Угоди про вільну торгівлю

Інформація щодо укладення угод про вільну торгівлю з окремими країнами світу та угрупованнями

Покращення торговельно-економічного співробітництва з окремими країнами чи групами країн, зокрема шляхом укладання угод про вільну торгівлю, є дієвим та ефективним інструментом сприяння зростанню експорту через лібералізацію доступу товарів та послуг на зовнішні ринки.

Водночас для України головною метою укладення угод про вільну торгівлю є забезпечення збалансованої тарифної політики, у тому числі, відносно чутливих груп товарів промисловості та сільського господарства, що має стати підґрунтям створення сприятливих умов для розвитку торговельно-економічного співробітництва.

Щодо Угоди про вільну торгівлю між  Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ)

Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (Швейцарія, Ліхтенштейн, Норвегія та Ісландія), укладена 24  червня 2010 р. в м. Рейк’явіку та ратифікована Законом України від 7 грудня 2011 р. №  4091-VI , набрала чинності 1 червня 2012 р. (далі – Угода).

Угода охоплює питання торгівлі товарами (промисловими, сільськогосподарськими, рибою і морською продукцією), послугами та врегулювання спорів.

З огляду на різний ступень економічного та соціального розвитку України та держав – членів ЄАВТ, в рамках Угоди застосовується принцип асиметричності зобов’язань Сторін, що дозволить нашій державі адаптувати торгівлю з державами ЄАВТ до умов вільної торгівлі.

Від реалізації цієї Угоди Україна очікує не тільки активізації двостороннього торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, але також сприяння залученню новітніх технологій та інновацій в економіку України та підвищення конкурентоспроможності українського експорту товарів і послуг до держав – членів ЄАВТ.

За розрахунками, зробленими Науково-дослідним економічним інститутом Мінекономрозвитку, в період до 2015 р. в результаті запровадження режиму вільної торгівлі між Україною та державами ЄАВТ очікується збільшення надходжень до Державного бюджету України на суму  до 16,5 млн. грн.

З метою інформування ділових кіл України про можливості, які відкриває Угода для українського бізнесу, 9  жовтня 2012 р. в м. Києві та 31 травня 2013 р. у м.  Донецьку Мінекономрозвитку спільно з Секретаріатом ЄАВТ за підтримки Торгово-промислової палати України і Донецької Торгово-промислової палати проведено семінари з питань торгівлі сільськогосподарською продукцією, санітарних і фітосанітарних норм, технічних стандартів і митних питань у рамках Угоди.

Крім того, з метою надання технічної і фінансової підтримки українській стороні для адаптації до нових умов торгівлі в рамках Угоди було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо Програми двостороннього співробітництва у сільському господарстві між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань, а також Спільну заяву Державного агентства рибного господарства України, Міністерства рибного та сільського господарства Ісландії та Міністерства рибного господарства та прибережних справ Норвегії про співробітництво у сфері рибного господарства. Зокрема, Урядом Швейцарії у січні 2012 р. започатковано проект міжнародної технічної допомоги “Покращення інвестиційного клімату в аграрному секторі України” тривалістю три роки та з бюджетом – 2 966 796 дол. США.

Довідково.

За даними Держстату зовнішньоторговельний оборот (ЗТО) товарами  між Україною та країнами-членами ЄАВТ у січні-грудні 2013 року становив 1 млрд. 666,4 млн. дол., що більше аналогічного періоду 2012 р. на 13,7% (на 201,3 млн. дол.). У торгівлі послугами відповідно склав 1 млрд. 434,3 млн. дол., що більше в 1,7 рази (на 599,0 млн. дол.). При цьому, обсяги експорту товарів з України до країн-членів ЄАВТ у 2013 році, порівнюючи з 2012 роком, збільшились на 19,1% і дорівнювали 284,2 млн. дол., а експорт послуг відповідно зріс у 1,7 рази і дорівнював 983,8 млн. дол. Обсяги імпорту товарів з країн-членів ЄАВТ у 2013 році збільшились на 12,7% і склали 1 млрд. 382,2 млн. дол., імпорт послуг відповідно зріс у 1,8 рази і склав 450,5 млн. дол.

Сальдо взаємної торгівлі товарами в 2013 році було негативним і становило    1 млрд. 98,1 млн. дол., погіршилося на 110,0 млн. дол. у порівнянні з попереднім роком. У торгівлі послугами сальдо склалось позитивним у сумі 533,4 млн. дол. та покращилось на 196,7 млн. дол..

У  2013 році в товарній структурі імпорту з країн-членів ЄАВТ домінували надходження: продукції АПК та харчової промисловості (31,6% від загального імпорту товарів з країн-членів ЄАВТ); різних промислових товарів (30,5%); продукції хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості (18,2%); машин та устаткування (12,3%).

У товарній структурі українського експорту до країн-членів ЄАВТ домінували поставки: продукції АПК та харчової промисловості (39,4% від загального експорту товарів до країн-членів ЄАВТ); різних промислових товарів (26,1%); машин та устаткування (16,3%); продукції хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості (7,6%).

З метою ознайомлення ділових кіл України з перевагами Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ Мінекономрозвитку продовжує опрацьовувати питання щодо проведення відповідних інформаційних заходів за участю експертів держав-членів ЄАВТ та представників дипломатичних установ цих країн.

Щодо Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії

Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, підписана 18 листопада 2011 р. в м. Києві та ратифікована Законом України від 16  жовтня 2012 р. № 5445-VI, набрала чинності 1 січня 2013 р. (далі – Угода).

Ця Угода охоплює питання торгівлі товарами, послугами та врегулювання спорів.

Як передбачено положеннями Угоди, з моменту набрання нею чинності Чорногорія забезпечує скасування імпортних мит до нуля. При цьому, з метою унеможливлення потенційних негативних наслідків для економіки України українська сторона в рамках Угоди вилучила з режиму вільної торгівлі низку чутливих груп сільськогосподарських товарів. Також, збережено право на застосування Україною експортних мит відповідно до існуючих  зобов’язань в рамках СОТ.

Результати попереднього аналізу запровадження режиму вільної торгівлі між Україною та Чорногорією, здійсненого Науково-дослідним економічним інститутом Мінекономрозвитку показали, що вплив на економіку України буде незначним як в цілому, так і на рівні окремих видів економічної діяльності. Загальноекономічний вплив матиме позитивний характер.

Перше засідання Спільного комітету Україна – Чорногорія має бути проведено через два роки з моменту набрання чинності Угодою.

Довідково.

За даними Держстату зовнішньоторговельний оборот товарами України з Чорногорією в січні-грудні 2013 року склав 2,5 млн. дол., що в 3,4 рази (на 6,2 млн. дол.) менше ніж за 2012 рік, у торгівлі послугами – становив 13,3 млн. дол., що менше в 1,3 рази (на 4,2 млн. дол.). При цьому, обсяги експорту товарів з України до Чорногорії у 2013 році, порівнюючи з 2012 роком, зменшились в 4,1 рази і дорівнювали 1,4 млн. дол., а експорт послуг зменшився в 1,7 рази і дорівнював 6,7 млн. дол. Обсяги імпорту товарів з Чорногорії у 2013 році зменшились в 2,6 рази і склали 1,1 млн. дол., проте імпорт послуг зріс на 3,9% і склав 6,5 млн. дол.

Сальдо взаємної торгівлі товарами в 2013 році було позитивним і становило 0,3 млн. дол., у торгівлі послугами сальдо склалось позитивним у сумі 0,2 млн. дол.

У товарній структурі імпорту з Чорногорії в 2013 році домінували надходження: продукції хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості (70,5% від загального імпорту товарів з Чорногорії); різних промислових товарів (11,3%); продукції АПК та харчової промисловості (7,3%).

У товарній структурі українського експорту до Чорногорії домінували поставки: продукції АПК та харчової промисловості (41,6% від загального експорту товарів до Чорногорії); мінеральних продуктів (30,1%); машин та устаткування (13,6%); деревини, паперової маси та виробів з неї (7,7%).

Варто зазначити, що внаслідок покращення умов доступу української продукції до чорногорського ринку експорт окремих сільськогосподарських товарів, які до цього часу не поставлялися на ринок Чорногорії (овочі, коренеплоди, олійне насіння і плоди, цукор і кондитерські вироби)  у 2013 році вже становив близько 600 тис. дол. США, що є позитивом у розширенні  ринків збуту для вітчизняних виробників такої продукції.

Укладення угод з іншими країнами світу

З метою узгодження позиції України відносно умов доступу до ринків товарів та послуг планується продовження вже започаткованих переговорів з укладення угод про вільну торгівлю з Канадою, Республікою Сербія, Турецькою Республікою, Державою Ізраїль з дотриманням принципу покращення умов доступу та закріплення вже традиційних експортних позицій українських компаній.

Крім цього проводиться робота щодо вивчення торговельних режимів та моніторинг заходів торговельного спрямування країн потенційних кандидатів на укладення угод про вільну торгівлю, зокрема, на сучасному етапі, із Соціалістичною Республікою В’єтнам.

Департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту станом на квітень 2014 р.