13.04.2020 “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”.

2. Прийнято у першому читанні два законопроекти:

- 16.06.2020 “Про акціонерні товариства” (реєстр. № 2493);

- 15.07.2020 “Про медіацію” (реєстр. № 3504).

3. Прийнято постанови Кабінету Міністрів України від:

- 12.02.2020 № 188 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413”;

- 29.04.2020 № 321 “Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади”;

- 01.07.2020 № 559 “Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва”.

4. Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2020. № 565 “Про затвердження плану заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва”.

5. Міністерством юстиції України видано накази від:

- 13.01.2020 № 109/5 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.01.2020 за № 54/34337);

- 20.03.2020 № 1162/5 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.03.2020 за № 295/34578);

- 19.05.2020 № 1716/5 “Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.05.2020 за № 454/347376).

6. Прийнято накази Міністерства фінансів України від 09.06.2020:

- № 281 “Про затвердження Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України” (зареєстровано в Мін’юсті України 22.06.2020 за № 549/34832 та № 550/34833);

- № 282 “Про внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону” (зареєстровано в Мін’юсті України 22.06.2020 за № 548/34831).

7. Державною митною службою України видано накази від:

- 23.01.2020 № 23 “Про утворення Експертної комісії із застосування системи управління ризиками в Державній митній службі України”;

- 11.02.2020 № 49 “Про затвердження Порядку роботи з модулем “Попередні МВД” АСМО “Інспектор”;

- 11.02.2020 № 50 “Про затвердження Порядку опрацювання доручень на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення”.

8. НКРЕКП прийняла:

- постанову від 24.06.2020 № 1209 “Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу”;

- наказ від  15.09.2020 № 32 “Про створення робочої групи” (опрацювання питань, які виникають під час надання/ отримання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж).

9. Державною судовою адміністрацією України видано наказ від  01.06.2020 № 247 “Про запровадження в дослідну експлуатацію підсистем “Електронний суд” та “Електронний кабінет””.

Крім того, на виконання пункту 2 Плану дій низкою державних органів повідомлено, що з метою зупинення практики вимагання проставляння відбитка печатки та нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, коли така вимога не встановлена законом, внесено відповідні зміни до власних нормативно-правових актів (НБУ, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР), а також проводиться робота щодо внесення таких змін (Держенергоефективності, Держгеонадрами, Антимонопольним комітетом, Укрдержархівом).

Інформація з виконання Плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” (“Doing Business”), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1413 станом на 31.10.2020