Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1216 “Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій”
14.04.2021 | 14:04 | Департамент сфери публічних закупівель

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018  № 1216 “Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій” (далі – постанова), набрала чинності – 15.03.2019.

2.Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3.Цілі прийняття акта

Основною метою постанови є створення правових умов для здійснення замовниками публічних закупівель за допомогою централізованих закупівельних організацій (далі – ЦЗО) згідно із вимогами Закону України “Про публічні закупівлі”, що сприятиме виконанню узятих Україною європейських зобов’язань в частині формування та імплементації нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, спрямованих на підвищення ефективності, професійності та централізації процесу публічних закупівель.

4.Строк виконання заходів з відстеження

З 01.03.2021 по 01.04.2021.

5.Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне відстеження.

6.Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом отримання зауважень та пропозицій до постанови, їх аналізу, а також шляхом збирання статистичних даних.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Постанову опубліковано в Офіційному віснику України від 29.03.2019 (2019 р., № 24, стор. 9, стаття 841, код акта 93807/2019), Урядовому кур’єрі від 15.03.2019 № 51 та оприлюднено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України за посиланням.

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію цього регуляторного акта не обмежується. На час здійснення відстеження визначено 4 централізовані закупівельні організації (далі – ЦЗО), а саме: державна установа “Професійні закупівлі”, комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради”, державне підприємство “Медичні закупівлі України” та державне підприємство “Українські спеціальні системи”.

На час здійснення відстеження в електронній системі закупівель ЦЗО укладено 32 договори про закупівлю в інтересах інших замовників, що становить 0,0006 % закупівель, які здійснюються в загальному обсязі закупівель. Відсоток економії за договорами про закупівлю, укладених ЦЗО в інтересах інших замовників становить – 10,69 %.

9.Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатом аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Реалізація постанови забезпечує належний рівень правових умов для здійснення замовниками публічних закупівель за допомогою ЦЗО.