Звіт про виконання органами державного ринкового нагляду секторальних планів державного ринкового нагляду за 2016 рік

І. Загальна частина

Ринковий нагляд здійснюється державою з метою вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо продукції, яка становить загрозу суспільним інтересам з відповідним інформуванням про це громадськості (при умові використання такої продукції за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні).

Правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду встановлені Законами України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” (далі – Закон про ринковий нагляд), “Про загальну безпечність нехарчової продукції” та іншими нормативно-правовими актами.

Забезпечення здійснення державного ринкового нагляду покладено на відповідні органи державного ринкового нагляду (далі – органи ринкового нагляду). Сфера відповідальності кожного органу ринкового нагляду встановлюється Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 573 “Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності”).

Органи ринкового нагляду здійснюють свою діяльність відповідно до секторальних планів ринкового нагляду (далі – секторальний план), які щорічно ними затверджуються.

До секторального плану включаються види продукції відповідно до сфер відповідальності органів ринкового нагляду, при цьому визначається належність цих видів продукції до певного ступеня ризику.

Органи ринкового нагляду здійснюють свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок характеристик продукції.

Планові перевірки характеристик продукції проводяться у розповсюджувачів цієї продукції згідно із секторальними планами, а позаплановіу розповсюджувачів та виробників такої продукції за зверненнями споживачів (користувачів) відповідної продукції, а також органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), у яких міститься інформація про розповсюдження продукції, що завдала шкоди суспільним інтересам.

За результатами своєї діяльності органи ринкового нагляду щорічно готують звіти про виконання секторальних планів за попередній рік. Зазначені звіти не пізніше 1 квітня (року наступного за звітним):

  • оприлюднюються у друкованому ЗМІ та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органів ринкового нагляду;
  • направляються Мінекономрозвитку.

ІІ. Результати виконання органами ринкового нагляду секторальних планів за 2016 рік

Перелік та обсяг інформації, які повинні надати органи ринкового нагляду у звітах регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання».

Протягом 2016 року державний ринковий нагляд здійснювався 4-ма органами ринкового нагляду та їх територіальними органами, а саме:

- Держпрацею;

- Держлікслужбою;

- Держархбудінспекцією;

- Держпродспоживслужбою.

Упродовж 2016 року проведено загалом 1750 перевірок характеристик продукції, з яких:

1531 – планових перевірки характеристик продукції,

219 – позапланових перевірок характеристик продукції, з яких виїзних – 109, невиїзних – 110.

За результатами проведених перевірок характеристик продукції органами ринкового нагляду прийнято 872 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, з яких:

- 852 рішення про обмеження надання продукції на ринку;

- 17 рішень про заборону надання продукції на ринку (заборона надання продукції на ринку здебільшого стосувалась дитячого одягу та іграшок для дітей);

- 3 про вилучення продукції з обігу.

Інформацію щодо конкретних видів продукції щодо якої прийняті рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів органами ринкового нагляду не надано.

Під час проведення перевірки стану виконання суб’єктами господарювання рішень про вжиття ними обмежувальних (коригувальних) заходів органами ринкового нагляду прийнято:

  • 18 рішень про внесення змін (до попередніх рішень);
  • 671 рішення про скасування.

Таким чином, із 872 прийнятих органами ринкового нагляду рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів суб’єктами господарювання виконано 671 рішення.

З метою здійснення моніторингу результативності вжитих суб’єктами господарювання обмежувальних (корегувальних) заходів, проведено 60 перевірок характеристик відповідної продукції (згідно з секторальними планами) у її розповсюджувачів. Інформація про ефективність проведеного моніторингу органами ринкового нагляду відсутня.

Відповідно до Закону про ринковий нагляд органи ринкового нагляду здійснюють відбір та експертизу (випробування) зразків продукції (у разі якщо є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам).

Для проведення експертизи (випробування) відбиралася продукція, яка відноситься до підвищеного ступеня ризику, а саме: іграшки, дитячий одяг, текстильні вироби, обладнання електронне та електричне, лампи побутового використання тощо.

За результатами відбору було проведено 95 випробувань зразків нехарчової продукції, з них у 49 випадках встановлено невідповідність вимогам нормативних документів та прийнято 17 рішень про заборону надання (розповсюдження) продукції на ринку.

Протягом звітного періоду до органів ринкового нагляду повідомлення про припинення митного оформлення продукції (у разі наявності підстав вважати, що продукція становить серйозний ризик суспільним інтересам, відсутня або неналежне оформлення документації, неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам) від митних органів не надходили.

ІІІ. Рекомендації

За результатами аналізу інформації про виконання органами ринкового нагляду секторальних планів за 2016 рік слід зазначити, що оприлюднена на офіційних веб-сайтах органів інформація носить досить узагальнений характер, а саме, виключаєтеся можливість ідентифікувати продукцію щодо якої вжиті обмежувальні (корегувальні) заходи, а також її виробників та розповсюджувачів.

Для досягнення мети державного ринкового нагляду  інформування споживачів про продукцію, що є небезпечною, несе певні ризики та створює загрози суспільним інтересам має бути одним із пріоритетів в роботі органів ринкового нагляду.

Таким чином, діяльність органів ринкового нагляду доцільно в подальшому спрямувати на підвищення її ефективності та прозорості.